Company Registry Data

Serbia

Company name:
INOVA-geoinformatika d.o.o. Belgrade
Company headquarters:
Jurija Gagarina 56/17
11070 New Belgrade
Serbia
PAK: 192741
Mail receiving address:
Hadži-Melentijeva 30
11000 Vračar, Belgrade
Serbia
PAK: 122221
Account 1:
170-30009460000-27
UniCredit Bank a.d.
Account 2:
165-4828-14
Addiko Bank a.d.
ID number:
20085819
VAT number:
104096558
Company established:
26/Sep/2005
Registrar of Companies:
BD. 92034/2005

Bosnia & Herzegovina

Short company name:
GEOINOVA – informatički inženjering d.o.o.
Full company name:
“GEOINOVA – informatički inženjering”, d.o.o.
Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje informacionih sistema, kompjuterski konsalting i usluge, export-import, d.o.o. Banja Luka
Company headquarters:
Ranka Šipke 14
78000 Banja Luka
Bosnia and Hercegovina
Account:
562-099-00011721-57
Razvojna banka Jugoistočne Evrope,
Banja Luka
VAT number:
400977670007
ID number:
1943227
Company established:
29/March/2001
Tax registration number:
02/01-0801/457-1235/3
Court registry file:
1-12035-00
Osnovni sud u Banja Luci
Customs taxpayers register:
5413 / 04.07.2003.
Ministarstvo finansija RS
Republička uprava carina, Banja Luka