Kako automatizacija u proizvodnji zatvara povratnu petlju duge industrijske evolucije (1.deo)

U ovom članku:
Kako automatizacija u proizvodnji zatvara povratnu petlju duge industrijske evolucije

Kroz svoju istoriju automatizacija u proizvodnji nastavlja da menja stvari. Trenutne prednosti, kao što su mašinsko učenje i koboti (collaborative robot), ukazuju na svetlu budućnost.

Zamislite u svom umu kako izgleda automatizacija proizvodnje. Možda vidite potpuno sivu scenu sa klipovima koji idu gore-dole dok pokretna traka iznova i iznova izbacuje iste proizvode. Ili je to možda vizija mašina Ruba Goldberga u živopisnoj fabrici čokolade Vilija Vonke koja proizvodi beskrajnu količinu slatkiša.

Kakvu god sliku da ste zamislili, koristi od automatizacije u proizvodnji su univerzalne: bolja efikasnost, veća produktivnost i ljudi obavljaju zadatke koji imaju dodatnu vrednost za bolje poslovne ishode.

Šta je automatizacija u proizvodnoj industriji?

Automatizacija u proizvodnoj industriji je upotreba mašina i softvera za automatsku proizvodnju i poslovne procese u proizvodnim operacijama. Svrha automatizacije je prepuštanje prljavih, opasnih ili monotonih poslova tehnologiji. Poenta automatizacije nije uklanjanje ljudi, već ukidanje monotonih zadataka i prebacivanje ljudske mentalne snage na kreativnije zadatke visoke vrednosti koji vode do poslovnog rasta.

Dok automatizacija može da se odvija u fazama, osnovni cilj je da se automatizuju i poboljšaju cele operacije, stvarajući neprekidan put informacija koje idu od inženjeringa do završetka posla i održavanja i, eventualno, natrag do projektovanja. Ovi povezani podaci poboljšavaju i optimizuju ceo proces pretvaranja virtuelnih projekata u fizički proizvod spreman da se isporuči korisnicima.

Automatizacija u proizvodnji nisu samo roboti na liniji za sklapanje koji izvršavaju mehaničke procese, iako su deo nje. Kompanije automatizuju proizvodnju i procese kako bi:

  • Eliminisale zatvorene sisteme, osnažile protok informacija i međusobno povezivanje
  • Povećale protok i povećale povrat uloženog kapitala
  • Smanjile zastoje
  • Smanjile greške i prerade
  • Oslobodile ljude za obavljanje kreativnih zadatka i zadatka koji imaju dodatnu vrednost
  • Napravile zatvorenu povratnu petlju podataka za potpunu vidljivost i povratne informacije
  • Povećale agilnost
  • Omogućile prilagođavanje proizvoda
  • Podržale operacije koje se oslanjaju jedna na drugu
  • Uštedele novac, smanjile troškove jedinice.

Kratka istorija automatizacije u proizvodnji

Od kada su ljudi prisutni na sceni, smišljali su načine da fizički rad prebace na mašine radi bržeg, efikasnijeg rada. Primer je vodeni točak. Neki svetli momenti u vremenskoj liniji automatizacije u proizvodnji su:

Industrijska revolucija u 18. i 19. veku predstavlja nove izvore energije, kao što su ugalj, nafta, gas i para. Takođe, pojavila se nova i za to vreme visoko tehnološka oprema, kao što su parna mašina, mehanički razboj i mašina za šivenje.

Henri Ford je 1913. godine predstavio montažnu traku za automobilsku industriju (ideja koju je dobio prilikom obilaska efikasnog toka rada u fabrici za preradu mesa) i pokretne trake koja je dovodila automobile do radnika na svakoj stanici, umesto obrnuto. Odjednom je trebalo samo 90 minuta da se napravi automobil, umesto 12 sati.

Proizvođači početkom 20. veka nisu bili voljni da prebace napajanje svojih fabrika sa parnih na električne motore, ali kada su to uradili, bili su produktivniji. Do dvadesetih godina, proizvođači su za 30% povećali proizvodnju. Pedesetih i šezdesetih automatizacija je zamenila mnogo radnika u Sjedinjenijim Američkim Državama čija je vlada imala slogan: „Nećete dobiti posao sutrašnjice veštinama od juče“.

Roboti su ušli u fabrike, pojavila se elektronska obrada podataka (EDP) i počeli su da se su automatizuju poslovni procesi i upravljanje informacijama.

U prošlosti je automatizacija mogla da se predvidi. Podešavao se mehanički proces koji je pratio uzastopne korake i završavao se istim rezultatom. Onda se desila luda stvar: kupci su počeli da odlučuju. Želeli su da se njihov automobili prilagode i da sami odaberu boju. (Čuvena je Fordova izjava da kupci mogu da poruče automobil u bilo kojoj boji sve dok je crna)

Automatizacija je prešla dug put i ljudi su sastavni deo jednačine, uprkos njihovim dugotrajnih strahovima da će biti sasvim zamenjeni. Automobili se prilagođavaju po porudžbini i kompanije na proizvodnoj liniji mogu da naprave različite modele zahvaljujući fleksibilnoj proizvodnji i automatizaciji.
(Sada čak i Ford koristi robote i veštačku inteligenciju.)

Promene se brzo dešavaju i kompanije moraju da budu agilnije da bi mogle brzo da odreaguju, omoguće masovno prilagođavanje i naviknu na promene u lancima nabavke. Ali i dalje postoji neiskorišćen potencijal – kretanjem napred, automatizacija će se centralizovati oko podataka.

Koristi od automatizacije u proizvodnji

Što se više kontrole proizvodnih operacija predaje mašinama i softverima, to se više shvata korist od automatizacije proizvodnje. Neke od ovih koristi uključuju:

Otvaranje ljudskih kapaciteta. Ljudi su najvredniji resurs u vašem poslovanju. Automatizacija svakodnevih zadataka omogućava da se radnici usmere na izvršavanje kreativnijih zadatka sa visokom dodatno vrednošću. Otključavanje tog kapaciteta znači moćniju inovaciju jer ljudi napreduju na nove položaje, postaju analitičari podataka, programeri i inženjeri.

Povezivanje podataka. Kada su uklonjeni zatvoreni sistemi, tu je reka povezanih podataka koja pojednostavljuje ceo proces proizvodnje i lanac nabavke. Sa centralizovanim informacijama tu je kontinuitet znanja. Ljudi više ne moraju da pretražuju papirne zapise i fascikle kako bi dobili informacije koje su im potrebne, trošeći vreme i novac.

Isporuka proizvoda usaglašenog kvaliteta. Mašine i tehnologija su programirani da izvode zadatke koji se ponavljaju i oni ih rade usaglašenije nego njihove ljudske kolege. Mašine ne pate od dosade ili umora. One prave manje grešaka, ako ih uopšte ima. Pouzdanost i predvidljivost podržavaju usaglašenost i isporučuju kupcima poznat proizvod.

Podržavanje lean proizvodnje. Automatizacija pojednostavljuje tokove rada sa manje prerada i protraćenog materijala, čime se stvaraju kontinuirane operacije.
Smanjenje vremena zastoja. Mašine mogu da rade danonoćno, za razliku od njihovih ljudskih kolega kojima je potrebna pauza, hrana i da na kraju dana idu kući. Automatizacija takođe omogućava predviđanje održavanja, što smanjuje rizik od smetnji usled kvarova.

Povećanje bezbednosti. Proizvodnja je dugo bila opasan posao za radnike. Sa automatizacijom, robotima i mašinama koje izvršavaju opasne proizvodne zadatke, smanjuje se procenat nezgoda.

Stvaranje rešenja za nedostatak radne snage. Kako se proizvodnja suočava sa stalnim nedostatkom radne snage zbog starenja, penzionisanja i manjka novih radnika, ubrzavanje automatizacije za izvršavanje tih neupražnjenih proizvodnih poslova otklanja pritisak dok kompanije zapošljavaju talente potrebne za poslove sa višim kvalifikacijama.

Kontinuirano optimizovanje operacija. Automatizacija generiše dosta uvida koji omogućavaju ljudima da donese odluke vođene podacima kako bi optimizovali operacije. Tehnologija takođe može da poboljša procese. Čak 42% organizacija širom sveta ulaže novac u veštačku inteligenciju i mašinsko učenje, što omogućava kompjuterima da iskoriste sopstvenu moć da prepoznaju šablone i stalno poboljšavaju svoje performanse.

Omogućavanje usklađenosti i smanjenje rizika. Automatizovanje poslovnih procesa sa softverima specifičnim za industriju mogu da osiguraju usklađenost sa proizvodnim regulatornim agencijama.

Poboljšavanje agilnosti. Kompanije koje automatizuju svoje proizvodne procese više odgovaraju na zahteve kupaca i tržišta, fleksibilnije se suočavaju sa potresima i izdržljivije su.

Koji je zbir svih ovih koristi? Veća produktivnost i efikasnost, konkurentnije mesto na tržištu i bolji rezultat.

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp