Tel: +381 (0)11 228-9583
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mal: info@geoinova.rs
Web: www.geoinova.rs
      
INOVA-geoinformatika
Jurija Gagarina 36 D
11070 Beograd
Republika Srbija
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mal: info@geoinova.com
Web: www.geoinova.com
      
INOVA informatički inženjering
Vidovdanska 2
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
  • Autodesk akcija nadogradnje starih licenci do 25. aprila! Detaljnije...
  • Posljednja prilika za nadogradnju softvera verzije 2008. Kliknite ovdje za detalje...
  • Korisnici licenci verzije 2014 kojima je istekla pretplata imaju priliku nastaviti ugovore do kraja marta. Detaljnije...

INOVA AreaCAD-GIS

AreaCAD-GIS platforma predstavlja skup Inovinih aplikacija i web servisa sa područja geoprostorne informatike.

Platforma je namijenjena prije svega urbanistima, prostornim planerima i projektantima u komunalnim infrastrukturnim organizacijama. Pored mogućnosti efikasnog upravljanja prostorom, što se odnosi na provođenje važećih zakona i propisa iz oblasti prostornog planiranja, uređenja i urbanističkog projektovanja, ponuđene aplikacije zadovoljavaju i standarde efikasnog servisiranja potreba građana, a koji su vezani za prostor i zemljište.

Opširnije...

AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D je Autodeskovo BIM rješenje za niskogradnju.

Ono što AutoCAD Civil 3D nudi je jedan inteligentan model, na kome rade brojni stručnjaci iz raznih oblasti, sa dinamičkim podacima. Postojanje podataka korisnicima omogućava razne simulacije i prije nego što se sam projekat počne izvoditi, a to naravno ima uticaj na donošenje relevantnih odluka u ranim fazama projektovanja. Kada govorimo o velikim infrastrukturnim projektima, nezaobilazno je pitanje uticaja na životnu sredinu, održivosti projekta i isplativosti projekta. Iz tih razloga AutoCAD Civil 3D nudi module za simulacije scenarija i ostavlja otvorene veze sa spcijalističkim softverima za simulacije i optimizacije dizajna.

Opširnije...

AutoCAD

Projektujte i oblikujte svijet oko vas fleksibilnim i istaknutim funkcijama AutoCAD programa, jednog od vodećih svjetskih 2D i 3D alata za projektovanje. AutoCAD pruža potrebnu intuiciju i fleksibilnost kako bi se oživjele vaše ideje.

Već 30 godina Autodesk doprinosi efikasnosti u procesu projektovanja. Korišćen od strane miliona ljudi širom sveta AutoCAD® program je vodeće svjetsko rješenje za projektovanje i prateću dokumentaciju. Nudeći robustan alat za 3D modelovanje slobodnih formi i velike mogućnosti za crtanje i dokumentaciju, AutoCAD pokreće inovacije u projektovanju u preduzećima svih veličina u gotovo svim granama industrije.

Opširnije...

INOVA TeleCAD-GIS

TeleCAD-GIS je softverski paket za izradu glavnih projekata i dokumentacije izvedenog stanja spojnih puteva, pristupnih mreža i kablovske kanalizacije.

Dokumentacija izrađena u programskom paketu TeleCAD-GIS je upotrebljiva za telekom operatera u procesima planiranja, projektovanja, izrade katastra te održavanja TK infrastrukture kojom gazduje. Aplikacija je u potpunosti na našem jeziku, i koncipirana je na Autodesk AutoCAD platformi. 

Opširnije...

Autodesk Revit

Autodesk Revit je softver dizajniran za potrebe BIM-a (Building Information Modeling-a) od strane Autodesk-a.

Predstavlja trenutno najpopularnije sveobuhvatno i integrisano softversko rješenje koje je u potpunosti dizajnirano po BIM logici sa akcentom na samoodrživosti projekta. Namjenjen je izradi kako malih i srednjih projekata, tako i velikih projekata gdje su inženjeri i biroi rasprostranjeni na raznim lokacijama po svijetu i komuniciraju Revitovim jedinstveni kanalima i modulima za timski rad u realnom vremenu.

Opširnije...

AutoCAD Map 3D

AutoCAD Map 3D je GIS (Geographic Information System) softver koji omogućava integraciju CAD (Computer Aided Design) sistema i baza podataka za pravljenje inteligentnih karata od podataka pridruženih geometriji.

Oblasti primjene su urbanizam, prostorno planiranje, infrastrukturne i komunalne djelatnosti, geodezija itd. Jedna od karakteristika AutoCAD Map 3D-a je izuzetno otvorena arhitektura koja omogućava povezivanje sa skoro svim grafičkim i alfanumeričkim bazama podataka i njihova jednostavna integracija sa GIS sistemom. Ova interoperabilnost ga čini jedinstvenim na tržištu. Posjeduje module za georeferenciranje podataka i integrisane baze podataka specijalizovane za prostorno definisane geometrije i njima pridružene atribute.

Opširnije...

Akreditacije

Autodesk Silver Partner
Autodesk Developer Network
Autodesk Training Center
Autodesk Certification Center
Autodesk Industry Partner
Oracle Gold Partner
Microsoft Partner

Linkovi

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  YouTube
  Google+

Bosna i Hercegovina

INOVA informatički inženjering
Vidovdanska 2
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: info@geoinova.com
Web: www.geoinova.com
PDV IB: 400977670007
Matični broj: 1943227
Šifra djelatnosti: 62.01
RB: 12035-00 OS Banja Luka

Žiro-račun:
5620990001172157
NLB Razvojna banka

Republika Srbija

INOVA-geoinformatika
Jurija Gagarina 36 D
11070 Beograd
Republika Srbija

Telefon: +381 (0)11 228-9583
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.rs
Web: www.geoinova.rs
PIB: 104096558
PDV: 228681538
Matični broj: 20085819
RB: BD. 92034/2005

Žiro-računi:
165-4828-14
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.
170-30009460000-27
UniCredit Bank a.d.

Vijesti