iGEO

Šta je iGEO?

iGEO predstavlja skup INOVINIH web servisa/usluga sa područja geoprostorne informatike. To su, pre svega, Inovinim partnerima i korisnicima, lako dostupne i lako upotrebljive digitalne geoprostorne podloge (kartografski i geodetski materijali). Materijali su nastali kao rezultat 12 godina zajedničkih projekata sa opštinskim odeljenjima za prostorno uređenje, urbanističkim kućama i infrastrukturnim organizacijama sa područja BiH.

Kome je namenjen?

iGEO servisi su namenjeni svima koji svoj posao ne mogu obaviti bez geo-podloga: inženjerima u infrastrukturnim i arhitektonskim preduzećima, urbanistima i prostornim planerima. Dakle, stručnim licima iz različitih oblasti kojima su neophodne kartografsko-geodetske podloge za izradu projekata.

Prednosti upotrebe iGEO servisa

iGEO platforma korisnicima nudi razne mogućnosti:

 • Uvek dostupne online geoprostorne podloge i obrade koje uprkos visokom grafičkom kvalitetu mogu da se prenose i dorađuju po ograničenim komunikacionim i računarskim kapacitetima (softversko tehnološko rešenje iGEO omogućava da na prenosnom računaru učitate, prikažete i dorađujete ortofoto planove bez zastoja);
 • Servisno orijentisana arhitektura (SaaS) putem HTTP-a;
 • Upotreba servisa se štiti korisničkim imenom i lozinkom;
 • Obrade usklađene sa evropskom direktivom za razvoj infrastrukture prostornih podataka – INSPIRE.

Podržane CAD i GIS platforme:

Klijentske CAD i GIS platforme

Komercijalne platforme:

 • Autodesk AutoCAD Map 3D,
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D,
 • ESRI ArcGIS Desktop,
 • MapInfo Professional,
 • Bentley MicroStation,
 • Intergraph GeoMedia.

Platforme otvorenog koda (open source):

 • MapWindow GIS,
 • GRASS GIS,
 • Quantum GIS,
 • gvSIG, SAGA GIS, JUMP GIS.

Serverske GIS platforme

Komercijalne platforme:

 • Autodesk MapGuide Enterprise Server,
 • Autodesk Topobase Server,
 • ESRI ArcGIS Server.

Platforme otvorenog koda (open source):

 • MapGuide Server Open Source,
 • GeoServer,
 • MapServer.