Telekomunikacije

Projektujete nove optičke mreže ili optimizujete postojeće bakarne mreže?
Potreban vam je softver za praćenje životnog ciklusa objekata infrastrukture u vašoj poslovnoj organizaciji.
Možda želite jasan uvid u svoju postojeću telekomunikacionu infrastrukturu?

Imamo rešenje za vas.

Rešenja

INOVA nudi nekoliko rešenja osmišljenih tako da zadovolje različite potrebe telekom operatera, projektnih biroa i inženjera.

TeleCAD-GIS je naš glavni proizvod, a ujedno i sveobuhvatan alat.
Dolazi u tri varijante sa odgovarajućim skupovima alata namenjenim za:

  • Planiranje
  • Projektovanje
  • Dokumentaciju

U zavisnosti od obima primene, TeleCAD-GIS je praćen drugim softverskim aplikacijama koje razvija INOVA ili neka druga kompanija.

Softverska rešenja su data u tabelama koje slede:

Projektni biroi/Telekom podizvođači/Inženjeri…
Tip rešenja Planiranje Projektovanje Dokumentacija
Uključene aplikacije: TeleCAD-GIS
(Planing toolset)
TeleCAD-GIS
(Design toolset)
TeleCAD-GIS
(Documentation toolset)
Mobile APP* Mobile APP Mobile APP
Aplikacije označene zvezdicom (*) su opcione.

 

Telekom operateri
Tip rešenja Planiranje Projektovanje Dokumentacija
Uključene aplikacije: TeleCAD-GIS
(Planing toolset)
TeleCAD-GIS
(Design toolset)
TeleCAD-GIS
(Documentation toolset)
iPLAN iPLAN iPLAN
Mobile APP* Mobile APP Mobile APP
Aplikacije označene zvezdicom (*) su opcione.

 

Telekom operateri (Enterprize GIS )
Tip rešenja Planiranje Projektovanje Dokumentacija
Uključene aplikacije: TeleCAD-GIS
(Planing toolset)
TeleCAD-GIS
(Planing toolset)
TeleCAD-GIS
(Planing toolset)
iPLAN iPLAN iPLAN
TCG MapOptic* TCG MapOptic TCG MapOptic
Mobile APP Mobile APP Mobile APP
Aplikacije označene zvezdicom (*) su opcione.

Softver

Saznajte više o pojedinačnim aplikacijama uključenim u naše pakete:

TeleCAD-GIS

TeleCAD-GIS je softver za: planiranje, projektovanje i održavanje telekomunikacionih mreža.

INOVA GIS Server

INOVA GIS Server je softverska aplikacija koja omogućava komunikaciju između klijentskih aplikacija (npr. TeleCAD-GIS-a) i centralne GIS baze podataka.

iPLAN

IPLAN je softverski sistem za upravljanje životnim ciklusom infrastrukturnih objekata (Infrastructure Lifecycle Management).

TCG Assistant

Android mobilna aplikacija koja omogućava praćenje objekata telekomunikacione infrastrukture.