Urbanizam

Koristite INOVA servise da unapredite vaše geoprostorne informacione sisteme

AreaCAD-GIS je Geoinovino rešenje za prostorno uređenje i urbanizam.

AreaCAD-GIS

Šta je AreaCAD-GIS?

AreaCAD-GIS platforma predstavlja skup Inovinih aplikacija i web servisa sa područja geoprostorne informatike.

Kome je namenjena?

Platforma je namenjena pre svega urbanistima i prostornim planerima u administrativnim službama jedinica lokalne samouprave, a zatim i projektantima u komunalnim infrastrukturnim organizacijama. Pored mogućnosti efikasnog upravljanja prostorom, što se odnosi na provođenje važećih zakona i propisa iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma, ponuđene aplikacije zadovoljavaju i standarde efikasnog servisiranja potreba građana, a koji su vezani za prostor i zemljište.

U užem smislu, AreaCAD-GIS podržava korisničke potrebe za jednostavnim korištenjem, tj. jasno definisanim procesima kreiranja, obrade, analize i izveštavanja – na našem jeziku. Platforma funkcioniše po sistemu distribuirane baze podataka. Svako odeljenje, tj. odgovorna osoba, ima mogućnost da samostalno obrađuje i ažurira njemu svojstvene delove baze podataka. AreaCAD-GIS integriše sve te segmente u jednu celinu, tako da administrator/korisnik uvek vidi kompletnu bazu podataka, a ostali korisnici njene delove po određenim pravima tj. nivou pristupa, ali uvek u najažurnijem stanju. Ovakva organizacija onemogućava redundanciju tj. višestruko ponavljanje unosa ili neažurnost digitalnih podloga ili alfanumeričkih i prostornih podataka.

Sistem se zasniva na otvorenim (Open GIS) standardima korištenja informacionih sistema i tehnologija, kako bi se omogućilo jednostavno proširivanje i prilagođavanje novim zahtevima i potrebama. Sistem odlikuju: modularan dizajn, fleksibilnost, skalabilnost i sigurna arhitektura, te brza i pouzdana komunikacija.

 

Softverska specifikacija

Predloženo GIS softversko rešenje omogućava:

 • korištenje jednostavnih preglednika (viewer-a),
 • jednostavan unos, način pristupa, praćenje, pregled i kontrolu unesenih digitalnih podataka po nivoima pristupa definisanim u administrativnom delu softvera,
 • višeslojni unos i tematski prikaz podataka,
 • jednostavno i napredno georeferenciranje planova u digitalnom obliku,
 • jednostavnu manipulaciju i rad sa georeferenciranim objektima,
 • predstavljanje svake informacije na karti, na bilo kom od predviđenih slojeva,
 • pohranjivanje i korištenje podataka u i iz svih standardnih baza podataka,
 • jednostavno dodavanje novih atributnih polja,
 • jednostavno i savremeno korisničko radno okruženje (interface),
 • grupisanje, sortiranje, filtriranje i pretraživanje po bilo kom grafičkom ili alfanumeričkom podatku,
 • mogućnost kreiranja template-a za prikaz i štampu sa grafičkim prilogom (iz GlS-a) i
 • mogućnost povezivanja sa podacima iz eksternih institucija, jednostavan unos podataka u bazu, kao i njihov pregled.

Funkcionalno-tehnička specifikacija

AreaCAD-GIS sistem primenjuje međunarodno usvojene geoprostorne principe, te važeće zakonske propise iz oblasti urbanizma i uređenja prostora, sa mogućnošću stalne nadogradnje. Neposredni ciljevi implementacije ovakve softverske platforme su unificiranje, pojednostavljenje i olakšanje poslovnih zadataka vezanih za geografske informacione sisteme, preuzimanje podataka iz različitih izvora, te izrada odgovarajućih izveštaja.

Platforma obezbeđuje sledeće funkcionalnosti:

 • distribuiran sistem, sa potpunom integracijom u postojeći sistem,
 • primena svih zakonskih propisa koji regulišu rad u datoj oblasti, te usvojene procedure u radu,
 • evidencija i izveštavanje do nivoa analitičkog sagledavanja parcele,
 • mogućnost korisnicima da kreiraju potrebne izveštaje na bazi predefinisanih kriterijuma,
 • mogućnost evidencije i praćenja drugih informacija koje će u budućem periodu biti potrebne korisniku,
 • odgovornim osobama obezbeđuje instrumente kontrole, poštovanja zakonskih propisa i izveštavanje za potrebe nadležnih institucija na svim nivoima,
 • koristi metode kontrole kvaliteta unesenih podataka,
 • obezbeđuje relevantne informacije za potrebe kontrole i
 • jednostavna je korisnicima za učenje i rad.

Sigurnost sistema

Budući da AreaCAD-GIS Client/Server radi u mrežnom okruženju, uzimajući u obzir osetljivost podataka, sistem administrator ima mogućnost da podesi selektivan pristup bazi podataka. Zbog toga programi sadrže autentifikaciju i ovlaštenje za pristup aplikaciji i bazi podataka. Softver koristi role-based ovlaštenja na bazi funkcije koju obavlja korisnik. Ovlaštenja su definisana od strane IT administratora, odnosno odgovorne osobe u relevantnim službama koje koriste aplikaciju.