Kako vam CAD zasnovan na cloudu pomaže da radite brže i pametnije?

U ovom članku:
U ovom članku ćete saznati sve o tome zašto CAD zasnovan na cloudu radi brže i pametnije od drugih rešenja

CAD softveri zasnovani na cloudu, kao što je Fusion 360, predstavljaju sveobuhvatno skladište podataka koje olakšava onajn saradnju između inženjera i dizajnera. U ovom članku ćete saznati sve o tome zašto CAD zasnovan na cloudu radi brže i pametnije od drugih rešenja.

CAD softver zasnovan na cloudu polako preuzima način na koji se podaci čuvaju i prebacuju tokom procesa dizajniranja. Usvajanje 3D CAD softvera pruža mnoge prednosti – brže je, smanjuje troškove, povećava produktivnost, obezbeđuje bolju sigurnost, pouzdanije je i ima mogućnost širenja na svetskom tržištu. Računarstvo u cloudu omogućava inženjerima da pojednostave proces dizajniranja koristeći funkcije za 3D dizajniranje i modelovanje, čime se poboljšava sveukupni sistem razvoja proizvoda.

Šta je cloud?

Postoji nekoliko različitih vrsta računarstva u cloudu, a oni obuhvataju javni, privatni i hibridni. U ponudi su različite usluge u cloudu, kao što su infrastruktura kao usluga (eng. Infrastructure as a Service – IaaS), platforma kao usluga (eng. Platform as a Service – PaaS), računarstvo bez servera (eng. serverless) i softver kao usluga (eng. Software as a Service – SaaS). Računarstvo u cloudu je termin koji manje-više jasan. Javni cloud je vlasništvo treće strane, provajdera koji njime upravlja i on obuhvata sve hardvere i softvere. Privatni cloud se koristi isključivo za jednu kompaniju ili organizaciju. Organizacija može da ga centralizuje na svojoj lokaciji ili u sopstvenom centru za podatke. Hibridni cloud prepliće javne i privatne cloude i omogućava da se podaci i aplikacije prebacuju sa jednih na druge.
IaaS je najosnovnija kategorija usluge računarstva u cloudu. IaaS podrazumeva da iznajmljujete IT infrastrukturu od provajdera clouda. PaaS je usluga koja na zahtev dostavlja okruženje za razvoj, isporuku, testiranje aplikacija i upravljanje njima. Računarstvo bez servera se do neke mere preklapa sa PaaS uslugom, pošto omogućava pravljenje funkcija aplikacija bez trošenja vremena na upravljanje serverom. SaaS je metoda isporuke softverskih aplikacija širom interneta, tamo gde provajderi clouda hostuju aplikacije i softverske infrastrukture i upravljaju njima.

 

Autodesk Fusion 360: Platforma zasnovana na cloudu

Fusion 360 je platforma zasnovana na cloudu kojoj se lako pristupa putem veb pregledača. Podaci se čuvaju na centralnoj lokaciji (u cloudu) i da bi se na zahtev se pristupalo sistemskim resursima bez upravljanja korisnicima i komunikacije preko više platformi. Računarstvo zasnovano na cloudu obezbeđuje manje krute infrastrukture kojima inženjeri, dizajneri i hobisti lako mogu da pristupe sa svih strana sveta i koriste ih iz projekta u projekat za efikasniji razvoj proizvoda.

Autodesk Fusion 360 - TeamCAD Autodesk Gold Partner

 

CAD/CAM integracija softvera

Kompjuterski potpomognuto dizajniranje (eng. computer-aided design – CAD) centralizuje dizajn i razvoj proizvoda u automatizovano 3D okruženje. Dizajn počinje u CAD-u. Podaci se tada sele u softver za kompjuterski potpomognutu proizvodnju (eng. computer-aided manufacturing – CAM) da bi se proizveo finalni proizvod ili 3D model prototipa. Okruženje bazirano na cloudu omogućava lak pristup sačuvanim šemama, šematskim simbolima, 2D crtežima, 2D otiscima i 3D modelima – sve na jednom mestu.

 

Integracija MCAD i ECAD softvera

CAD se sastoji od dva podskupa softvera: elektronsko – kompjuterski potpomognuto dizajniranje (eng. electronic computer-aided design – ECAD) i mehaničko – kompjuterski potpomognut dizajn (eng. mechanical computer-aided design – MCAD). Neki provajderi CAD softvera nude odvojeno MCAD i ECAD, dok Fusion 360 pruža integrisanu platformu. Aplikacije za ECAD i MCAD variraju zavisno od projekta. Na primer, inženjeri mogu da dizajniraju i proizvode štampane ploče (PCB ploče) bez korišćenja softverskih dodataka treće strane.

 

Prednosti CAD softvera zasnovanog na cloudu, kao što je Fusion 360

Postoji nekoliko prednosti korišćenja CAD softvera zasnovanog na cloudu, kao što je Fusion 360. Na primer, dizajneri i inženjeri mogu da dizajniraju sa bilo kog mesta i nisu vezani za svoj računar na kom čuvaju instaliran softver. Možete da pravite nacrte, menjate i pregledate CAD dizajn sa nekoliko različitih uređaja. Sve što vam je potrebno je akreditiv za prijavu. Ovo je jednostavan proces koji smanjuje obim komunikacije i približava dizajnerski tim.

Sa olakšanom komunikacijom dolazi i olakšani tok posla. Direktno pratite projekte, dodajte komentare, delite fajlove i preuzimajte projekte na licu mesta.

Softver Fusion 360 je kompletna i snažna nadgradnja za vaše postojeće CAD i CAM softvere. Preuzmite već danas Fusion 360 i otkrijte sav potencijal koji računarstvo u cloudu ima da ponudi.

Izvor: TeamCAD

Prevod i adaptacija: Hristina Antić, Marko Kozlica

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp