NOVO: Chaos Vantage

U ovom članku:
Chaos Vantage je, pored Chaos Cosmos-a, još jedna vrlo važna novina u najnovijoj verziji programa V-Ray 5.

Chaos Vantage je najbrži put do realnog vremena. Predstavlja tehnologiju za istraživanje i manipulisanje V-Ray scena u realnom vremenu u 100% “ray trace” okruženju. Artisti i dizajneri jednostavno prevuku (“drag-and-drop“) svoje V-Ray scene (.vrscene) kako bi ih istražili odmah, u realnom vremenu – bez gubljenja vremena na optimizaciju geometrije, razlaganje UV-a ili “bake” svetala.  

Za šta se koristi? 

 • Za razmatranje dizajna za lično razumevanje ili za neformalne, interne revizije 
 • Potvrdu dizajna i njegovu prezentaciju kako supervizoru, tako i klijentu 
 • Fotorealističnu predvizuelizaciju 
 • Brze rendere finalnih scena ili animacija, gde korisnici žele da prezentuju svoj dizajn u visokom kvalitetu 

Chaos Vantage korisnici 

Chaos Vantage korisnici su najčešće ljudi iz arhitektonske struke koji rade vizuelizacije. 

 • V-Ray korisnici koji žele da bez napora dodaju realno vreme u svoj radni tok istraživanja prostora i dizajna.
 • Dizajneri koji žele da ubace interaktivne revizije dizajna u svoj radni tok. 
 • 3ds Max korisnici koji žele da pregledaju svoje projekte sa najboljim odnosom kvaliteta i interaktivnosti bez napuštanja 3ds Max-a. 
 • Korisnici u građevinarstvu koji žele da naprave i ispričaju priču kroz scene i animacije – koje kasnije mogu renderovati radi postizanja još boljeg kvaliteta.

Chaos Vantage

Ključne karakteristike i benefiti za korisnike 

Bez podešavanja. Korisnici su u mogućnosti da ubacite svoju V-Ray scenu u Chaos Vantage prevlačenjem i da odmah počnu da istražuju. Bez optimizacije geometrije, UV odmotavanja ili “bake”-a svetla. 

Velike scene. Chaos Vantage podržava rad sa ogromnim scenama i milijardama poligona bez problema. Korisnici ga mogu testirati sa najdetaljnijim scenama u produkciji. 

Kvalitet za “ray-trace” tehnologiju. Chaos Vantage koristi fizičko svetlo, materijale i globalno osvetljenje kako bi napravio fotorealistično precizne rezultate – savršene za validaciju dizajna. 

“Živa” veza. Instant sinhronizovanje promena sa sadržajem preko “žive” veze sa 3ds Max-om. Ubrzavanje podešavanja i renderovanja predvizuelizacije i prebacivanje promena nazad u 3ds Max.  

Jednostavna navigacija. Navigacija kroz scenu kao kroz video igricu. Postoji automatska analiza sudaranja korisna za kretanje po stepeništu i ukoliko je putanja blokirana zidovima – odlična opcija za prezentacije.  

Animacije. Kreiranje i renderovanje animiranih sekvenci direktno u Chaos Vantage-u. Korisnici mogu da naprave i ispričaju svoju priču u realnom vremenu pomoću Vantage-a. Mogu je i brzo izrenderovati u offline modu i dobiti još bolji kvalitet.

 

Chaos Vantage

Zbog čega izabrati Chaos Vantage? 

Značajno poboljšava radni tok korisnika 

 • Omogućava V-Ray korisnicima da prebace svoje projekte u iskustvo u realnom vremenu bez dodatnog truda. 
 • Automatski sinhronizuje korisnikove akcije i sadržaj preko “živih” linkova, ubrzava podešavanja i renderovanje predvizuelizacije i omogućava vraćanje promena u 3ds Max. 

Ubrzava završetak projekta 

 • Omogućava V-Ray korisnicima da skrate vreme potrebno za pregledanje dizajna sa svojim klijentima. 
 • Zbog instant interaktivnosti, dozvoljava menjanja dizajna u toku razgovora sa klijentima. 
 • Štedi vreme na mnogobrojnim iteracijama i poboljšava komunikaciju tokom projekta. 

Povećanje kvaliteta rezultata 

U velikoj meri poboljšava kvalitet animacija predvizuelizacije i olakšava donošenje odluka. 

Sistemski zahtevi 

 • Windows 10 sa 1809 update-om ili novijim
 • NVIDIA RTX GPU (maksimum dve)
 • NVIDIA Driver 419 ili noviji
 • RAM bi trebalo da bude veći ili eventualno isti kao GPU memorija

Izvor: Chaos Group / Chaos Vantage
Preuzeto sa: TEAMCAD.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp