The page is under construction!

Privacy policy and the use of cookies on www.geoinova.com/www.geoinova.rs

 

Politika privatnosti

GEOINOVA informatički inženjering doo Banja Luka i INOVA-geoinformatika doo Beograd u daljem tekstu INOVA, čiji veb sajt koristite, poštuje pravo na privatnost korisnika naših usluga i garantuje im pravo da odaberu da dele podatke koji se na njih odnose. Usvojenim internim procedurama smo usmereni ka tome da obezbedimo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), kao i drugim važećim a primenjivim zakonskim propisima, u zavisnosti od toga koji podaci se obrađuju, kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije. Naša Politika privatnosti omogućava Vam da saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, u svojstvu korisnika sajtova, a pre svega:

 

1. Ko je Rukovalac Vaših podataka?

INOVA je isključivi Rukovalac vaših podataka, čiji veb sajt koristite. Šta to znači? INOVA odlučuje o prikazima i metodama obrade vaših podataka, tj. kako će se Vaši podaci koristiti.

 

2. Kako nas kontaktirati u vezi sa Vašim podacima?

Za obradu Vaših podataka i sprovođenje Vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti putem mejla

 

3. Koje podatke obrađujemo?

INOVA objedinjuje podatke dostupne na javnim servisima i to:

 • registracione i finansijske kompanijske (u koje ne spadaju Vaši lični podaci) podatke o firmi preuzimamo sa otvorenog APR portala,

INOVA, pored javno dostupnih podataka, obrađuje i podatke koji se ne objavlju javno, a beleži u svojim bazama, kao što su:

 • Vaše pristupne parametre (ime i prezime, korisničko ime i lozinku za pristup portalu za tehničku podršku),
 • Vaše podatke koje ste ostavili u nekoj od anketa/upita na sajtu www.geoinova.com/www.geoinova.rs (ime i prezime, e-mail, broj telefona, naziv firme, stručna sprema, adresa firme, grad, funkcija u firmi, poštanski broj firme).

4. U koju svrhu i po kom osnovu obrađujemo podatke?

INOVA Vaše lične podatke koristi isključivo:

 • za omogućavanje pristupa i korišćenja servisa tehničke podrške;
 • za slanje novosti, dodatnih informacija, promocija, obaveštenja ukoliko je korisnik saglasan sa primanjem e-mail poruka;
 • da kontaktira korisnika preko telefona ili e-mail poruke ukoliko je korisnik popunio Upit za nabavku nekog softvera;
 • da kontaktira korisnika preko telefona ili e-mail poruke ukoliko je korisnik popunio Anketu na početku kursa, u cilju sprovođenja kvalitetne nastave na kursu.

Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane INOVA, Vaše podatke nam takođe ustupate: za numeričko beleženje istorije pregledanja naših veb sajtova, sve uključujući i postavljanje kolačića na Vašem uređaju.

5. Koliko dugo obrađujemo podatke?

Vaši podaci će biti obrađivani sve dok postoji legitimni interes za njihovu obradu, odnosno:

 • u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost,
 • u slučaju potrebe da se Vaši podaci koriste za realizaciju ugovora,
 • ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, i to do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti,
 • za poreske i računovodstvene svrhe u meri i u roku, koji je u skladu sa drugim važećim propisima,
 • u toku trajanja kursa ili neposredno posle njegovog završetka, u cilju obaveštenja korisnika o kursu.

6. Koja su prava naših korisnika u smislu obrade podataka?

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) i Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine), korisnik ima sledeća prava u odnosu na obradu podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih:

 • pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,
 • pravo na zahtevanje ispravke podataka,
 • pravo na brisanje ličnih podataka,
 • pravo ograničavanja obrade podataka,
 • pravo na prigovor,
 • pravo na prenosivost podataka,
 • pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva,
 • pravo na podnošenje pritužbe Povereniku,
 • pravo na informaciju o tome da li preduzeće INOVA obrađuje Vaše podatke o ličnosti,
 • informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka koje se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka.

 

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre Vašeg opoziva.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u svrhu ugovora (potrebnog za pružanje usluge), imate pravo na prenos ličnih podataka.

U cilju ostvarivanja Vaših gore navedenih prava, možete nam se sa obrazloženim zahtevom obratiti na:

7. Sa kim delimo podatke?

Naglašavamo da se Vaši podaci u ovom trenutku ne dele sa trećim licima i zadržavamo obavezu da obavestimo korisnike o tome, ukoliko dođe do promene naše poslovne politike.

Samo u tom slučaju, Vaši podaci bi mogli biti preneti našim pouzdanim partnerima koji obrađuju lične podatke u naše ime, uključujući provajdere IT, kao i druge naše pouzdane partnere. U slučaju prenosa podataka, mi ćemo zahtevati da naši pouzdani partneri čuvaju tajnost i bezbednost podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti.

Takođe, u tom slučaju Vaši podaci bi mogli biti prosleđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona Republike Srbije.

Cookie policy

 

This page also explains the use of cookies on this website (www.geoinova.com/www.geoinova.rs). If you proceede with the use of this website you agree to the use of cookies. If you are redirected to a third party webpages using links on this website please inform yourselves how your data is handeled by those webpages.

Cookie is a small amount of data that is stored on your computer or mobile device when you visite a website. It allows the website to remember data obout you such as: settings/preferences you stored on the website, viewing history or to remember your log-in data.

EU Directive 2009/136/EZ allowes storing the data (cookie) on your computer or mobile device if such data is necessery for website to function. All other cookies require your consent.

Our website (www.geoinova.com/www.geoinova.rs) uses cookies that are not neceserily needed for the website to operate. These cookies are not used to track individual user behaviour nor to identify them, rather they are used to obtain usefull knowlage obout the use of our website so we can further iproove user expirience.
Without insight, which we get from system that uses cookies, we would not be able to provide a ful service to our customers.

Cookies do not contain your pessonal data and cannot be used to identify individual users unless you give us your exsplicit consent or if it is necesserry for you to use a specific service.

Cookies can be stored on your computer or device for a short period of time (e.g. some are stored only while your browser is open) or for a longer time, even for years. Cookies that are not stored by this system are not available to us.

Ova stranica objašnjava i upotrebu kolačića (cookies) na ovom sajtu (www.geoinova.com/www.geoinova.rs). Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Ako ste preusmereni na druge stranice preko linkova na našim stranicama, molimo Vas da se informišete o odgovarajućem rukovanju vašim podacima.

Kolačići su male količine podataka koje se čuvaju na Vašem računaru ili mobilnom uređaju prilikom posete nekom internet sajtu. To omogućava sajtu koji pregledate da zapamti stvari o Vama, kao što su Vaša podešavanja koja ste postavili na sajtu i istoriju pregleda stranica ili da zapamti Vašu prijavu.

Direktiva Evropske unije 2009/136/EZ dopušta skladištenje kolačića na Vašem uređaju ukoliko su oni neophodni za funkcionisanje ovog sajta, dok je za sve druge kolačiće neophodna Vaša saglasnost.

Na internet sajtu www.geoinova.com/www.geoinova.rs mogu se koristiti i kolačići koji nisu neophodni za njihovo funkcionisanje. Takve kolačiće ne koristimo za praćenje ponašanja pojedinačnih korisnika niti njihovu identifikaciju već za sticanje korisnih saznanja o načinu korišćenja internet sajta tako da ga možemo dalje unapređivati za naše korisnike. Bez uvida koji stičemo putem sistema koji koriste kolačiće ne bismo mogli da Vam pružamo ove usluge.

Kolačići ne sadrže Vaše lične podatke i ne mogu se koristiti za identifikaciju pojedinačnih korisnika, sem ukoliko ne date Vašu izričitu saglasnost ili ako je to neophodno da biste mogli da koristite željenu uslugu.

Kolačići mogu biti uskladišteni na Vašem uređaju na kratak period (npr. neki su uskladišteni samo dok je veb pretraživač otvoren) ili na duži period, čak i godinama. Kolačići koji nisu uskladišteni od strane ovog sajta nisu nam dostupni.

Naša upotreba kolačića

Kada posetite našu internet stranicu, prvo se čuvaju sledeći podaci: vaša IP adresa (isključivo za zaštitu naših sistema), udaljeni host, prenosi podataka, stranica za upućivanje, kao i datum i vreme. Pored toga, čuvaćemo korisničko sredstvo, pregledač i operativni sistem, u cilju optimizacije.
Obrada se vrši isključivo za zaštitu naših sistema (izbegavanje zloupotreba), za potrebe statističke analize i za optimizaciju naših usluga i internet stranice.

Praćenje statistike nam omogućava da saznamo kako posetioci koriste ovaj sajt radi njegovog unapređenja. Za praćenje statistike možemo koristiti i servise poput Google Analytics. U tom slučaju Google na Vaš računar postavlja tzv. kolačić trećeg lica (third-party cookie). Takav kolačić postavlja se i kada koristimo Google mape ili OpenStreet mape. Skladištenje i upravljanje svim podacima koji se prikupljaju putem ovih kolačića vrši kompanija INOVA-geoinformatika d.o.o.

Ako koristite delove sajta za čiji pristup vam je potrebna registracija, u tu svrhu na Vaš računar postavljamo kolačić za autentifikaciju. Ovo Vam omogućava odlazak i povratak na te delove sajta bez ponovne autentifikacije.

Kolačići trećih lica

Ostali kolačići trećih lica za stvari kao što su Facebook, Twitter, Google Plus ili LinkedIn deljenje uglavnom će biti postavljeni od strane trećih lica nezavisno, tako da ovaj sajt nema mogućnost za čitanje ili pisanje istih.

Članci na našoj internet stranici mogu uključivati ugrađeni sadržaj (npr. video zapise, fotografije, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih internet stranica se ponaša na isti način kao i da je posetilac posetio drugu internet lokaciju.

Ove internet stranice mogu prikupljati podatke o Vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatna praćenja treće strane i nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj internet lokaciji.

Uklanjanje/Onemogućavanje kolačića

When you use our website, you automatically accept cookies if you continue to use the website once the cookie banner is displayed.

Cookies can be controled through you web browser (block, limit or erase).
Listed below are links to instructions on how to control cookies for some of most used web browsers:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Opera