Digitalizacija proizvodne hale pomoću alata za razvoj proizvoda u cloud-u

U ovom članku:
Digitalizacija proizvodne hale pomoću alata za razvoj proizvoda u cloud-u

Saznajte kako alat za razvoj proizvoda u cloud-u, kao što je Fusion 360, omogućava digitalizaciju proizvodne hale.

Sa fizičkom proizvodnjom mnogi zadaci, alati i operacije i dalje funkcionišu izolovano i ručno unošenje za njih važnih podataka u odvojene sisteme za skladištenje. Kao takav, termin „digitalizacija proizvodne hale“ postao je sinonim za savremeni proizvodni ekosistem i vodi ka Industriji 4.0

Digitalizacija proizvodne hale odnosi se na povezivanje podataka između članova tima, mašina i drugih procesa kako bi se poboljšala efikasnost i u realnom vremenu obezbedili podaci kojima se vodi donošenje odluka. Deluje logično, zar ne?

Koristi su jasne svim uključenim stranama. Ishodi automatizacije prikupljanja podataka, unosa i gomilanja svih informacija u centralni cloud sistem su:

  • Zaposleni mogu da usmere pažnju na svoj posao
  • Menadžment dobija uvid u stanje fabrike
  • Kupci mogu da se oslone na tačnije procene za efikasniju proizvodnju

Autodesk Fusion 360 je odličan primer alata za razvoj proizvoda u oblaku koji omogućava digitalizaciju proizvodnih hala putem provezanih podataka.

1. Neometano sarađujte u timovima

Saradnja je očigledno mesto za početak razgovor o alatima za razvoj proizvoda u cloud-u. Na najosnovnijem nivou, saradnja među timovima je značajno povećana kada svi koriste isti softver i podaci su centralizovani.

Pomoću softvera Fusion 360, dva ili više članova tima mogu istovremeno da gledaju dizajn i zajedno rade na njemu, lično ili virtuelno, u realnom vremenu. Timovi mogu da upoređuju različite ideje i verzije dizajna bez ručnog prenosa informacija.

Isti ovaj nivo saradnje može da se proširi izvan osnovnog razvojnog tima. Timovi mogu da pozovu ugovarače da vide podatke o dizajnu, daju povratne informacije ili čak daju doprinos. Ugovarači mogu da uključe svoje inženjere treće strane, proizvodne partnere ili dobavljače iz lanca nabavke.

2. Obezbedite snažniji integritet podataka

U razvoju softvera, najbolje prakse za mogućnosti praćenja, održavanja i čuvanja su norma širom industrije. Nažalost, to nije slučaj za druge discipline, kao što su elektro inženjerstvo i mašinsko projektovanje.

Softver Fusion 360 pruža prve CAD alate za mehanički dizajn i elektroniku koji nude kreiranje različitih verzija i skladištenje podataka u cloud-u. Osiguravajući da se dizajn kontinuirano čuva na daljinu i obezbeđuje neprimetan prelazak između električnog i mehaničkog CAD-a, ovi alati oslobađaju dizajnera da se više fokusira na rešavanje problema umesto da se bori sa upravljanjem datotekama sa podacima. Ovo, za uzvrat, pruža veću vidljivost ukupnog statusa i stanja projekta.

3. Dostignite željenu efikasnost

Saradnja i integritet podataka se spajaju kako bi poboljšale efikasnost razvoja. Softver Fusion 360 eliminiše mnoge nevolje i zamke zatvorenih sistema proizvodnih hala. Slanje datoteka elektronskom poštom za deljenje sa kolegama, dizajniranje ambalaže i ručno praćenje naziva verzija za ugovarače, kao i ručno pravljenje rezervnih kopija dragocenih podataka na lokalnim diskovima, sve to zahteva mnogo, mnogo vremena.

Pomoću Fusion 360 virtuelna saradnja je dešava u realnom vremenu i timovi mogu precizno da procene napredak. To ostavlja manje prostora za greške i pruža više slobodnog vremena da se krećete kroz procese projektovanja i razvoja brže nego ikada, bez žrtvovanja kvaliteta.

Iskoristite moć digitalizacije proizvodne hale

Digitalizacija proizvodne hale povezuje ljude, fizički alat (3D štampače, laserske sekače i CNC mašine) i softvere koji su potrebni da bi se oživeli proizvodi visokog kvaliteta. Prednosti ovog modela uključuju poboljšanu saradnju, povećani integritet podataka i mogućnosti održavanja i ukupnu dobit u efikasnosti i propustljivosti. Alat za razvoj proizvoda u cloud-u kao što je Fusion 360 prednjači u tome da ovaj cilj postane stvarnost.

Do 31.10. 2022. Fusion 360 možete nabaviti sa 25% popusta.

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp