Novi Autodesk BIM cloud servisi

U ovom članku:
Autodesk je pre par meseci najavio promene koje se odnose na BIM cloud servise i platformu na kojoj se oni nalaze.

Autodesk je pre par meseci najavio promene koje se odnose na BIM cloud servise i platformu na kojoj se oni nalaze. Novi servisi su Autodesk DocsAutodesk BIM Collaborate i Autodesk BIM Collaborate Pro, koji se nalaze na unifikovanoj platformi.  

Vrlo je važno da napomenemo da će se Autodesk Docs servis nalaziti u AEC kolekciji (Architecture, Engineering & Construction).

 

Autodesk Docs predstavlja zajedničko okruženje na cloudu (eng. common data environment). Omogućava upravljanje dokumentima i kontrolu projektnog tima. Uz pomoć Autodesk Docs servisa, projektni timovi mogu da pojednostave saradnju i upravljanje podacima kroz čitav proces od projektovanja do izgradnje i da pregledaju dokumente.

 

Autodesk BIM Collaborate je servis za saradnju članova tima i za koordinaciju modela. Uz pomoć servisa BIM Collaborate, projektni timovi mogu skratiti vreme potrebno za prepravke i poboljšati kvalitet projektnog rešenja u jedinstvenom, zajedničkom okruženju na cloud-u koje nudi pristup na nivou uloga, mogućnosti za označavanje i pregledanje modela, upravljanje projektnim pitanjima (eng. issues) i analizu sudaranja elemenata.

 

Autodesk BIM Collaborate Pro je u suštini BIM 360 Design sa dodatnim funkcionalnostima – Model Coordination i Insight (BIM 360 moduli) i pristupom Autodesk Construction Cloud-u. BIM Collaborate Pro je servis za timsku saradnju u projektovanju i koordinaciju koji omogućava rad sa bilo koje lokacije, u bilo koje vreme u programima: Revit, Civil 3D i Plant 3D. Nudi mogućnosti timskog rada, označavanja i pregledanja projekta, analizu sudaranja i analitike projekta.  

 

Uporedna matrica servisa: 

 

Autodesk Docs dostupan kroz AEC kolekciju

 

Autodesk BIM Collaborate

 

Autodesk BIM Collaborate Pro

 1. Document Management
 2. Insight
 3. Administracija
 
 1. Autodesk Docs
 2. BIM 360 Document Management
 3. Design Collaboration
 4. Model Coordination
 5. BIM 360 Design Collaboration
 6. BIM 360 Model Coordination
 7. Glue
 8. Insight
 9. Administracija
   

 1. Autodesk Docs
 2. BIM 360 Document Management
 3. Design Collaboration
 4. Model Coordination
 5. BIM 360 Design Collaboration
 6. BIM 360 Model Coordination
 7. Glue
 8. Insight
 9. Administracija
 10. Revit Cloud Worksharing (RCW)
 11. Collaboration for Civil 3D (C4C3D)
 12. Collaboration for Plant 3D (C4P3D)

 

 

Najam novih licenci za Autodesk BIM 360 servise: BIM 360 Docs, BIM 360 Design i BIM 360 Coordinate, povučen je iz prodaje. Umesto toga, dostupan je najam za Autodesk DocsAutodesk BIM Collaborate i Autodesk BIM Collaborate Pro. Korisnici kojima je potreban pristup BIM 360 platformi, imaće ga ili kroz tekuće najmove za BIM 360 servise (kao i do sada) ili kroz najam novih servisa (jer najam novih servisa omogućava pristup i BIM 360 platformi i unifikovanoj platformi).  

 

Važno obaveštenje za korisnike koji imaju najam licenci za BIM 360 i/ili AEC kolekciju: 
 • Korisnici koji imaju važeći najam licence za AEC kolekciju, dobijaju najam licence za Autodesk Docs.
 • Korisnici koji imaju važeći najam licence za BIM 360 Docs servis, i dalje će imatu pristup tom servisu, ali ne i novom – Autodesk Docs-u i unifikovanoj platformi. *Ukoliko je korisniku potreban pristup unifikovanoj platformi, može ga dobiti kroz najam AEC kolekcije, Autodesk BIM Collaborate ili Autodesk BIM Collaborate Pro servisa.
 • Licence za BIM 360 Design automatski prelaze na BIM Collaborate Pro.
 • Korisnici koji imaju pristup i jednoj i drugoj platformi (BIM 360 i unifikovanoj platformi), mogu da pristupe projektima na obe platforme. Isto tako, jedan korisnik može da bude pozvan u projekte na obe platforme (sa jednom licencom).
 • Obe platforme podržavaju: Revit 2018.3 ili noviji, Civil 3D 2020.5.1 ili noviji, i Plant 3D 2021.
 • Korisnici koji imaju važeći najam za BIM 360 Coordinate, po isteku najma, imaće mogućnost da obnove svoje licence kao BIM Collaborate.

Preuzeto sa: TEAMCAD.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp