Izašao je Revit 2018

Revit je svojom najnovijom verzijom učvrstio svoju poziciju vodećeg multidisciplinarnog BIM softvera. Novim funkcionalnostima korisnik je više fokusiran na dizajn nego na softver.

Namjera je da se doprinese još većoj produktivnosti, automatizaciji radnih procesa i pojednostavljenju kompleksnih procesa. Sada sadrži Dynamo player koji omogućava korisniku grafički pristupačnije korištenje skripti, bez potrebe da korisnik ima neki viši nivo poznavanja samog Dynama. Također, verzijom 2018 poboljšane su karakteristike globalnih parametara, pa im se sada lakše pristupa i lakše ih je mijenjati.

Omogućeno je linkovanje Navisworks fajla kao podloge za rad u Revit-u , olakšavajući koordinaciju sa eksternim timovima koji možda ne koriste Revit.

Revit 2018 ima mogućnost importa SAT i Rhino fajlova.

Od ove verzije Model Groups i Revit linkovi mogu biti dio predmjera (Schedule).

Najznačajnije promjene prema poljima primjene Revit-a:

ARCHITECTURE

Multystory Stairs je opcija koja omogućava kreiranje stepenica selektovanjem spratova kroz koje se one protežu. Izmjenom spratnih visina, stepenice se automatski prilagođavaju. Ova vrsta stepenica se može kreirati i od već postojećih stepenica, generišući ih u Multystory Stairs, a u obzir dolaze svi oblici postojećih stepenica Revit-a. Izmjene stepenica se mogu vršiti na stepenicama čitave grupe, ali i na stepenicama jednog nivoa iz grupe. Unapređene su mogućnosti ograda (railings), a najznačajnija je što se one sada automatski prilagođavaju terenu.

STRUCTURAL

Sada se mogu kreirati veze između stubova, greda i spregova koristeći više od 100 novih veza čelične konstrukcije, koji se besprijekorno integrišu sa Autodesk Advance Steel softverom za automatizaciju detalja čeličnih elemenata i modela spremnih za fabrikaciju. Dodatne funkcije omogućavaju da se modeluju armature nestandadnih oblika betonskih elemenata. Možete postaviti armaturu u betonske elemente koji imaju kompleksnu geometriju poput zakrivljenih stubova ili zahtjevnih arhitektonskih objekata, a od ove verzije pozicije armature se može modifikovati u 3D-u.

MEP

Sada Revit omogućava da sami definišete namjene prostorija i zgrade (Space and building types), a ne da birate između predefinisanih Revitovih kao u prethodnim verzijama, kao još nekih dodatnih opcija koje se koriste za energetsku analizu objekta kroz Energy Plus, gbXml i Insight 360.
Bibilioteke prefabrifikovanih elemenata svih faza su daleko brojnije i detaljnije nego u ranijim verzijama.