Inventor 2022 – Šta je novo?

U ovom članku:
Inventor 2022 donosi unapređenja, poboljšanja i nove funkcionalnosti kako biste mogli da napravite bolje proizvode za manje vremena.

Razvoj novog AI2022 leži na povratnim informacijama sakupljenim od naših korisnika kroz Beta program testiranja, predlaganju ideja i celogodišnjem praćenju Inventor Foruma.

Unapređenja koja dolaze od korisnika mogu se videti u mnogim aspektima programa počevši od tamne teme, preko delova, sklopova pa sve do crteža.

AI2022 obezbeđuje performanse i funkcionalnosti koje očekujete od profesionalno rangiranog alata za 3D modelovanje.

Videćete unapređenja u performansama čak i pri jednostavnom otvaranju i zatvaranju fajlova, editovanju „In-place“, pa sve do visoko kvalitetnog renderovanja.

Unapređenje funkcionalnosti na panelu sa osobinama i dodatne nove alatke obezbeđuju lakši i besprekoran radni tok.

Potpuno nova funkcionalnost – “Model State” za sklopove i delove zajedno sa označavanjem pojedinačnih instanci čini moćni alat koji omogućava pravljenje različitih sklopova i delova sa jedinstvenim oznakama.

Sada možete pojednostavljivati model, menjati parametre i oblike bez pravljenja novih fajlova, tj. sve ostaje zapisano u jednom fajlu.

AI2022 nastavlja da unapređuje međusobnu povezanost sa ostalim Autodeskovim programima. Sada možete veoma lako povezati Inventor sa Revitom. Čak postoji mogućnost da snimite Revit fajl direktno iz Inventora. Zatim možete poslati Inventor model direktno u Fusion 360 radi korišćenja dodatnih radnih tokova karakterističnih za Fusion 360.

Sa pomenutim dodacima i unapređenjima AI2022 vam pomaže da lakše sarađujete i budete produktivniji održavajući pri tome prilagodljivost koja vam je potrebna da biste napravili bolji proizvod za manje vremena.

 

PERFORMANSE I PRODUKTIVNOST

Stalno unapređivanje performansi programa i povećanje Vaše produktivnosti u svakoj novoj verziji je kritična karakteristika u razvoju programa.

Performanse su u Autodesk Inventoru 2022 pojačane sa više “In-place” radnih tokova pri editovanju. Kako svako modelovanje u Inventoru počinje od skice, tako sada proces izrade skica u “In-place” režimu radi brže i pouzdanije. Takođe ćete videti značajno povećanje brzine pri pravljenju radnih tačaka, osa i ravni.

Pri “In-place” editovanju primetićete da je “iProperties” dostupan za sve sklop bez obzira na položaj u stablu.

Renderovani prikaz modela takođe ima poboljšane performanse, posebno pri zumiranju, pomeranju ili rotiranju. Stil prikazivanja modela sa uključenim skrivenim linijama sada koristi snagu grafičke kartice pa su pokreti glatki i skladni.

Pored ručnog pomeranja komponenti na ekranu primetićete i značajno poboljšanje u grafičkom prikazu prilikom animiranja sklopova upotrebom “Drive” komande.

S obzirom da stanje komponenti u smislu potpune kinematske povezanosti često nije očigledno, AI2022 je ponudio dodatak pored ikone za komponente koji pokazuje njeno stanje. Takođe je dodat i filter kojim se mogu pokazati komponente koje nisu potpuno povezane među sobom te korisnik može preduzeti potrebnu akciju.

Unapređena “Fillet” komanda prebačena je na panel sa Osobinama i ima svoju dodatnu paletu sa alatima pomoću koje možete izabrati na šta želite da primenite komandu “fiLlet”. Nove alatke obezbeđuju mnogo intuitivnije korišćenje “fillet” komande što ubrzava primenu iste.

Pri editovanju dimenzija “In-place” sada se vrednost prikazuje na produženoj i uočljivijoj liniji.

Komanda za merenje je unapređena i dobila je dodatnu paletu za izbor geometrije na koju treba primeniti merenje.

Panel sa Osobinama je sada potpomognut mnoštvom prečica sa tastature čime se ubrzava izbor pojedinih opcija. Takođe je dodata mogućnost za pravljenje i čuvanje često korišćenih vrednosti.

