Municipality of Novo Sarajevo

26.01.2022

news image

„Teritorija Općine Novo Sarajevo zauzima centralni dio Sarajevskog polja i administrativni je, te poslovni, kulturni, obrazovni i trgovinsko-uslužni dio grada Sarajeva. Po statističkim podacima u 2019. godine Općina Novo Sarajevo imala je 64.077 stanovnika. Povoljan geografski položaj, dobra saobraćajna povezanost sa drugim regijama, te administrativna pripadnost glavnom gradu BiH, neke su od prednosti koje doprinose privlačnosti Općine Novo Sarajevo za investicije. Na prostoru ove općine smještena su sjedišta nekih od najznačajnijih finansijskih institucija i korporacija u BiH, te niz hotela, poslovnih i prodajnih centara, obrazovnih, sportskih i kulturnih institucija, značajnih za grad Sarajevo, kao i cijelu državu.

Prema analitičkim podacima kompanije LRC BIS – Business Intelligence System, kao najveće bonitetne kuće u BiH, Općina Novo Sarajevo ispunila je sve kriterije Projekta “100 najvećih u BiH i regionu” u kategoriji srednjih općina, te tim povodom dobila prestižno priznanje „Kruna razvoja privrede BiH“. Na osnovu zvanične podjele prema broju stanovnika Općina Novo Sarajevo rangirana je u kategoriji „srednjih općina“, a prema rezultatima na osnovu završnih finansijskih izvještaja za 2019. godinu, u protekle četiri godine ostvarila je znatan rast prihoda, rast uposlenih i rast izvoza.

Prema podacima kompanije LRC BIS – Business Intelligence System na području Općine Novo Sarajevo je:

  • 347 bonitetno pouzdanih kompanija
  • od 100 najvećih kompanija u BiH sa područja Općine Novo Sarajevo je 38 kompanija,
  • 68 kompanija pripada tzv. brzorastućim kompanijama

Dugoročna vizija Općine Novo Sarajevo je „GRADSKA ZAJEDNICA U PRIVLAČNOM EKOLOŠKOM AMBIJENTU SA IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM I PREPOZNATLJIVIM DINAMIČNIM RAZVOJEM USLOVA ZA UGODNO ŽIVLJENJE, OBRAZOVANJE, POSLOVANJE I PROSPERITET GRAĐANA SVIH GENERACIJA“.

Geoinova  d.o.o. je firma za informatički inženjering autorizirani ISV partner i član INOVA geoinformatičke grupe. Općina Novo Sarajevo, kao organ uprave ima dužnost i obavezu da u svom radu koristi  autorizirane, odnosno licencirane softvere, čega se i pridržavamo, te sarađujemo sa kompanijama koje mogu ponuditi navedeno.

2011. godine Općina je putem GAP projekta dobila dvije trajne licence za AutoCAD, koje su i sada u upotrebi. Tokom rada se utvrdilo da je potrebno povećati broj licenci za program AutoCAD, koji je proizvod firme Autodesk čiji je GeoINOVA oficijalni partner.

Saradnja sa firmom GeoINOVA d.o.o. je korektna i nema problema pri implementaciji licenci niti ima problema kada se traže neke manje konsultantske ili edukativne usluge.“