ISO Sertifikati


INOVA – geoinformatika d.o.o. i GEOINOVA – informatički inženjering d.o.o. su uspostavili sistem menadžmenta za delatnost “projektovanje, razvoj i implementacija softvera
u skladu sa sledećim standardima:

INOVA (Beograd) sertifikati

GEOINOVA (Banjaluka) sertifikati

Primena standarda je potvrđena od strane sertifikacione kuće TÜV AUSTRIA (https://www.tuv.at).