Kako BIM povećava efikasnost inženjerstva

U ovom članku:

Relativno nova digitalna BIM tehnologija (Building Information Modeling) sasvim je promenila način na koji funkcionišu građevinarstvo, inženjering i arhitektura. Pre nastanka BIM tehnologije građevinski sektor je često imao problema sa visokim troškovima, sporom isporukom, nepredviđenim kašnjenjima i lošom komunikacijom između timova.

Bliski istok je prepoznat kao lokacija na kojoj su razvijeni najinovativniji građevinski projekti na svetu. Muzej budućnosti je primer koji to ilustruje.

BIM je metod zasnovan na pametnim 3D modelima koji arhitektama, inženjerima i građevinskim profesionalcima pružaju znanje i resurse koji su im potrebni za efikasno planiranje, projektovanje, izgradnju i održavanje infrastrukture. Takođe, podrazumeva sveobuhvatnu proceduru za pravljenje i održavanje informacija na građevinskom projektu, što rezultira stvaranjem jedinstvenog izvora informacija koje može da koristi bilo koji tim.

Predvidljivo modelovanje

BIM omogućava proaktivniji pristup jer digitalni modeli omogućava rešavanje potencijalnih problema pre nego što se dogode. Dugoročno, vreme i novac će biti sačuvani, a stresa manje, ako imate završen projekat, materijale i podatke sa gradilišta. Na taj način, proaktivno možete da izmerite i predvidite degradaciju i izvršiti popravke pre nego što pođu naopako.

Više znanja od početka

Konceptualizacija i projektovanje su često među najizazovnijim aspektima projekta. Koncepti koje imaju arhitekte i inženjeri se razlikuju od onih koje ima treća strana, koja imaju drugačije ideje.

Svi koji su uključeni mogu jasno da razumeju kako će izgledati krajnji rezultat zbog količine detalja u 3D modelu što je u osnovi BIM tehnologije. Ovo doprinosi funkcionalnosti projekta koliko i njegovoj fizičkoj sposobnosti jer svako može jasno da razume kako će funkcionisati i na čemu svi rade.

Povećanje efikasnosti i ušteda troškova

Mogućnost povećavanja produktivnosti kroz sve faze, od projektovanja, razvoja i izgradnje dok se snižavaju rasipni troškovi je najveća prednost BIM tehnologije. Ovo ne samo da pomaže inženjerima da procene koliko će projekat koštati, već takođe omogućava da se pronađu načini da se smanje troškovi, što uključuje sledeće:

  • Razmišaljenje o korišćenju pristupačnijih materijala.
  • Potragu za najboljom prilikom da se nabave zalihe po najjeftinijim cenama na tržištu.
  • Na osnovu troškova se bira između izgradnje na gradilištu ili korišćenja prefabrikovanih elemenata.
  • Poboljšanje efikasnosti građevinskog procesa kako bi se smanjili ukupni sati za naplatu.
  • Manje ljudskih grešaka koje izazivaju kašnjenje projekta ili skupe popravke.

Ljudi koji ranije nikada ne bi imali interakciju na tipičnom projektu, sada moraju da imaju interakciju i zajedno rade jer tehnika u osnovi zavisi od integrisane saradnje i komunikacije kroz više timova i disciplina. Ovo čini da projekat u celini bude produktivniji i smanjuje verovatnoću da se pojave iznenađenja.

Inženjeri i arhitekte se slažu da BIM poboljšava uvid u projekat u 88% slučajeva. Pored toga, BIM omogućava da se uključe informacije iz različitih izvora povezanih sa građevinskim procesima, kao i od drugih članova tima uključenih u projekat. Podaci se onda mogu deliti, ispitivati i sigurno kopirati od strane različitih timova.

BIM nudi tačne troškove izgradnje mnogo pre početka faze građenja, što je značajna prednost. Procenjeni troškovi uključuju:

  • Materijale
  • Isporuku materijala
  • Transport prefabrikovanih ili modularnih elemenata
  • Rokove izgradnje, radnu snagu, uključujući platne spiskove
Rezultati boljeg kvaliteta

Proces projektovanja i izgradnje su prednosti BIM-a koje su najprimetnije, ali takođe mogu da se vide poboljšanja u kvalitetu krajnjeg proizvoda. Bolji kvalitet konstrukcije je nastao kao rezultat korišćenja BIM tehnologije, koji čini da proračuni i modeli budi tačniji i precizniji.

Građevina takođe može biti estetski lepša jer BIM proces koristi različite alate za vizualizaciju. Inženjeri mogu da vizualizuju konačan izgled zgrade, pa čak i ponašanje prirodnog i veštačkog osvetljenja u zgradi.

Više mogućnosti za prefabrikovanu i modularnu gradnju

Izradu složenih proizvodnih modela koji se naknadno mogu prefabrikovati van lokacije je omogućio BIM softver. Pored toga, inžinjeri imaju veće mogućnosti da naprave modularne komponente sa složenim proračunima tolerancije koje se besprekorno uklapaju. Rezultat toga je da izvođači mogu da uštede vreme i novac jer ne moraju na gradilištu da prave toliko elemenata od nule.

Kontinuitet

Pošto virtualni model nudi detaljan snimak stanja imovine, BIM pokriva ceo životni ciklus konstrukcije. Troškovi za materijal i radnu snagu su minimalizovani, ne samo tokom izgradnje, već i tokom održavanja i nadgradnje.
Čitov istorijat projekta može da se sačuva u BIM dokumntima. Za menadžere objekta i osoblje održavanja je veoma važan tačan digitalni zapis o zgradi. Pored toga, ako se objekat izdaje ili prodaje, podaci su spemni da se prenesu novim stanarima.

Praćenje i razumevanje napretka projekta

BIM, suprotno popularnom verovanju, nije ograničen na vertikalnu konstrukciju. BIM tehnike i tehnologije sve češće usvajaju građevinski inženjeri i građevinske kompanije da bi povećale produktivnost, smanjile otpad i poboljšale razultate svih vrsta infrastruktrnih projekata.

Korišćenjem BIM tehnologije, postavlja se projekat za upravljanje, direktan protok podataka između kancelarije i terena, kao i između projektovanja i izgradnje. Na primer, inženjeri za istraživanje koriste Trimbleovu tehnologiju upravljanja kako bi momentalno ažurirali modele za operatere mašina. Mašine generišu podatke o površinama koje oblikuju dok se kreću po objektu.

Kao rezultat toga, uvek ćete moći da znate šta je rađeno, šta je urađeno i ko je to uradio. Proračuni zapremine su jednostavni, a BIM koordinatori lako mogu da vide kako bilo koja modifikacija utiče na projekat.

Zaključak

Za građevine više od 20 spratova i specijalizovane objekte, kao što su bolnice i vladini projekti, BIM je već neophodan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Građevinske firme koje su već usvojile BIM prepoznaju da osoblje koje je veoma kompetentno za ovu tehnologiju poboljšava ishode projekata, povećava njihov kvalitet i inovacije, a drastično skraćuje trajanje i troškove projekata.

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp