Obuke i edukacije

Naša kompanija za potrebe svojih klijenata organizuje obuke iz programskih paketa za sve oblasti u kojima nudi rešenja: telekomunikacije, naponska mreža, putna infrastruktura i urbanizam. Sadržaj i koncept obuka usklađeni su sa praktičnom primenom INOVA softvera, potrebama korisnika i tehničkim zahtevima u datim oblastima.

Predavači su sertifikovani AUTODESK instruktori – stručni kadar kompanije koji istovremeno učestvuje u kreiranju i programiranju INOVA rešenja, tako da su sve edukacije kompletne i zasnovane na praktičnim primerima i potrebama korisnika.

Termini i način održavanja obuka i edukacija u određenoj oblasti primene određuju se prema dogovoru sa klijentom (korisnikom), a broj časova i trajanje kompletne obuke zavise od nivoa detaljnosti. Postoji mogućnost održavanja obuka u GEOINOVA trening centru, u prostorijama pravnog lica za čije potrebe se vrše ili online putem odgovarajućih platformi. Svi polaznici dobijaju materijale i korisnička uputstva u kojima su detaljno opisani INOVA softveri i njihov način upotrebe i predavači ostaju na raspolaganju korisnicima kao tehnička podrška po završetku zvanične obuke.

Pored obuka koje se tiču INOVA rešenja, naša kompanija u saradnji sa kompanijama TeamCAD iz Beograda i Intelika iz Zagreba, takođe nudi mogućnost pohađanja online obuka iz AUTODESK programskih rešenja (osnovni i napredni nivo):

  • AutoCAD,
  • AutoCAD Civil 3D,
  • AutoCAD Map 3D,
  • AutoCAD Revit (Architecture, Structure, MEP-HVAC),
  • AutoCAD Plant 3D i
  • AutoCAD 3ds Max.