Probni post

N TCG Assistant: Prilagođena Android aplikacija sada omogućava i offline rad, što je velika prednost kad se nalazite na terenu. Aplikacija, omogućava ažuriranje podataka preuzetih iz TeleCAD-GIS-a ili GIS baze kao i prikupljanje novih podataka na terenu. Pored standardnih TeleCAD-GIS osobina koje je moguće ažurirati ili kreirati, sada je moguće i napraviti jednu ili više […]

Read More