Zastupništva

Inova je zvanični zastupnik/distributer sljedećih kompanija: Autodesk, Inc. USA Microsoft, Corp. USA CADLock, Inc. USA Consistent Software S.A.

 

Autodesk, Inc. USA

Autodesk je vodeći svjetski proizvođač CAD (Computer Aided Design) računarskih programa. INOVA je Autodeskov partner od svog osnivanja 2002. godine. Autorizovani smo “srebrni partner” Autodeska u Bosni i Hercegovini već niz godina. Ovaj status se osigurava stalnim obrazovanjem i testiranjem stručnog znanja naših kadrova od strane Autodeska i dobrim prodajnim rezultatima. Ovo nam omogućuje da na tržištu ponudimo kvalitetnu tehničku podršku korisnicima i najpovoljnije cijene.

Trening centar (ATC/ACC)

Trening centar Inove obezbjeđuje školovanje i zvaničnu sertifikaciju na više nivoa, počev od operativnih korisnika do top-menadžmenta. Školovanje obuhvata i širok spektar oblasti: sistemski, komunikacioni i aplikativni softver, CAD i GIS platforme i alate, razvojne objektne alate, sisteme za upravljanje velikim bazama prostornih podataka, upravljačke filozofije, i druge.

Za korisnike koji imaju potrebne informatičke resurse obezbjeđujemo edukaciju za realizovana softverska rješenja, radi preuzimanja aplikativnog softvera, njegovog održavanja, daljeg razvoja i nadgradnje od strane korisnika.

Vaša organizacija će daleko efikasnije koristiti CAD/GIS alate kada posjeduje stručno znanje o načinu upotrebe i tehničkim mogućnostima apliciranih sistema. Naši specijalizovani instruktori obezbjeđuju stručnu nastavu u Inovinom edukaciono-trenažnom centru, odn. on-site obuku zaposlenog kadra u prostorijama Vaše organizacije.

Tehnička podrška

Vjerovatno najveća prepreka u uvođenju napredne tehnologije je "ne-znam-kako-to-radi" sindrom. Ljudi su svjesni da im tehnologija i nove procedure štede vrijeme, ali teško prelaze prvu prepreku i ulazak u područje u kojem mnoge stvari ne poznaju i za koje će im u početku trebati dosta truda i vremena. Zato smo u Inovi osmislili takav vid podrške koji našim korisnicima maksimalno pojednostavljuje upoznavanje i korišćenje Autodesk-ovih i naših vlastitih aplikativnih CAD i GIS rješenja u procesu planiranja i projektovanja.

Podrška obuhvata kako savjetovanje, tako i stručnu pomoć u rješavanju konkretnih problema u svakodnevnom radu. Na Vaš zahtjev odgovaramo sa jasno opisanom procedurom, ilustrovanim uputstvom, filmovanim materijalom, ili dolaskom u vašu firmu i obukom zaposlenih na licu mjesta.

Programi

INOVA informatički inženjering d.o.o. Banja Luka i sestrinska firma INOVA-geoinformatika d.o.o. Beograd su regionalni lideri u razvoju i implementaciji CAD i GIS rješenja na području telekomunikacija, urbanizma, ekologije i implementacije BIM tehnologija. INOVA CAD/GIS/BIM rješenja su bazirana na AUTODESK platformama, to jeste na softverskim rešenjima referentnog proizvođača 3D CAD i BIM programa na svijetu. INOVA je jedna od šest kompanija u svijetu koje imaju status Autodesk Preferred Industry Partner. Osim toga, INOVA je Gold Partner Oracle. Razvoj i implementacija INOVA softvera je u skladu sa ISO i OpenGIS standardima te principima Evropske direktive INSPIRE. Ti standardi i principi su polazišta za naše brendove: INOVA TeleCAD-GIS, INOVA AreaCAD-GIS, INOVA iPLAN, INOVA iCOD ... Autodesk paleta proizvoda prevazilazi 100 brendova. Ovdje izdvajamo samo najveće i sa stanovišta BIM tehnologija najvažnije.

Usluge

Konsalting i podrška

Strateške odluke rukovodstva ma kog sistema da krene u razvoj i implementaciju kompleksnih geoinformacionih sistema moraju biti podržane valjanim analizama i dobro dokumentovanim strateškim opredjeljenjima. Konsultantske usluge koje nudimo uključuju analizu potreba korisnika, izradu studija razvoja informacionih sistema, procjenu i izbor potrebnog hardvera, sistemskog i razvojnog softvera, te detaljno planiranje realizacije. Korisnicima je na raspolaganju širok izbor konsultantskih usluga - navedimo najznačajnije:

  • Analiza potreba – pomoć pri utvrđivanju poslovnih mogućnosti i izboru rješenja koja najbolje odgovaraju poslovnoj strategiji.
  • Upravljanje projektom – pomoć u ostvarivanju ciljeva projekta i implementaciji rješenja na vrijeme, i u okviru predviđenih sredstava.
  • Projektovanje poslovnih rješenja – definisanje poslovnih procesa, potrebne organizacije, nadležnosti i odgovornosti, koji treba da obezbjede uspješnu realizaciju projekta (osnov za uvođenje ISO 9000 i pratećih standarda).
  • Podrška pri uvođenju i u toku eksploatacije – od neprocjenjivog je značaja podrška koju naši stručnjaci pružaju korisnicima u toku procesa implementacije projektovanog rješenja, počev od pripreme tehničkog informacionog sistema, preko školovanja i praktične obuke, pa sve do njegove pune operativne eksploatacije.
  • Kontinuirano unapređenje poslovanja – pomoć pri eksploataciji i optimizaciji Vaših inicijalnih ulaganja u Inovina rješenja i planiranje budućeg razvoja, te unapređenja implementiranih rješenja.

Izrada aplikativnog softvera

Dominantna aktivnost u poslovanju Inove je razvoj i uvođenje u eksploataciju aplikativnog softvera u infrastrukturnim sistemima. Poseban akcenat je stavljen na implementiranje modularnog softverskog sistema, baziranog na AreaCAD-GIS konceptu i OpenGIS specifikacijama, ali i izradu aplikativnog softvera prema specifičnim zahtjevima korisnika. Projektovanje i razvoj softvera se obavljaju uz pomoć najsavremenijih metodologija i objektnih alata, počev od analize zahtjeva pa sve do generisanja programa.

Postojeće komercijalne GIS aplikacije najčešće ne zadovoljavaju ni osnovne potrebe današnjeg informatičkog tržišta. Inovin programerski tim bavi se razvojem specijalizovanih (custom) GIS aplikacija koje se baziraju na postojećim i svjetski priznatim GIS standardima, a koje su specifično dizajnirane te najprimjerenije za upotrebu u okviru Vaše organizacije.

Internet i intranet inženjering

Internet je efikasan vid upotrebe medija za diseminaciju geografskih informacionih sistema visokog ranga i pratećih usluga mapiranja. Razvijene tehnologije pružaju mogućnost prikazivanja, topoloških upita i analize podataka putem Internet klijent-aplikacije. Ovakvo rješenje je na globalnom nivou revolucionarizovalo način na koji korisnici pristupaju i vrše interakciju nad mapiranim GIS podacima, jer im se na taj način procesirane informacije dostavljaju direktno na desktop.

Inova obezbjeđuje usluge kompletnog Internet i intranet inženjeringa. Poseban naglasak je na realizaciji sistema za obezbjeđivanje sigurnosti podataka u okviru mreže. Jedan od najznačajnijih segmenata razvoja i implementacije novih tehnologija predstavljaju rješenja koja smo razvili na bazi Internet/Intranet tehnologija. Osnovne aplikativne funkcije takvog tehničkog informacionog sistema su: Internet razvojno okruženje (Web inženjering), sistemi za podršku odlučivanju (DSS), Data Warehouse, GIS Warehousing, E-commerce, multimedijalne dinamičke prezentacije i sl.

Obuka i edukacija kadra

Obučni centar Inove obezbjeđuje školovanje i zvaničnu sertifikaciju na više nivoa, počev od operativnih korisnika do top-menadžmenta. Školovanje obuhvata i širok spektar oblasti: sistemski, komunikacioni i aplikativni softver, CAD i GIS platforme i alate, razvojne objektne alate, sisteme za upravljanje velikim bazama prostornih podataka, upravljačke filozofije, i druge. Za korisnike koji imaju potrebne informatičke resurse obezbjeđujemo edukaciju za realizovana softverska rješenja, radi preuzimanja aplikativnog softvera, njegovog održavanja, daljeg razvoja i nadgradnje od strane korisnika.

Vaša organizacija će daleko efikasnije koristiti CAD/GIS alate kada posjeduje stručno znanje o načinu upotrebe i tehničkim mogućnostima apliciranih sistema. Naši specijalizovani instruktori obezbjeđuju stručnu nastavu u Inovinom edukaciono-trenažnom centru, odn. on-site obuku zaposlenog kadra u prostorijama Vaše organizacije.

Sertifikovani instruktori

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Bosna i Hercegovina

INOVA informatički inženjering
Vidovdanska 2
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: info@geoinova.com
Web: www.geoinova.com
PDV IB: 400977670007
Matični broj: 1943227
Šifra djelatnosti: 62.01
RB: 12035-00 OS Banja Luka


Žiro-račun:
5620990001172157
NLB Razvojna banka

Republika Srbija

INOVA-geoinformatika
Jurija Gagarina 36 D
11070 Beograd
Republika Srbija


Telefon: +381 (0)11 228-9583
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.rs
Web: www.geoinova.rs
PIB: 104096558
PDV: 228681538
Matični broj: 20085819
RB: BD. 92034/2005


Žiro-računi:
165-4828-14
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.
170-30009460000-27
UniCredit Bank a.d.

Republika Slovenija

GEOINOVA geoprostorske rešitve, d.o.o.
Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
Republika Slovenija

Telefon: +386 (0)41 667-666
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.si
Web: www.geoinova.si
DŠ: SI-84078880
Matična št.: 6741215000
Šifra dejavnosti: 62.010Transakcijski račun:
IBAN SI56 2420 1901 1375 928 (T)
RAIFFEISEN BANKA d.d.