Autodesk Dynamo Studio

  • Demo Image

Šta je Dynamo Studio?

Dynamo Studio je samostalna aplikacija za kreiranje parametarskih ili proceduralnih 2D i 3D modela. Bazira se na konceptu vizuelnog programiranja da bi se premostila prepreka između prednosti programiranja i tehničke kompleksnosti koje nosi sa sobom. Beskonačne mogućnosti istraživanja kompleksnih formi ili jednostavno pravljenje pomoćnih plug-n-play modula za ubrzavanje ponavljajućih zadataka su ciljevi na umu Autodesk-a kada je u pitanju Dynamo. Dynamo je pored Studio verzije dostupan i uz kupovinu Autodesk Revit-a i potpuno su integrisani.

Zašto koristiti Dynamo?

Upotrebom metodologije proceduralnog modelovanja možemo istraživati svoj dizajn i viziju detaljnije i doći do zaključaka koji će optimizovati naš konačni proizvod. Izuzetno efikasno rešavanje kompleksnih geometrijskih problema i kreiranje velikih količina kompleksne geometrije sa malim logičkim pravilima. Definicije solid geometrije koju upotrebljava Dynamo dolaze iz AutoCAD-a, što nam automatski garantuje stabilnost i efikasnost. Integrisan je u Revit, Robot Structural Analysis, Rhinoceros, NavisWorks, SAP2000, Excel, Google Spreadsheets, Tableau i mnoge druge manje aplikacije. Iste definicije u različitim aplikacijama garantuju nam produktivnost i korištenje najboljih osobina bilo koje od navedenih aplikacija.

Šta je proceduralno modelovanje?

Proceduralno modelovanje može biti integralni deo BIM procesa. Rešavanje kompleksnih geometrijskih problema, kao i pravljenje definicija koje će nam skratiti vreme rada kada su u pitanju ponavljajući zadaci. Proceduralno modelovanje predstavlja jednostavan pristup programiranju na vizuelan način prilagođen inženjerima i dizajnerima. Sastoji se od ulaznih podataka, definicije i rezultata. Ulazni podaci, brojevi i tekst prolaze kroz definiciju i kao rezultat njihove obrade dobijamo model. Promenom ulaznih vrednosti možemo dobiti veliki broj varijanti modela. Testiranje forme, geometrije i jednostavnost promene u zavisnosti od malog broja parametara čine proceduralno modelovanje čestim sastavnim delom savremenog BIM procesa projektovanja.