Revit 2025: Šta je novo?

U ovom članku:
Šta je novo u Revit 2025

Izasla je nova verzija jednog od napopularnijih Autodesk softvera, Revit 2025. U daljem tekstu saznaćete koja su to ključna poboljšanja i dodaci koje nam donosi nova verzija

Izvor: Autodesk 

Sva poboljšanja podeljena su u 6 različitih pravaca razvoja: 

Produktivnije projektovanje

Kreiranje zidova sa komandom „Auto Join“ i „Lock“ – Automatizujte modelovanje i prikaz susednih zidova: 

 • Nove mogućnosti postavljanja zidova: komande „Auto Join“ i „Auto Join & Lock“ koje omogućavaju automatsko spajanje zidova sa susednim i njihovo zaključavanje (oba zida se pomeraju istovremeno) 
 • Dodate komande nisu primenljive za strukturne zidove, složene i face-baced zidove i zid zavese 
 • Ograničenja: nagnuti zidovi i zidovi sa suženjem će biti spojeni, ali se neće zaključati za susedne zidovi

Ubrzajte reprezentaciju zidnih obloga:  

 • Nove opcije za kontrolu zidne obloge uz koje je moguće dozvoliti ili onemogućiti oblaganje na krajevima zidova direktno u pogledu osnove

„Array“ od jednog elementa i prazan „array“ – Više fleksibilnosti pri modelovanju familija sa komponentama u nizu:  

 • Modelovanje elemenata u Array-ju koji se sastoji iz jednog elementa ili nula (0) elemenata; moguće i u linearnoj i radijalnoj organizaciji
 

Dizajn topografije – optimizacija alatke “Toposurface”  

 • Prilikom konverzije postojećih “Toposurface” površina u “Toposolid površinu”, alatka će automatski prepoznati postojeće “Building Pads” kao iskopane površine 
 • prilikom konverzije, stari Toposurface sa površinama za izgradnju će biti očuvan pored novog Toposolida 
 

Nove opcije za kompleksniju geometriju:

 • Kreirajte Toposolid na osnovu bilo koje ne-vertikalne površine Mase – parametar „Related to Mass“ u karakteristikama Toposolid-a će označavati da li je on napravljen iz Mase 
 • Ograničenja: nije moguće selektovati više lica iste Mase za kreaciju istog Toposolida 

Viši nivo kontrole iskopavanja u opciji „Toposolid“- Koristite alatke za formiranje ploča, krovova ili topografskih elemenata kako biste uradili iskopavanje zapremine iz postojeće Toposolid površine

 • Zapremina postojećeg Toposolid-a će biti usklađena sa iskopanom zapreminom
 • Alatka “Remove Excavation” poništava isecanje i iskopavanje zapremine 
 • Funkcioniše i sa starim “Building Pads” elementima 
 

Efikasnije i tačnije kvantifikujte količine zemlje uklonjene usecima ili iskopima uz pomoć dva nova parametra: 

 • Individual Excavation Volume  
 • Total Excavation Volume 
 

Parametri zapremina se mogu prikazati kroz tabele količina. 

 

Sečenje “Toposolid-a” uz pomoć alatke “Shaft”- U prethodnim verzijama je prilikom usecanja „Shaft” prolazio kroz čitav Toposolid, ignorišući donju stranicu; od verzije 2025, Toposolid će prepoznati donju stranicu Shaft-a kao limit za isecanje. 

 

Modelovanje komponenti na iskopanoj površini – od verzije 2025, face-based komponente će prepoznavati površine isečenog Toposolid-a kao host površine. 

 

 

Unapređena vizuelna reprezentacija „Toposolid-a“: 

 • “Smooth” senčenje moguće u Shaded, Consistent Colors, Textures i Realistic vizelnim stilovima 
 • Površine ostaju glatko senčene i pri štampi ili eksportu 

Prilikom izmena Toposolid-a, konturne linije ostaju vidljive. 

Veća preciznost u modelovanju površinskih elemenata – Pri modifikovanju ploča, krovova ili topografskih elemenata, moguća je kontrola snap opcije za unutrašnje tačke i ivice uz sledeće opcije: 

 • Snap po površini elementa; po X, Y, a kod topo površine i Z osi 
 • Snap po apsolutnim koordinatama 
 • XYZ Snap; vezati za tačku u 3D prostoru 

 

Dynamo za Revit 3.03. upgrade 

 • Novi Toposolids nodes 
 • Mogućnost pretrage Nodes po kategorijama 
 • Novi Nodes u Dynamo bilbioteci : Gate node i Remember node 

Parametarsko razdvajanje armature – Mogućnost podele armature na više šipki sa određivanjem dužine preklopa armature i mesta podele armature 

 

Vizuelan pregled armature koja zahteva korigovanje dužine  

Poboljšana „Split“ funkcija za čelične konstrukcije – Komanda „Split“ i „Split with gap“ je sada dostupna i za čelične elemente 

Uklonjena „Options bar“ traka – Za pojedine komande „Options bar“ traka je potpuno uklonjena i komande su prebačene ili u paletu Properties ili u Ribbon traku

 

Mogućnost isključivanja parametra „Mark“ za MEP kategorije – Vrednosti parametra „Mark“ se neće više automatski generisati prilikom kreiranja novih elemenata za sledeće MEP kategorije: 

 • MEP Ancillary Framing  
 • MEP Fabrication Ductwork Stiffeners  
 • Air Terminals  
 • Mechanical Equipment  
 • Duct Accessories  
 • Electrical Equipment  
 • Electrical Fixtures  
 • Mechanical Control Devices  
 • Lighting Fixtures  
 • Pipe Accessories  
 • Sprinklers  
 • Plumbing Fixtures  
 • Plumbing Equipment 

 

Provera integriteta modela (MEP Fabrication Parts) 

 • Provera kvaliteta modela pre učitavanja konfiguracije za „MEP Fabrication Parts”. Ovako nestaje potreba za ponovnim učitavanjima konfiguracije, koje se javljalo ukoliko u modelu postoje diskonekcije. 
 • Svi problemi se čuvaju u obliku upozorenja koja se mogu pregledati. 

Monofazne komponente (Electrical Design) 

 • Revit od sada podržava i monofazne komponente unutar trofaznih sistema, kao i raznovrsne monofazne i trofazne konfiguracije. 
 • Parametri su takođe preimenovani radi jasnog identifikovanja njihovih svojstava. 
 

Fabrication Data Manager – izmena geometrije elemenata, pretrage elemenata i mogućnost dodeljivanja i učitavanja slika elementima 

 • Promena geometrije elemenata u FDM-u (Fabrication Data Manager). Mogućnost dodavanja i brisanja tipova, a takođe i jednostavne izmene podataka na elementima kao što su prečnik, ugao i dužina. 
 • Preciznija pretraga elemenata u FDM-u. Filtriranje na osnovu podataka o elementima. Pretraga prema imenu elementa. 
 • Jednostavno dodeljivanje slika elementima u FDM-u. Mogućnost generisanja slike od trenutnog 3D pogleda. 
Održivost

Export gbXML – verzija 7.03 – Revit sada podržava najnoviju verziju gbXML (v7.03) Prošireni opisi HVAC opreme uključujući: 

 • Zone Equipment 
 • Air Systems 
 • Hydronic Loops 
 • HVAC sistemi: Air systems, Heat Exchangers, Fans, Chiller and Coil types 

Forma Add-In za Revit – Update – Pristup Revit predlozima optimizovanim najnovijim setom analiza okoline iz softvera Forma 

 • Embodied Carbon Tech Preview 
 • Solar Analysis Beta 
 • Rowhouse tool 
 • Rhino extension 
 

Analiza ukupnog ugljenika za arhitekte: Insight – Carbon Insights 

 • Potpuni uvid u uticaj operativnog i ugrađenog ugljenika i kompromise između arhitektonskih rešenja u Revitu. Dostupno u Revitu kao dodatak. 
 • Koristi EC3 baze podataka za konfigurisanje analize i prikazuje rezultate na grafikonima prema tipu konstrukcije, materijalu i količini po jedinici površine.
 

Analiza ukupnog ugljenika za arhitekte: Insight – Flexible Dashboards – Ima mogućnost kreiranja prilagođenih, fleksibilnih i transparentnih prikaza rezultata analize, pomoću kojih možete vršiti poređenja i analize kompromisa. 

Analiza

Godišnji raspored upotrebe objekta za analizu energetskih performansi – Raspored upotrebe objekta je od sada dostupan u okviru „MEP Settings“. Godišnji rasporedi sada mogu biti definisani za različite radne uslove, dnevne rasporede i časovne vrednosti toplotnog opterećenja. 

Interoperabilnost

Unapređen IFC Export Mapping Settings 

 • Moguće prilagođavanje mapiranja Revit kategorija kroz kreiranje, kopiranje, čuvanje, export, preimenovanje i brisanje templejtova.  
 • Ubačen je i novi dijalog za za odabir „IFC Class” i „Predefine type” parametara, uz mogućnost vraćanja na prvobitne postavke. 

