O nama

Pre 20 godina smo potpisali prvi ugovor sa telekomunikacionom kompanijom koja je trebala jedinstvenu sliku mreža i sistema kojima gazduje. Ponudili smo inovativno rešenje: integraciju CAD i GIS alata, tj. razvoj «pametnog» FM sistema kao temeljne IT podrške procesima planiranja, projektovanja, održavanja i upravljanja telekomunikacionom infrastrukturom. Ponosni smo što je ta kompanija i posle 20 godina jedan od naših najvažnijih partnera.

Danas smo partneri sa više od 300 kompanija, organizacija i uprava. Većina njih gazduje ili učestvuje u finansiranju održivog razvoja prostora u celini i specifičnih infrastrukturnih sistema.

Najveća vrednost INOVA rešenja su akumulirana domenska znanja s područja telekomunikacija, elektro mreža, saobraćaja, prostornog uređenja, urbanizma i geodezije. Ta znanja, u kombinaciji sa originalnom topologijom, te web, on site, mashine learning tehnologijama su kreirala sofisticirane ekspertne sisteme.

Potvrda kvaliteta tih sistema su poslovna reputacija i korisnički kriterijumi koji su neposredno i merljivi ekonomski benefiti. To je i osnovna premisa naše poslovne filozofije, odnosa i saradnje sa korisnicima naših rešenja. Dodatno kontinuirano pratimo i unapređujemo kvalitet proizvoda i odnosa sa korisnicima kroz pet ISO standarda.

Druga premisa, ne manje važna, je da naši elektroinženjeri, geoinformatičari i drugi zaposleni dostojno žive od vlastitih kreacija. Naravno, ostajemo partneri najvećih na području tehničkog softvera I baza podataka: Autodesk Preferred industry Partner, Oracle gold partner …, ali sa vlastitim brendovima: INOVA TeleCAD-GIS, INOVA RoadCAD-GIS, INOVA AreaCAD-GIS, INOVA ElectroCAD-GIS.