Podaci o registraciji kompanije

Srbija

Naziv kompanije:
INOVA-geoinformatika d.o.o. Beograd
Sedište firme:
Jurija Gagarina 56/17
11070 Novi Beograd
Srbija
PAK: 192741
Adresa za prijem pošte:
Hadži-Melentijeva 30
11000 Vračar, Beograd
Srbija
PAK: 122221
Žiro-račun 1:
170-30009460000-27
UniCredit Banka a.d.
Žiro-račun 2:
165-4828-14
Addiko Banka a.d.
Matični broj:
20085819
PIB broj:
104096558
Datum osnivanja firme:
26/Sep/2005
Registar privrednih subjekata:
BD. 92034/2005

Bosna i Hercegovina

Skraćeni naziv firme:
GEOINOVA – informatički inženjering d.o.o.
Pun naziv firme:
„GEOINOVA – informatički inženjering”, d.o.o.
za projektovanje informacionih sistema, kompjuterski konsalting i usluge, export-import
Sedište firme:
Ranka Šipke 14
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Žiro-račun:
562-099-00011721-57
Razvojna banka Jugoistočne Evrope,
Banja Luka
PDV broj:
400977670007
Matični broj:
1943227
Datum osnivanja firme:
29/Mart/2001
Br. poreske registracije:
02/01-0801/457-1235/3
Registarski uložak kod suda:
1-12035-00
Osnovni sud u Banja Luci
Registar carinskih obveznika:
5413 / 04.07.2003.
Ministarstvo finansija RS
Republička uprava carina, Banja Luka