Inventor 2025: Šta je novo?

U ovom članku:
Šta je novo u Inventoru 2025

Izašao je Inventor 2025 koji donosi 142 poboljšanja koja su vođena potrebama klijenata! Iz novog izdanja softvera Inventor izdvajamo:

Lim 

 •  Iskusite modernizovani interfejs za projektovanje komponenti od lima, čineći proces intuitivnijim i efikasnijim nego ikada.  

Modelovanje delova 

 • Otkrijte ažuriranja funkcije „Finish Feature“ sa pojednostavljenom integracijom informacija o proizvodnom procesu. 
 • Pogledajte poboljšanja u komandi Pattern za podešavanje granica u sketch i feature okruženju

Modelovanje sklopova 

 • Nova opcija “Oriented minimum bounding cylinder” je dodata u jezičak „Options“ u okviru dijaloga „Derived Part“, „Derive Assembly“ i „Make Part“. 
 • Jednim klikom brzo promenite boje svojih modela koristeći prilagodljive šeme boja. 

Crteži

 • Nekoliko poboljšanja u anotacijama, dimenzijama, BOM-u, tabelama revizija i usklađenostima sa standardima. ​ 

 Performanse  

 • Posle osam godina, performance su i dalje glavni prioritet kako biste ubrzali izlazak proizvoda na tržište. ​ 

Interoperabilnost 

 • Izvozite RVT ili RFA datoteke u ranije verzije softvera Autodesk Revit iz 2023. 
 • Neometano uvezite IFC datoteke iz programa Revit korišćenjem AnyCAD tehnologije.
Opšta poboljšanja

– Poboljšanja grafike​ 

 • Naglašavanje odabranog ​- naglašavanje komponenti, lica i ivica je poboljšano radi većeg kontrasta u odnosu na model. 
 • Poboljšano naglašavanje okruglih površina 
 • Poboljšan prikaz linija​ 
 • Prilagodljiva lista boja – Opcije su dodate u odeljak „Separate Colors“

– Unapređeno dimenzionisanje​ 

– Poboljšanja za nalepnice 

 • Postavljanje nekoliko nalepnica na istom licu – Njihov redosled u pretraživaču modela diktira koja je nalepnica na vrhu
 • Prikazivanje nalepnice u deljenom prikazu (Shered Views)

– iLogic poboljšanja​ 

 • Dodat događaj za prijavu na Autodesk Vault​ – Događaj „Before Vault Check-In“ je dodat u dijalog boks i omogućava konačne provere pre prelaska u Vault
 • Promena aktivnog sklopa pri upotrebi „Model States“​ 
 • Nove ikonice za dugmad na traci​ – Klikom na dugme fascikle otvoriće se dijalog datoteke u kojem možete da izaberete drugu datoteku iz bilo koje fascikle.
 • Sigurnosno skeniranje pravila​ – Podrazumevana su nakon instalacije iLogic sigurnosna pravila označavanjem opcije  “Inspect rules for malicious code”. This option can be accessed from either of the following: Event Triggers dialog > Options ili Tools tab > iLogic > iLogic Configuration > Security Options
 • Tehnološka poboljšanja koja se tiču unošenja pravila
Performanse
 • Adaptivity – Više koristi prilikom računanja sklopova sa prilagodljivim skupovima podataka.
 • Opcije „Open“ i „Close“ za sklopove i crteže
 • Edit in Place 
 • Model States – za kreiranje i promenu stanja modela
 • Frame Generator – nekoliko operacija
 • Derive – više operacija
 • Update za sklopove

– Snimanje povratnih informacija o performansama​ 

 • Utvrdite potencijalne probleme sa performansama​ 
 • Upravljajte pomoću Add-in Manager-a​. Kada se učita, klinkite dugme „Help“ i „Help Performance Feedback Recorder“ i pratite uputstva.
 • Pristup izveštaju 
Lim

-Poboljšanja za lim:

 • Modernizacija​ komandi, uključujući interfejs panela sa svojstvima i radnim tokovima.
  • Prirubnica​ (Flange) 
  • Lice​ (Face) 
  • Isecanje (Cut)​ 
 • Sve na jednom panelu​ 
 • Podrška za svetle i tamne teme 
 • In-canvas manipulacija 
  Modelovanje delova

