3ds Max 2025: Šta je novo?

U ovom članku:
Šta je novo u 3ds Max-u 2025?

U duhu dosadašnjih objava, izašla je nova verzija Autodeskovog 3ds Max-a. U ovom članku ćete se upoznati sa najznačajnijim promjenama koje donosi nova verzija. 

3ds Max donosi poboljšanja u svojim alatima za modelovanje, upravljanje bojama i renderovanje kako biste se mogli usmjeriti na kreativnost. Poboljšanja se ogledaju u retopologiji, upravljanju bojama OCIO, ažuriranim dodacima za Arnold i ažuriranim interfejsom koji omogućavaju umjetnicima brzo i efikasno stvaranje. 

Najvažnije promjene:
 • Modelovanje 
  • Retopology (Retopologija) 

Predstavljanje predobrade i OpenVDB remeshiranja kao zasebnih procesa uz poboljšanja u vremenu obrade prilikom korištenja Autodesk ReForm. Rezultat je brza proizvodnja čiste mreže. 

  • Conform Modifier 

Prilagodite ili wrapujte Spline ili geometrijsku mrežu na površini jednog ili više mreža u sceni. Rezultat je proizvodnja kompleksnog dizajna s prilagođenim alatima. 

  • Boolean Modifier 

Procesiranje operacija Boolean nad mrežama je 35% brže. Poboljšanja u VDB mrežiranju i povećana podrška za normalne vektore, grupe poliranja i poboljšana podrška za koplanarne elemente. Rezultat je povećana produktivnost pomoću brzih alata za modelovanje. 

 • Animacija i rigging 
  • Motion Command Panel (Panel komandi pokreta)  

Ažuriranja na Assign Controller (kontroleru dodjele) donose poboljšane performanse i nove UI nadogradnje poput proširenih menija. Rezultat je olakšana animacija sa modernizacijom alata. 

 

  • Transform List Controller (Kontroler liste transformacija) 

Nove opcije za dodavanje i dodjelu olakšavaju dodavanje nove stavke i prilagodbu dodijeljenog kontrolera. Ove promjene omogućavaju veću kontrolu nad animacijama. 

 • Rendering 
  • Color Management (Upravljanje bojama)  

OCIO je sada podrazumijevani način upravljanja bojama u novim scenama s ažuriranim alatima poput VertexPaint, Data Channel Modifiera i drugih. 

 • Tehnologije 
  • USD Improvements (USD poboljšanja)  

Ažurirani USD dodatak omogućava umjetnicima uvoz animacija, uključujući animirano svjetlo i kameru, kao i blendShape. Ovo olakšava rad između DCC alata sa standardiziranim materijalima. 

 • Poboljšanja naklonjena umjetnicima 
  • Global Search (Globalna pretraga)  

Ažurirani Global Searcha pružaju korisnicima sveobuhvatniji popis alata, funkcija, naredbi i postavki. Ovim ažuriranjem se čuva vrijeme pretrage kroz menije. 

 • Menu Editor (Meni editor) 

Novi Menu Editor omogućava korisnicima personalizovano prilagođavanje u 3ds Max-u, a rezultat je potpuno prilagodljiv radni prostor programa. 

Izvor: Autodesk

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp