TCG Assistent

Šta je TCG Assistent?

Android mobilna aplikacija koja omogućava praćenje objekata telekomunikacione infrastrukture.

 

TCG Assistant: Prilagođena Android aplikacija sada omogućava i offline rad, što je velika prednost kad se nalazite na terenu. Aplikacija omogućava ažuriranje podataka preuzetih iz TeleCAD-GIS-a ili GIS baze, kao i prikupljanje novih podataka na terenu. Pored standardnih TeleCAD-GIS osobina koje je moguće ažurirati ili kreirati, sada je moguće i napraviti jednu ili više fotografija, dodati napomenu, ažurirati status ili dodati komentar. Uz svaku promenu automatski se evidentira datum i vreme.

Benefiti koje donosi upotreba TCG Assistant aplikacije se sagledavaju u odnosu na posao koji se radi.

Faza projektovanja:

  • prikupljanje podataka o korisnicima na terenu,
  • ažuriranje lokacije i drugih osobina izvodnih ili ODO ormara,
  • ažuriranje predviđenih granica rejona,
  • snimanje ili ažuriranje lokacija stubova ili okana.

Faza izgradnje:

  • praćenje izgradnje kroz ažuriranje statusa TCG objekata,
  • prikupljanje i ažuriranje podataka o korisnicima na terenu,
  • ažuriranje lokacije (sa fotografijom) i drugih osobina izvodnih ili ODO ormara,
  • snimanje ili ažuriranje lokacija i stanja stubova (posebno korisno kod korišćenja postojećih stubova),
  • fotografisanje svake stranice okna.

Gore navedene funkcionalnosti daju uvid u planiranu primenu, ali nikako ne predstavljaju konačan skup funkcionalnosti.

Ako uzmemo kao primer fotografiju: svaka fotografija koja se napravi direktno se veže za TCG objekat, bez dodatnih koraka, odlazi u GIS bazu podataka i može da se pregleda ili ažurira kroz sve GIS aplikacije i u bilo kom trenutku.