INOVA softver...

Softver koji razvija INOVA

TeleCAD-GIS

TeleCAD-GIS je softver za: planiranje, projektovanje i održavanje telekomunikacionih mreža.

AreaCAD-GIS

AreaCAD-GIS platforma predstavlja skup Inovinih aplikacija i web servisa sa područja geoprostorne informatike.

INOVA GIS Server

INOVA GIS Server je softverska aplikacija koja omogućava komunikaciju između klijentskih aplikacija (npr. TeleCAD-GIS-a) i centralne GIS baze podataka.

PEU

INOVA PEU je softverska aplikacija za proračun uticaja elektroenergetskih kablova i pogona elektro-vuče na bakarne telekomunikacione kablove.

iPLAN

IPLAN je softverski sistem za upravljanje životnim ciklusom infrastrukturnih objekata (Infrastructure Lifecycle Management).

TCG Assistant

Android mobilna aplikacija koja omogućava praćenje objekata telekomunikacione infrastrukture.

ElektroCAD-GIS

ElektroCAD-GIS je platforma zasnovana na Oracle-u i Autodesk-u i namijenjena je za: planiranje, projektovanje, dokumentovanje i održavanje elektroenergetskih mreža.

RoadCAD-GIS

RoadCAD-GIS je paket skalabilnih hardverskih i softverskih rješenja namjenjen za: mapiranje, projektovanje i održavanje katastra putne signalizacije i infrastrukture.