Upotreba drona u inspekciji telekomunikacionih stubova

09.09.2022

news image

GeoINOVA poseduje svu neophodnu dokumentaciju za izvođenje letačkih operacija, koja obuhvata potvrdu o evidenciji drona, polisu osiguranja i sertifikate za pilote.

Softver za obradu snimaka je Pix4D koji omogućava precizne rezultate, jednostavne analize i održavanje dokumentacije ažurnom. Neke od osnovnih funkcionalnosti su: kreiranje tačnih 2D mapa i 3D modela od slika; merenje rastojanja, površina i zapremina; dodavanje napomena; generisanje profila nadmorske visine; izvršavanje virtuelnih inspekcija i mogućnost deljenja snimaka sa drugim zainteresovanim stranama. Specifikacija je dostupna putem link-a.

Pomoću ovih tehnologija, odnosno digitalnih replika, moguće je dobiti detaljne informacije o stanju teško pristupačnih objekata telekomunikacione infrastrukture, kao što su stubovi. Samim tim, dobija se ažurna evidencija o njima: oprema koja je instalirana i koji prostor je na raspolaganju za iznajmljivanje.

Najveće prednosti ovakvog načina rada su: 75% brže prikupljanje podataka, automatski popis sredstava i smanjenje vremena inspekcije za 80%.