Zašto je važna saradnja za uspešan razvoj proizvoda?

U ovom članku:
Zašto je važna saradnja za uspešan razvoj proizvoda

Sada je saradnja važnija više nego ikada pre. Timovi koji rade na razvoju proizvoda vide eksponencijalan rast uspeha korišćenjem najboljih praksi i inovativnog softvera za saradnju na cloudu kao što je Autodesk Fusion 360.

Kako izreka kaže, timskim radom ostvaruju se snovi. Ova česta fraza je sada tačnija nego ikada ranije jer je saradnja ključan faktor uspeha, posebno u periodu usmerenom na digitalne tehnologije. Projekti retko idu od ideje do završetka sa samo jednim članom tima. Neko negde mora da pregleda vaš dizajn i obezbedi dovoljno povratnih informacija kako bi postao uspešan.

Sa implementacijom digitalnih sredstava kao što je softver u oblaku (Fusion 360), dizajnerski i proizvodni timovi mogu da rade asinhrono iz svojih domova, kancelarija ili čak sa pustog ostrva. Sve to je moguće sa jednostavnom internet vezom.

Poboljšanje saradnje

Uspešna saradnja se ne dešava za tren oka. Za nju je potrebna priprema i odlučnost, a sve počinje sa timom. Timovi mogu da koriste najbolje prakse za saradnju kako bi dobili ideje na koji način da poboljšaju dinamiku njihovog tima. Pitanja koja biste mogli da postavite sebi:

  • Da li je vaš tim dovoljno raznovrstan?
  • Da li imate ljude koji su van oblasti vašeg isukustva?
  • Da li imate dobru komunikaciju?
  • Postoje li neslaganja između članova tima i kako se ona mogu rešiti?

Kohezivan tim je uspešan tim. Bez obzira na to da li ste vođa tima, trebalo bi da procenite sebe i identifikujete šta funkcioniše, a šta ne.

Najbolje prakse

Još jedan korak ka poboljšanju timske saradnje je da se prate najbolje prakse. Preostali koraci su sledeći:

  • Postavite merljive ciljeve i ispunite ih
  • Za posao odaberite pravi alat za dizajniranje
  • Napišite sveobuhvatnu dokumentaciju kako biste izbegli zabunu
  • Pružajte profesionalne i nepristrastne povratne informacije.
  • Identifikujte prepreke i radite na rešenjima

Postavljanje ciljeva pomaže timu da razume šta se od njega očekuje i kako moraju da prelazi sa jednog zadatka na drugi. Organizovani tematski okvir je veoma efikasan motiv za članove tima koji možda ne rade dobro u zbrci. Drugim rečima, sve treba da bude transparentno, jasno saopšteno i dokumentovano radi odgovarajuće vidljivosti.

Kada se ovi koraci uspostave, možete da radite sa svojim timom kako biste pružili nepristrasne i primenljive povratne informacije o njihovim zadacima. Ovo takođe uključuje diskusiju o preprekama koje bi vas potencijalno mogle sprečiti da izvršite zadatke. Opet, ovo nas ponovo vraća na transparentnost i vidljivost. Tim bolje funkcioniše ako su svi na istoj strani.

Zašto je važna saradnja?

Kohezivan dizajnerski tim i tim za proizvodnju koji imaju besprekorne veštine za saradnju imaće manje problema na putu do uspeha, nego tim bez njih. Saradnja je ključna za pojedine članove tima jer neguje jednostavan odnos pun poštovanja, što olakšava ispunjenje rokova i očekivanja. Timski rad je od vitalnog značaja za kompaniju i zainteresovane strane jer ga oni plaćaju.

Oni štede vreme, novac i resurse kada njihovi timovi interno i eksterno rade zajedno. Svi teže istom cilju i brže će ga dostići ako rade zajedno.
Fusion 360 je prva i jedina integrisana cloud CAD, CAM, CAE, i PCB softver platforma te vrste koja uključuje alate za saradnju i upravljanje podacima. Počnite da povezujete svoje timove, komunicirajte u realnom vremenu i upravljajte projektima uz globalnu saradnju.

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp