N

TCG Assistant: Prilagođena Android aplikacija sada omogućava i offline rad, što je velika prednost kad se nalazite na terenu. Aplikacija, omogućava ažuriranje podataka preuzetih iz TeleCAD-GIS-a ili GIS baze kao i prikupljanje novih podataka na terenu. Pored standardnih TeleCAD-GIS osobina koje je moguće ažurirati ili kreirati, sada je moguće i napraviti jednu ili više fotografija, dodati napomenu, ažurirati status ili dodati komentar. Uz svaku promenu automatski se evidentira datum i vreme.

Benefiti koje donosi upotreba TCG Assistant aplikacije se sagledavaju u odnosu na posao koji se radi.

Faza projektovanja:
– prikupljanje podataka o korisnicima na terenu
– ažuriranje lokacije i drugih osobina izvodnih ili ODO ormara
– ažuriranje predviđenih granica reona
– snimanje ili ažuriranje lokacija stubova ili okana

Faza izgradnje:
– praćenje izgradnje kroz ažuriranje statusa TCG objekata
– prikupljanje i ažuriranje podataka o korisnicima na terenu
– ažuriranje lokacije (sa fotografijom) i drugih osobina izvodnih ili ODO ormara
– snimanje ili ažuriranje lokacija i stanja stubova (posebno korisno kod korišćenja postojećih stubova)
– fotografisanje svake stranice okna

Napred navedene funkcionalnosti daju uvid u planiranu primenu, ali nikako ne predstavljaju konačan skup funkcionalnosti.

Ako uzmemo kao primer fotografiju: svaka fotografija koja se napravi direktno se veže za TCG objekat, bez dodatnih koraka, odlazi u GIS bazu podatka i može da se pregleda ili ažurira kroz sve GIS aplikacije i u bilo kom trenutku.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *