Autodesk Vault – Upravljanje tehničkom dokumentacijom 2D/3D

U ovom članku:
Upravljanje 2D/3D tehničkom dokumentacijom pomoću Autodesk Vault programa

Autodesk Vault je program za upravljanje tehničkom dokumentacijom koje obuhvata 2D crteže, 3D modele, ponude, kalkulacije, fotografije i druge različite fajl formate. Autodesk Vault spada u grupu softverskih rešenja Product Document Management System (PDM). Autodesk Vault je baziran na Microsoft SQL platformi.

Autodesk Vault se koristi u kompanijama koje koriste Autodesk rešenja i imaju veliku količinu DWG crteža, 3D modela rađenih u programima AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor, Autodesk Revit, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Plant 3D, Autodesk 3ds max itd.

Razlozi za implementaciju programa Autodesk Vault su sledeći:

  • Jednostavno upravljanje podacima (2D crteži, 3D modeli, ponude, kalkulacije, fotografije…);
  • Svi elementi projekta se nalaze na jednoj lokaciji;
  • Korisnici prema definisanim pravima pristupa mogu da koriste ponuđene podatke;
  • Istovremeno, više korisnika može da radi na različitim elementima istog projekta;
  • Potpuno se eliminiše mogućnost greške pri razmeni elemenata projekta;
  • Eliminišu se situacije gde korisnici na svojim računarima imaju različite verzije istog projekta;
  • Moguće je pratiti kompletnu istoriju razvoja određenog projekta;
  • Prema potrebi, može se iskoristiti neka od prethodnih verzija projekta…

Alati za rad sa programom Autodesk Vault su integrisani u Autodesk programe: AutoCAD, Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit … Dodatno su podržani različiti fajl formati (PDF, JPG, TXT …) i integracija u Microsoft Office programe Word, Excel, PowerPoint i Outlook (DOC, XLS, PPT …).

Metodologija uvođenja Autodesk Vaulta u okruženje kompanije podrazumeva: analizu postojećeg sistema, definisanje ciljeva i zahteva korisnika na osnovu koga se definiše plan implementacije. Planom su definisane sledeće oblasti: implementacija, prilagođavanje rešenja, obuka za administratore i korisnike, tehnička podrška.

Primer uspešne implementacije rešenja Autodesk Vault Professional u Srbiji je kompanija ATB SEVER – Subotica. Rešenjem su pokrivene četiri organizacione celine u okviru kompanije i 40 inženjera i menadžera koji za projektovanje koriste Autodesk programe za 2D i 3D parametarsko projektovanje i simulacije: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor, Product Design Suite, Autodesk Simulation itd. 

TeamCAD reference za implementaciju rešenja Autodesk Vault u Srbiji su sledeće kompanije:

ALFAPLAM – Vranje, ATB SEVER – Subotica, BG REKLAM – Beograd, ELMED – Temerin, HILLMEG ENGINEERING – Novi Sad, KOLUBARA METAL (RB KOLUBARA) – Vreoci, MAŠINOPROJEKT KOPRING – Beograd, NAUST MARINE – Kragujevac, NIS NTC – Novi Sad, RAPP MARINE – Kragujevac, TIGAR TYRES – Pirot, VERTEX STAR – Kragujevac, YUBEL INŽENJERING – Beograd…

Prednosti i opis funkcija u programu Autodesk Vault možete pogledati na našoj web prezentaciji na adresi: http://www.teamcad.rs/pdf/vault1.pdf

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp