3Ds Max ArchViz Studio i osvjetljenje - specijalistička obuka

Kroz ovaj projekat kreiranja studio scene za prezentaciju modela naši studenti su uspješno kreirali bijeli studio sa pravilno postavljenim osvjetljenjem.

Cilj projekta je bio učenje osnovnih fundamentalnih principa rada sa Vray svjetlima u Autodesk 3Ds Max-u 2015, kao i razumjevanje GI (global illumination) principa Vray rendera. Path tracing, secondary bounce engine i parametri za postavljanje test rendera za brz rad i više iteracija renderinga, kao i postavke konacnih render osobina za kvalitetan finalni rezultat. Na ovom projektu upoznali su se sa osnovnim principima kompjuterske grafike, postavljanjem scene, osvjetljenjem, kao i prenošenjem osobina realnog svijeta u 3D aplikaciju, renderovanjem i konačnom post produkcijom u Adobe Photoshop-u CS2.

Opširnije...

INOVA Autodesk Award

INOVA je dobila Autodesk nagradu za postignute izvanredne rezultate na polju prodaje i širenja novih tržišta u Bosni i Hercegovini.

Firma INOVA informatički inženjering, d.o.o. je na skupu Autodesk EMEA Kick Off, održanom od 12. do 14. maja 2014. god. u Kopenhagenu (Danska), dobila Autodesk nagradu za postignute izvanredne rezultate na polju prodaje i širenja novih tržišta u fiskalnoj 2013. godini (Autodesk Award 2013 for Reseller with highest growth in New Business in Bosnia and Herzegovina).

Opširnije...

Maxon Cinema 4D i live action integracija - specijalistička obuka za Motion Graphics

Jedna od bitnih tehnika potrebnih za rad u Motion Graphics industriji je matchmoving i live action integracija 3D elemenata u snimljeni video. Kroz ovaj projekat naši studenti su, koristeći niže navedene tehnologije, uspješno prošli zadatak integracije 3D animacije u zadani video.

Zadani video je snimljen na lokaciji u kampusu u Banja Luci, kao i HDRI environment mape. Camera matchmoving je uraden u Syntheyes-u i eksportovan u Cinemu 4D. Putanje trake su definisane u Illustrator-u i u Cinemi animirane. Loptasti elementi su proceduralno generisani i animirani uz pomoć MoGraph modula u Cinemi 4D. Elementi su integrisani u 3D scenu pomoću svjetla i HDRI environment mapa koje su generisane u PtGui-u. Refleksije oslikavaju pravo okruženje snimljenon na lokaciji neposredno prije snimanja videa. Scena je renderovana kao multipass 32-bit sekvenca. Osnovna postprodukcija je urađena u After Effects-u.

Opširnije...

Inova radionica na AGGF-u

U sklopu saradnje Inove i Arhitektonsko građevinsko geodetskog fakulteta (AGGF-a) u Banja Luci održane su tri besplatne radionice za studente na temu proceduralnog modelovanja i primjene istog u savremenoj inženjerskoj praksi.

Kroz ove module učenja zainteresovani studenti su se upoznali sa osnovama naprednog generative modelinga i njihovu primjenu na kompleksnim strukturama prostorne rešetke organske forme, kao i dizajnu sistema za kreiranje proceduralnog namještaja. Koristili smo sljedeće softverske tehnologije: McNeels Rhinoceros, Grasshopper, Autodesk Revit, AutoCAD, Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max, Vray, Python skripting, Pano2VR i MagicBullet Looks.

Opširnije...

Revit Architecture i Grasshopper 3D u savremenoj arhitektonskoj praksi

BIM (Building Information Modeling) je praktično sadašnjost i budućnost savremene arhitektonske prakse digitalnog projektovanja pametnih modela zgrada.

Interoperabilnost razmjene podataka između softvera česta je prepreka arhitektima u razvijanju njihovih ideja i projekata kompleksnih, nepravilnih formi. Autodesk Revit Architecture kao najpopularnije softversko rješenje za BIM projektovanje i dokumentovanje nudi odlične alate za kreiranje bilo kakvih pravilnih ili amrofnih formi. Pri tome zadržava parametarske karakteristike geometrije.

Opširnije...

Autodesk Inventor - 3. promotivna radionica

INOVA informatički inženjering i Autodesk su krajem oktobra organizovali treću jednodnevnu besplatnu radionicu za praktičnu primjenu CAD računarskog programa Autodesk Inventor.

Radionica je održana u srijedu, 22.10.2014. god. u prostorijama Inovinog trening centra u Banja Luci. Obuku je na praktičnim primjerima izvodio Slobodan Perišić, iskusni inženjer konstruktor. Prvi Inventor, namjenski softver za mašinstvo je izašao još 1999. i do danas se zadržao među vodećim rješenjima za mašinsko konstruisanje.

BrownInfo projekat

Uspostavljanje informacione baze braunfild lokacija BrownInfo na osnovu međunarodnog naučno-istraživačkog projekta BrownInfo – Methodological Framework for Development Of Brownfield Databases.

Softversku arhitekturu projekta je izradila i implementirala INOVA, a u saradnji sa Arhitektonsko-građevinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i partnerima iz zemlje, regiona i Evrope, dok je u njegovoj realizaciji participiralo 160 učesnika iz 11 zemalja.

Opširnije...

ICBL praksa za studente u Inovi

U ponedjeljak 23. 06. 2014. godine završen je treći ciklus prakse u Inovi u sklopu projekta Moja praksa koji organizuje ICBL (Inovacioni Centar Banja Luka) i USAID. Inova je učestvovala u sva tri kruga. Kroz ovaj ciklus prakse prošlo je 6 praktikanata sa Arhitektonsko Građevinskog, Prirodno matematičkog, Mašinskog fakulteta univerziteta u Banjoj Luci, kao i sa Apeiron-a. Projekat smo uspješno završili timskim radom i učenjem.

Opširnije...

Najavljen Pixarov Renderman 19

Povodom 25 godina postojanja Renderman-a na tržištu produkcijskih render mašina Pixar je objavio radikalan zaokret u svom budućem odnosu prema svojoj tehnologiji. Naime, Ed Catmull, jedan od osnivača Pixar studija i pionira komjuterske grafike, najavio je da će Renderman 19 i Renderman Server Pro 4.0 od avgusta 2014 biti dostupni svima koji žele da ga uče i koriste u nekomercijalne svrhe.

Ova novost će biti realizovana nakon zvanične prezentacije na Siggraph-u 2014 u Vankuveru, Kanada. Pored toga što će konačno biti dozvoljeno korištenje Renderman-a izvan velikih studija i produkcija, on će doživjeti i radikalne promjene u svojoj cjenovnoj politici, time što će mu cijena biti 495 američkih dolara, što je radikalno manja cjena u odnosu na dosada.

Opširnije...

Još članaka...