Import/Export STEP fajlova 

 • STEP format je univerzalni neutralni format čije čitanje je moguće upotrebom većine CAD softvera. Na ovaj način poboljšana je koordinacija sa učesnicima projekata koji nužno ne upotrebljavaju Revit.
 • Omogućeno je i mapiranje određene geometrije u konkretnu, određenu Revit kategoriju. 

Podržani novi GIS koordinatni sistemi

Podržano je 5 novih GIS koordinatnih sistema: 

 • CGCS2000 
 • UK GG951 
 • Amtrak Northeast Corridor 
 • US Albers NAD83 
 • ISN 2016 

 

Informed Design za Revit 

 • Sa Informed Design-om omogućeno je pretraživanje kataloga standardnih građevinskih elemenata radi njihove upotrebe u Revit projektima, kao i njihovo prilagođavanje vašim potrebama, sve u skladu sa specifikacijama proizvođača.  
 • Pretražujte listu prethodno proverenih varijanti elemenata radi lakšeg ubacivanja u model i menjajte parametre već postojećih elemenata kako bi na njima izvršili modifikacije. 
 • Zamenite zastarele proizvode, najnovijim izdanjem softvera. 

Poboljšanje veze Revita ka Robotu 

Upotreba oznaka pojedinačnih elemenata i sklopova iz Advance Steel-a u Revit-u 

 • Prebacivanje i sinhronizacija oznaka pojedinačnih elemenata i sklopova iz Advance Steel-a u Revit 
 • Izrada dispozicionih crteža za čelične konstrukcije. 
Cloud podaci

Praćenje promena na koordinacionom modelu – Upoređivanje promena kroz različite verzije koordinacionog modela. Prikazivanje različitih tipova promena i njihovog broja, kao i uvid u izmenjene parametre elemenata. 

Efikasnija izrada dokumentacije

Kolekcije crteža 

 • Kreiranje paketa crteža, sa mogućnošću upotrebe istog broja crteža kroz različite pakete “Drag and drop” crteža u Project Browser radi njihovog dodavanja u kolekciju 
 • Dva nova parametra “Sheet Collection” i “Referencing Sheet Collection” 
 • Primena prilagođene organizacije Project Browser-a i filtriranje crteža upotrebom Sheet Collection parametra 
 • Kreiranje crteža direktno u željenoj kolekciji 

 

Grupno brisanje i dodavanje u biblioteci materijala – Selektovanje, brisanje i dodavanje više materijala odjednom. 

Unapređenje generatora sličica za materijale – Ubrzano kreiranje sličica materijala za biblioteku materijala upotrebom “Quick” render podešavanja, kao i smanjeno opterećenje računara pri prikazivanju sličica. 

 

Poravnavanje i raspoređivanje anotacija 

 • Selektovanje anotacija kao što su tekst, tagovi i beleške 
 • Novi Align and Distribute panel u oviru trake sa alatkama, pomoću koga se može vršiti uredno i jednostavno raspoređivanje anotacija 
 •  

PDF export u pozadini  – Omogućen rad na modelu u toku eksporta PDF fajlova, kao i praćenje statusa eksporta. 

 

Unapređenje preciznosti za proračun obima prostorija 

Povećana preciznost kod proračuna obima prostorija i to za: 

 • Unutrašnje granice 
 • Zakrivljene granice 
 • Vrednosti obima mogu se promeniti nakon ažuriranja modela 
 

Šematski detalji savijanja za označavanje armature – Opciono prikazivanje dimenzija ili samo savijene armaturne šipke 

 

Unapređene anotacije za detalje savijanja 

 • Unapređena kontrola nad anotacijama za detalje savijanja.
 • Mogućnost selektovanja i pomeranja kota i tagova na detaljim savijanja.
 • Poravnavanje više detalja savijanja. 
 
Unapređen prikaz armaturnih setova – Selektovanje šipki za prikaz iz više različitih armaturnih setova, kao i podešavanje načina prikaza za više armaturnih setova od jednom. 

Jednostavniji pristup informacijama o padu pritiska u kanalima i cevima – Analitički kanali i cevi sa pripadajućim tagovima su dodati kao Analytical Model Categories. Protok i pad pritiska su od sada dostupni u tablicama sa količinama i Properties paleti 

 

Parametar debljine lima dodat za fabrikaciju kanala – Novi parametar “Material Gauge” je dodat za MEP Fabrication ductwork. Ovaj parametar biće isključivo dostupan za čitanje i može se koristiti u tagovima i tablicama sa količinama. 

Izvori: TeamCAD i Autodesk

Prevod i adaptacija: Aleksandra Bajin, Aleksa Mandić, Tara Badnjar, Hristina Antić, Marko Kozlica

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp