Autodesk AutoCAD

  • Demo Image

Šta je AutoCAD?

AutoCAD® je softver „računarski potpomognutog dizajniranja” (computer aided design ili CAD) namenjen kreiranju preciznih 2D i 3D crteža.

Kome je namenjen?

Arhitektama, inženjerima, geodetama, građevinarima i slično.

Uključeni alati

AutoCAD® uključuje alate i biblioteke (toolsets) namenjene za određene industrijske grane kao što su: arhitektura, mašinstvo, elektrotehnika, geodezija i druge:

  • Map 3D toolset,
  • Architecture toolset,
  • Mechanical toolset,
  • Electrical toolset.

Vidi kompletnu listu na Autodesk site-u.

AutoCAD je svestran CAD softver. Postoje razni skupovi alata (toolsets) koji su uključeni u AutoCAD i koji ga obogaćuju i prilagođavaju različitim potrebama. Jedan od njih je i Map 3D toolset koji ovde ističemo prevashodno zbog toga što se radi o GIS alatima.

Autodesk AutoCAD i Map 3D toolset

Naša inženjerska struka prepoznala je AutoCAD (Map 3D toolset) kao intuitivan i moćan GIS alat. Oslonjen na 40 godina razvoja AutoCAD-a sa svim njegovim funkcionalnostima blizak je svima i nudi najbolje alate za vektorizaciju. Jednostavnost povezivanja sa skoro svim bazama podataka je jedna od velikih prednosti koje nudi, tako da su podaci uvek sigurni, brzo i lako dostupni. Danas je apsolutni standard u upotrebi u skoro svim opštinama u Bosni i Hercegovini. Analitičke sposobnosti Map 3D-a su nebrojene, mogućnosti kreiranja upita nad bazom podataka slaganja grafičkih slojeva upita i donošenje realnih zaključaka. Buffer analize su podržane i omogućavaju na primer testiranje da li objekat ulazi zonu vodozaštitnog pojasa i slično.