Tamna tema sada više nije u ispitnoj fazi i dostupna je u svim radnim okruženjima, uključujući i početnu stranicu. Dodata je komanda za brzo resetovanje korisničkog interfejsa u slučaju gubitka pojedinih panela tokom rada na više monitora.

Za besprekorno prebacivanje u druga radna okruženja kao što je Fusion 360 dodata je nova komanda “Send to Fusion”, koja povezuje Inventor sa Fusion Team-om i Fusion-om. Tako da, ako se promeni deo u Inventoru automatski se obaveštenje o tome prosleđuje i u Fusion.

AI2022 obezbeđuje povećanje performansi koje očekujete iz verzije u verziju, i alate za produktivnost koji vaš rad svakog dana čine lakšim.

 

POVEZANOST SA REVITOM

AI2022 nastavlja da unapređuje saradnju sa BIM projektima ovaj put sa mogućnošću pravljenja Revit modela direktno u Inventoru.

U ovom primeru je kroz AnyCAD modul povezan Revit fajl u Inventoru kao referenca za modelovanje mašina i uređaja. Kada je modelovanje gotovo želimo da ga podelimo sa ostalim članovima tima. Pre snimanja našeg Inventor modela kao Revit modela, želimo najpre da uklonimo sitne i nebitne delove iz modela koji nisu neophodni u Revit modelu. Komanda “Simplify” je sada unapređena i pojednostavljena je njena primena. Prepoznavanje oblika sada može brzo otkriti šta nije potrebno u Revit modelu i isključiti ih iz prevođenja čime se dobija kompaktniji fajl. Korisniku se ostavlja mogućnost da doda ili oduzme pojedine komponente ako smatra da je neophodno.

Izborom Revit modela kao oblika za prevođenje modela pojavljuju se dodatne opcije kao što su naziv fajla, lokacija i struktura.

Poboljšana komanda “Simplify” uključuje i mogućnost čuvanja često korišćenih postavki tako da se na jedan klik vrši brzo podešavanje i primena komande svaki put kada se prevođenje odvija na isti ili sličan način.

Kada smo zadovoljni postavljenim vrednostima u panelu sa Osobinama jednostavno kliknemo na OK dugme i podaci se izvoze u Revit formatu.

S obzirom da je Revit model korišten kao referenca time je obezbeđeno da se koordinatni sistemi eksportovanog Revit fajla i osnovnog fajla poklapaju, tako smo sigurni da se naš model smešta na tačno određeno mesto.

Svaki sklop izvezen iz Inventora u Revit može biti označen odgovarajućom Revit oznakom radi jasnog prikaza u listi materijala.

Kada želimo napraviti izmene na Inventor modelu koje će biti vidljive u Revitu neophodno je nakon sprovedenih izmena kliknuti na “Update” kako bi se obaveštenje prosledilo i korisnicima u Revitu.

 

CRTEŽI

AI2022 predstavlja nove mogućnosti koje pomažu u podršci automatskog pravljenja crteža.

Pri pravljenju pogleda na crtežu dostupna je nova mogućnost. Snimljeni pogled kamerom na vašu komponentu može biti direktno iskorišćen pri pravljenju pogleda. Takođe možete 3D oznake iz modela direktno prikazati u željenom pogledu.

Ove opcije mogu biti sačuvane i u šablonu za pravljenje novih crteža, tako da će primenom ovih šablona automatski biti napravljeni pogledi i uvučene 3D oznake sa modela.

Dodata je mogućnost da se već napravljeni list duplira i time na brz način imate kopiju lista koju možete modifikovati.

Uspostavljena je veza između boja i vizuelnog okruženja u kojem je prikazan 3D model i ista takva kombinacija se primenjuje i pri izradi pogleda sa opcijom “Shaded”.

AI2022 nastavlja se unapređenjem alata koji će zameniti korake koji se neprestano ponavljaju i automatizovati proces pri stvaranju tehničke dokumentacije.

 

INSTALACIJA

AI2022 i Autodesk Vault 2022 imaju poboljšano okruženje za instalaciju i pokretanje programa.

Ovi novi alati koji pojednostavljuju proces instalacije i CAD administratorima daju nove mogućnosti za pokretanje programa sada su sastavni deo proizvodne kolekcije.

