INOVA kompanija

Kompanija INOVA je regionalni lider u razvoju i implementaciji CAD/GIS rešenja na području telekomunikacija, putne infrastrukture, elektro mreža, prostornog planiranja, urbanizma i drugih srodnih oblasti.
Naša GIS rešenja su bazirana na platformama vodećih svetskih firmi sa područja inženjerskog softvera (Autodesk) i prostornih baza podataka (Oracle). INOVA je jedna od šest kompanija u svetu koje imaju status Autodesk Preferred Industry Partner. Pored toga, INOVA poseduje i Oracle Gold Partner, te Microsoft Business Partner akreditacije.

Razvoj i implementacija INOVA softvera je u skladu sa ISO i Open GIS standardima, te principima Evropske direktive INSPIRE. Ti standardi i principi su polazišta za naše brendove: INOVA TeleCAD-GIS, INOVA AreaCAD-GIS, INOVA iPLAN, INOVA iCOD, INOVA iGEO. INOVA je za vlastiti model implementacije GIS tehnologije i međunarodnih standarda za prostorne obrade dobila mnoge međunarodne nagrade i priznanja (Brussels – Eureka, Odessa – Millennium).

Dokazali smo našu stručnost i kvalitet vlastitih rešenja kroz implementaciju više od 120 IT projekata u regionalnim korporacijama, opštinama i vladinim agencijama. Većina tih referentnih projekata je finansirana od strane regionalnih Telekom operatera, Svetske banke, USAID-a, GTZ-a, SIDA, JICA, UNDP i drugih. Ono najvažnije je činjenica da su eksperti tih organizacija verifikovali kvalitet naših projekata.