Autodesk 3Ds Max Design

  • Demo Image

Šta je Autodesk 3Ds Max Design?

To je softver za vizualizaciju i simulaciju projekata u arhitekturi, građevinarstvu i mašinstvu.
Predstavlja derivat 3Ds Max-a koji je optimizovan i prilagođen za rad sa:
Autodesk Revit-om, Autodesk Civil 3D-om, Autodesk Inventor-om, AutoCAD-om, itd.
BIM (Building Information Modeling) podrazumeva postojanje 3D modela objekta koji projektujemo.

Vizualizacija služi da bi se konačni projekat predstavio interesnim stranama u procesu, te time na što realističniji način prenela ideja projekta. Vizualizacija se koristi i u toku projektovanja, a time značajno utiče na konačni dizajn. Pored grafičkog prikaza, 3Ds Max Design nudi module za precizne analize osvetljenosti objekata.

Autodesk 3Ds Max Design je namenjen arhitektama za vizualizaciju objekata visokogradnje, enterijera, eksterijera, a takođe ga koriste građevinski inženjeri za prikaz projekata niskogradnje, autoputeva, mostova, itd. Inženjeri mašinstva imaju potrebu da predstave svoj dizajn i jako često koriste 3Ds Max Design u kombinaciji sa Autodesk Inventor-om. Osim vizualizacije koristi se za napredno modelovanje složenih formi koje nije moguće ili je jako teško, modelovati u specijalističkim inženjerskim softverima.

Ono što ga izdvaja od konkurencije je jednostavnost upotrebe, prilagođenost inženjerskim softverima, direktne veze sa istima, veliki broj korisnika i velike količine materijala za učenje. Predstavlja apsolutni standard za vizualizaciju, najrasprostranjeniji i najčešće korišćen 3D softver. 3Ds Max Design je softver koji je 25 godina na tržištu i sa svojom paletom alatki za modelovanje i vizualizaciju u koje je uloženo nešto više od 25 godina intenzivnog razvoja predstavlja izuzetno moćan alat za prenošenje, razmenu i prikazivanje ideja.