Pogledajmo koliko je instalacija samostalne verzije programa jednostavna. Nakon izabranih opcija koje trebaju biti instalirane, osnovno jezgro Inventora se prvo instalira tako da se korisniku nudi mogućnost pokretanja Inventora i bez kompletno završene instalacije. Pri dodavanju neinstaliranih komponenti dovoljno je iz Windows-a pokrenuti “change or uninstall” komandu.

Pogledajmo upotrebu nove opcije za deployment koja je dostupna na korisnikovom Autodesk nalogu. U ovom primeru otvorite vaš Autodesk nalog u web pretraživaču i izaberite tip licence i željeni softver za instalaciju. Otvorite opciju “Customize” i selektujte šta sve želite od komponenti da bude uključeno u instalaciju.

Izaberite “Vault Client” i izvršite prilagođavanje komponenti koje treba uključiti u instalaciju.

Unesite ime za vaše izabrane postavke i izaberite mesto gde će se preuzeti aplikacija za instaliranje izabranih komponenti.

 

STANJA SKLOPA

“Model States” u sklopovima u Autodesk Inventoru 2022 obezbeđuje novi način rada u upravljanju višestrukim stanjima u sklopovima. Stanja sklopova mogu biti korišćena za prikazivanje raznih proizvodnih faza, konfigurisanje sklopova ili za čuvanje pojednostavljene verzije vašeg sklopa i to sve u jednom fajlu.

U ovom primeru novonapravljeno stanje čuva informaciju koje su komponente uključene a koje isključene iz sklopa ili podsklopa. Razne varijacije u familijama proizvoda lako mogu biti napravljene koristeći Excel tabele. Svako stanje sklopa čuva jedinstvene osobine pojedinih delova i njihove količine, koje su potrebne za formiranje liste delova i sastavnice materijala.

Treba dodati i da nova osobina vezana za Instance ukazuje na pojedinačne delove dozvoljavajući da svaka instanca dobije svoju jedinstvenu oznaku. Osobine vezane za instancu mogu biti korišćene za označavanje položaja dotične komponente u celokupnom sklopu.

Često su nam potrebne pojednostavljene verzije našeg sklopa sa razmenu, simulacije ili prosto za zaštitu intelektualne svojine. Stanja u sklopovima sada omogućavaju da se različiti nivoi pojednostavljenja smeste u jedan fajl.

Stanje modela u sklopovima je u potpunosti podržano u API i “Ilogic”-u.

Stanje modela u sklopovima može se koristiti za izradu tehničke dokumentacije većih celina koje ne zahtevaju detaljne prikaze pojedinih komponenti.

AI2022 vam donosi potpuno nove funkcionalnosti koje pojednostavljuju vaše modelovanje.

 

STANJA DELOVA

IA2022 predstavlja potpuno novu funkcionalnost koja vam pomaže da napravite višestruko predstavljanje vašeg modela u samo jednom ipt fajlu.

Stanje modela u delovima pomaže vam da napravite razna proizvodna stanja dela, familije proizvoda ili pravljenje pojednostavljene verzije vašeg dela i to sve u okviru samo jednog ipt fajla. Svaki model ima svoj “iProperties” dozvoljavajući vam da napravite familije sličnih proizvoda menjajući meta podatke.

Stanje modela u delovima može se koristiti za smeštanje raznih proizvodnih stanja u okviru samo jednog fajla. Moguće je završni model iskopirati i iskoristiti ga za izradu putanja za proizvodnju na CNC mašinama.

Stanje modela u delovima često možemo koristiti za razdvajanje proizvodnih procesa, pojednostavljenje prikaza ili za zaštitu intelektualne svojine. Pojednostavljeni prikazi idealni su za primenu simulacija opterećenja i proračune čvrstoće.

Nekada su pojednostavljeni modeli čuvani u posebnim fajlovima, dok je sada više varijanti pojednostavljenog dela sačuvano u istom fajlu čime se skraćuje vreme potrebno za primenu i izmene.

Stanje modela u delovima potpuno je podržan u API-ju i “iLogic”-u.

Autodesk Inventor 2022 donosi vam potpuno nove funkcionalnosti koje pojednostavljuju vaše modelovanje.

Preuzeto sa: TEAMCAD.rs

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Podijeli

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Posljednje novosti