Autodesk Inventor

 • Demo Image

Šta je Autodesk Inventor?

Autodesk Inventor je 3D CAD softver za konstruisanje, izradu tehničke dokumentacije i izradu i ispitivanje digitalnog 3D prototipa.
Izradom i testiranjem digitalnog prototipa Inventor Vam pomaže da ispitate proizvod pre nego što ga izradite.
Omogućuje Vam da dođete do optimalne konstrukcije i izradite bolje i kvalitetnije proizvode.
Autodesk Inventor softver je osnovno Autodesk-ovo rešenje za izradu digitalnog prototipa. Računarski model izrađen u Inventoru omogućuje kontrolu i proveru geometrije, tačnosti i funkcionalnosti u samom procesu konstruisanja smanjujući potrebu za testiranjem na fizičkom prototipu. Omogućujući Vam da koristite digitalni prototip za vizualizaciju i simulaciju vašeg proizvoda Inventor Vam pomaže da komunicirate efikasnije, smanjujete mogućnost greške i dolazite do inovativnijih rešenja kroz brži i lakši proces konstruisanja.

Dizajnirajte i proveravajte vaše proizvode digitalno

Autodesk Inventor računarski program uključuje intuitivni parametarski način konstruisanja za razvoj početnih konceptualnih skica i kinematičkih modela delova i sklopova. Inventor softver automatizuje izradu „inteligentnih delova“ kao što su plastični delovi, čelični nosači, cilindrični delovi, cevi, električni kablovi i razvodi i sl. Inventor nam pomaže u redukovanju vremena i napora pri crtanju pa možete brzo izraditi i poboljšati digitalne prototipove radi postizanja optimalnog dizajna i smanjenja troškova proizvodnje.

Konverzija i kompatibilnost CAD dokumentacije:

 • Korišćenje i konverzija CAD dokumentacije drugih proizvođača softvera, mogućnost razmene podataka,
 • Integracija sa AutoCAD-om i kompatibilnost sa .DWG formatom,
 • BIM kompatibilnost (za zajednički rad sa arhitektama, građevincima i investitorima).

Projektna dokumentacija i vizuelizacija:

 • Konstruisanje i izrada tehničke i proizvodne dokumentacije,
 • Tehnološka dokumentacija,
 • Upravljanje dokumentacijom i podacima (Data Management),
 • Rendering CAD dokumentacije i alati za vizualizaciju.

Inženjerski alati za povećanu produktivnost:

 • Optimizovan rad sa velikim sklopovima,
 • Laka izrada mašinskih sklopova,
 • Izrada delova od lima,
 • Izrada plastičnih delova,
 • Izrada tehničkih crteža i dokumentacije za proizvodnju.