Korisni softveri

Ovde možete preuzeti neke programe drugih proizvođača koji Vam mogu biti korisni prilikom upotrebe našeg softvera:

Drajveri za USB licencni ključ

Ukoliko se licenciranje TeleCAD-GIS-a vrši putem hardverskog ključa, neophodna je instalacija drajvera koji omogućavaju njegovo ispravno funkcionisanje. Drajveri se nalaze u okviru TeleCAD-GIS instalacije i nije ih neophodno naknadno instalirati.
Međutim, u slučaju da imate problem sa drajverima, možete ih sami preuzeti sa sajta proizvođača i instalirati na svom računaru.

Preuzmite drajvere sa stranice proizvođača

Preuzmite drajvere sa našeg servera


Autodesk ARX Enablers

Autodesk ARX Enablers (ili Autodesk Object Enablers) su Autodesk-ove freeware aplikacije koje omogućavaju pristup objektima crteža van njihovog prirodnog okruženja.

Da pojasnimo:
Ukoliko je neki .dwg fajl napravljen u (npr.) AutoCAD Civil 3D aplikaciji, onda je moguće da se u okviru takvog fajla nalaze objekti koji su jedinstveni za AutoCAD Civil 3D te ih stoga nije moguće videti u (npr.) „običnom” AutoCAD-u. Da bi oni postali vidljivi i u AutoCAD-u neophodno je instalirati (u ovom konkretnom primeru) „AutoCAD Civil 3D Object Enabler”.

Koji Object Enabler će biti neophodan zavisi od toga u kojoj je aplikaciji kreiran fajl koji otvaramo. To naravno možete da saznate od onoga ko je inicijalno kreirao .dwg fajl.

Potragu za odgovarajućim Object Enabler-om započinjete na strani Object Enablers.

Na njoj pronađete proizvod koji Vi koristite i pratite ponuđenu vezu.

Na novootvorenoj strani pronađete proizvod u kom je fajl inicijalno kreiran. Preuzmite taj object Enabler i instalirajte ga.


Autodesk viewers

DWG TrueView™

DWG TrueView™ je besplatna Autodesk-ova aplikacija koja omogućava pregled .dwg fajlova, a uključuje i DWG TrueConvert™ softver pomoću kog možete vršiti konverziju novih .dwg fajlova u starije verzije.

Preuzmite DWG TrueView™ sa stranice proizvođača (Autodesk).

Autodesk Design Review™

Autodesk Design Review™ je još jedna besplatna aplikacija koja omogućava pregled .dwf fajlova ali i više od toga (npr. štampanje, komentarisanje).
Više o mogućnostima ove aplikacije možete saznati na strani posvećenoj Autodesk Design Review™-u,
a možete ga preuzeti sa Autodeskove download strane.


Teigha File Converter:

Teigha® File Converter je slobodna (besplatna) više-platformska aplikacija koju vam je omogućio ODA (Open Design Alliance), a namenjena je samo konverziji .dwg i .dwf fajlova između različitih verzija.

Teigha® File Converter strana za preuzimanje.
(Potražite verziju za Windows.)

Uputstvo:

U polje „Input Folder” unesete putanju do foldera u kom se nalaze fajlovi koje želite konvertovati.U polje „Output Folder” unesete putanju do foldera u koji želite da snimite buduće konvertovane fajlove.

  1. *:DWG – biće konvertovani svi .dwg fajlovi zatečeni u „Input Folder”-u;
  2. *:DWF – biće konvertovani svi .dwf fajlovi zatečeni u „Input Folder”-u;
  3. *.DWG; *:DWF – biće konvertovani svi fajlovi zatečeni u „Input Folder”-u.

U polju „Output version” izaberemo verziju u koju želimo konvertovati fajlove.

Klikom na dugme „Start” započinjemo konverziju fajlova.

Kada se u polju „Folder progres” pojavi ispis „Done” proces je završen. Možemo otići po konvertovane fajlove iz foldera koji smo naveli u polju „Output Folder”.

Postoje i dve opcije (uključujemo ih štikliranjem kućice) sa sledećim značenjem:

  1. Recurse folders – u konverziju će biti uključeni i svi fajlovi koji se nalaze u podfolderima foldera navedenog u polju „Input folder”
  2. Audit – ukoliko postoje greške u DWG fajlu one će biti ispravljene na isti način kao što to radi i komanda AUDIT u AutoCAD-u

Crystal Reports

Crystal Reports je komponenta koja omogućava prikazivanje TeleCAD-GIS izveštaja. Komponenta ne zavisi od operativnog sistema, a namenjena je za TeleCAD-GIS 2016. Ukoliko imate problema sa prikazivanjem izveštaja generisanih TeleCAD-GIS-om najverovatnije se radi o nekakvom problemu vezanom za ovu komponentu ili ona u potpunosti nedostaje (inače, crystal reports dolazi uz instalaciju TeleCAD-GIS-a).

Napomena:
Neophodno je, pre instalacije novog Crystal Reporta, obrisati staru/postojeću verziju (uninstall).

Preuzmite Crystal Reports za TeleCAD-GIS 2016, platforma AutoCAD 2012.

Preuzmite Crystal Reports za TeleCAD-GIS 2016, platforma AutoCAD 2016.

Preuzmite Crystal Reports za TeleCAD-GIS 2018, platforma AutoCAD 2012/2017.