– Šabloni raspoređivanja ograničeni skicom

 • Produženja granica 

– Geometrijski tekst​ 

 • Koristi podatke iz iProperties 

 Opcija podešavanja šablona raspoređivanja 

 • Zatvoreno granicom 
 • Težište unutar granice 
 • Osnovna tačka unutar granice 

 Opcija „Finishׅ“​ 

 • Include / Exclude selector 
 • Dugmići „Selection priority 
 • Upotreba kroz Derive i Make Part 
 • Isključivanje parametara – Možete da isključite ili obrišete željeni „Finish“ paramater komandom „Disable parameter”
 • Prikaz naziva​ operacije u stablu modela 
 • Brz pristup lokaciji XML datoteke – Nova komanda”Open Finish Library Location” u meniju pruža brz pristup datoteci Finish XML 
 • Podrška za iprimenu ogledala 

 Orjentisani cilindar minimalnih dimenzija

– Nova opcija “Oriented minimum bounding box” dodata je u jezičak „Options“ u dijalozima:

 • Derive part 
 • Derive assembly 
 • Make part  

 3 nova tipa bušenja​ prilikom kreiranja rupa:

 • Flat W 
 • Angle V 
 • Angle Y 

– Anotacije o rupi​ 

 • Dugme „Drill Point Type” ​koje dodaje <DPOINT> tag u 2D i 3D beleške unet je  Hole Note dialog

 Beleška o rupi​ 

 • Dugme „Thread direction“ je dodato u “Hole Note” dialog omogućavajući dodavanje <TDIR> taga 

– Za formatiranje se koristi „Styles Editor“, a tip bušenja je dostupan za ISO standard, dok je „Thread Direction“dostupan za sve standarde.

 Unapred podešene postavke u opštoj napomeni  

 • Tekst 
 • Simoli 
 • Parametri 
 • Standardni iProperties 
 • Fizička svojstva 
Modelovanje sklopova

– Šabloni raspoređivanja sklopov​- Kada koristite „Bolted Connection Generator“ možete da obaberete kružni i pravougaoni šablon u okruženju za sklopove.  

– Postavka – Opcija “Follow Pattern” je dodata oblasti “Placement” na jezičku „Design“ .

 Komanda „Simplify“ – sa ovim izdanjem komponente se mogu zameniti jednostavnim cilindrom. Da biste ovo izveli, izaberite bilo koju od “Replace” opcija sa opcijom “Replace with Envelopes” i podesite tip na „Oriented Minimum Bounding Cylinder.

 • Opcija „All In One Envelope“
 • Orjentisani cilindar minimalne zapremine 

 Šema boja​ 

 • Privremena zamena boja 
 • Lako vizalno razumevanje 
 • Prilagodljive šeme boja 

– Prezentacije 

 • Zamena izvornog modela 
 • Slično kao zamena modela na crtežu 
Crteži

– Napomene 

 • Unapred podešene postavke su dodate formatiranom tekstu  
 • Podrška za popunjavanje boje pozadine u tekstu je omogućena opcijom “Background Fill” koja je dodata u dijalog “Format Text”, čime se poboljšava čitljivost crteža.
 • Koristite svojstva iz liste delova u tekstu 

 Prilagođavanje veličine lukova na oblačićima za reviziju​ 

– Sakrijte pomoćnu izduženu kotnu liniju – Za korišćenje ove funkcije, odaberite kotnu liniju, kliknite desni klik i odaberite „Hide Extension Line”.

 • Dimenizije prečnika / radijusa 

 Spajanje ćelija u tabele 

– Stilovi crtanja 

 • Simbol luka za dimenzije 
 • Podrška za standard ISO 129-1:2018 
 • Tabele revizija 
 • Podešavanje indeksa revizija 
 • Tekstura površine 
 • ISO 21920-1 standard 
 • Sastavnica materijala 
 • Oderedite redosled sortiranja 
 • Opsečeni crteži 
 • Automatski prekid linija  
Interoperabilnost

– IFC import – Nova mogućnost u kojoj import dijalog pruža mogućnost da učitate model omogućavajući vam da kontrolišete šta se od sadržaja uvozi i kako se prikazuje u okruženju za modelovanje.

 • Referenca / konvertovanje 
 • Multi-body ili sklop 
 • Odaberite stavke za uvoz 
 • Odabir klase 
 • AEC panel sa osobinama 

 RFA export​ 

 • Veća grafička vernost 

– Revit import – podrška verzijama​ 

 • Revit 2023 
 • Revit 2024 
 • Revit 2025 

– Kada koristite komanud „Simplify“ da izvezete Revit (*.RVT) datoteke, odaberite verziju iz padajućeg menija. Za više informacija pogledajte To Export a Model to RVT (Revit format).

 BIM content environment​ 

– Upit za instalaciju 

Izvori: TeamCAD i Autodesk

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp