Autodesk Robot Structural Analysis

  • Demo Image

Šta je Autodesk Robot Structural Analysis?

Autodesk Robot Structural Analysis je softver za sveobuhvatnu analizu prostih i složenih konstrukcija dobijenih kroz BIM
(Building Information Modeling) proces.

Kome je namenjen i čemu služi Autodesk Robot Structural Analysis?

Robot je namenjen inženjerima statičarima koji su uključeni u BIM proces i konstantna su podrška dizajnu projekta. Koristi podatke sa pametnih 3D modela pomoću kojih ustanovljava o kom materijalu se radi i koje fizičke karakteristike ima taj materijal. Robot je posebno dizajniran kao element BIM toka rada i on je u stanju da uradi proračune i za najkompleksnije forme i konstrukcije uz upotrebu automatski formiranih mreža konačnih elemenata kao i uz pomoć nelinearnih algoritama.

Neke od mogućnosti Autodesk Robot Structural Analysis-a:

  • Dvosmerna veza sa programom Autodesk Revit Structure,
  • Otvoren API (Application Programming Interface) za povezivanje sa drugim aplikacijama,
  • Kontinualan (neprekinut) tok od analize do izrade dokumentacije,
  • Integrisani moduli za proračun i dimenzionisanje čeličnih, armirano-betonskih i drvenih konstrukcija,
  • Parametarski podesiva analiza prema regionalnim zahtevima tržišta,
  • Najsavremenije tehnike automatskog formiranja mreže konačnih elemenata,
  • Sve vrste nelinearnih analiza uticaja na konstrukcije.