Kako veštačka inteligencija i virtualna realnost unose revoluciju u arhitekturu

U ovom članku:

Nije tajna da veštačka inteligencija (AI) i virtualna stvarnost (VR) ubrzano menjaju naš način života. Ali ono što možda ne znate je da su ove vrhunske tehnologije takođe revolucionarne u arhitekturi. To je zato što veštačka inteligencija i virtualna stvarnost pružaju arhitektama, dizajnerima i građevinskim timovima nove načina da projektuju, vizualizuju i iskuse svoje projekte. 

Projektovanje pomoću podataka

Veštačka inteligencija i virtualna stvarnost se takođe koriste da povećaju sigurnost objekta. Tehnologija prepoznavanja lica može da identifikuje ljude koji nemaju ovlašćenje da borave u objektu. Veštačka inteligencija takođe može da pokrene prepoznavanje putem glasa ili otiska prstiju kako bi obezbedila zgradu. Ovo pomaže arhitektama da pronađu i poprave bilo koje sigurnosno pitanje pre nego što postane stvaran problem.

Vizualizacije projekata u virtualnoj stvarnosti

Sa druge strane, moderni resursi za rendering pružaju arhitektama mogućnost da na novi način vizualizuju projekte. Sa virtualnom stvarnošću, arhitekte mogu da uđu u svoj projekat i iskuse ih na imerzivan način. Ova praksa je posebno korisna za složene zadatke koje je teško vizualizovati korišćenjem tradicionalnih metoda, kao što je crtanje 3D modela.

Pored toga, arhitekte mogu da koriste virtualnu stvarnost kako bi napravile interaktivne prezentacije koje omogućavaju klijentima da istraže projekat i dobiju osećaj kako će funkcionisati na u stvarnom svetu. Zamislite da možete da napravite turu po zgradi i pre nego što je izgrađena. To je magija veštačke inteligencije i virtualne realnosti!

Iskusite objekat i pre nego što je izgrađen

Arhitekte mogu da koriste virtualnu stvarnost da prave virtualne ture po svojim projektima pre nego što su izgrađeni. Ovo im omogućava da uvide greške i naprave izmene rano u procesu, štedeći dosta vremena i novca. Pored toga, arhitekte i dizajneri mogu da koriste veštačku inteligenciju da naprave digitalne blizance objekta, koji su tačne replike fizičke konstrukcije. Ovi digitalni blizanci mogu da testiraju različita scenarija, kao što su kako će zgrada reagovati na zemljotres ili šta se može desiti tokom poplave.

Pružanje ažuriranja o napretku

Drugi način na koji veštačka inteligencija i virtualna stvarnost menjaju arhitekturu su ažuriranja o napretku projekata u realnom vremenu. Na primer, građevinske kompanije sada koriste dronove opremljene sa veštačkom inteligencijom da bi pratile napredak građevinskih projekata.

Ovi podaci onda mogu da generišu 3D modele koji pokazuju trenutno stanje projekta i identifikuju bilo koju oblast kojoj je potrebno poboljšanje. Ova ažuriranja mogu biti poslata bilo kom dizajneru i arhitekti na projektu kako bi se osigurali da se svi razumeju.

Povećanje sigurnosti objekta

Veštačka inteligencija i virtualna stvarnost se takođe koriste da povećaju sigurnost objekta. Tehnologija prepoznavanja lica može da identifikuje ljude koji nemaju ovlašćenje da borave u objektu. Veštačka inteligencija takođe može da pokrene prepoznavanje putem glasa ili otiska prstiju kako bi obezbedila zgradu. Ovo pomaže arhitektama da pronađu i poprave bilo koje sigurnosno pitanje pre nego što postane stvaran problem.

Poboljšanje održavanja objekta

Jedan od najvažnijih načina na koji veštačka inteligencija i virtualna stvarnost poboljšavaju arhitekturu je poboljšanje održavanja zgrade. Veštačka inteligencija prati uslove u zgradi i identifikuje bilo kakve probleme koje je potrebno popraviti. Pored toga, virtualna stvarnost može da stvori virtualne modele zgrada koje timovi za održavanje mogu da koriste da pronađu i reše probleme brže nego da odu na lice mesta.

Smanjenje građevinskog otpada

Drugi način na koji veštačka inteligencija i virtualna stvarnost menjaju arhitekturu je smanjivanjem građevinskog otpada. Veštačka inteligencija pravi 3D modele zgrade koje arhitekte koriste da preciznije planiraju građevinske projekte. To znači da će biti manje materijalnog otpada i građevinske ekipe mogu brže da izvrše zadatke.

Dodatno, virtualna stvarnost može da napravi virtualne simulacije građevinskih projekata, što pomaže identifikovanju potencijalnih problema i pronalaženju efikasnijih načina izgradnje.

Poboljšanje odnosa sa klijentima

Veštačka inteligencija i virtualna stvarnost takođe menjaju način na koji arhitekte imaju interakcije sa svojim klijentima. Na primer, virtualna stvarnost kreira virtualne prezentacije koje omogućavaju klijentima da istraže projekat i steknu osećaj kako će funkcionisati u realnom svetu. Ova opcija klijentima štedi vreme i daje im mogućnost da se osećaju uključenije u proces.

Pomažu arhitektama da sarađuju

Veštačka inteligencija i virtualna stvarnost takođe menjaju način na koji arhitekte sarađuju. Na primer, virtualna stvarnost može da kreira virtualne modele zgrada koje arhitekte iz drugih firmi mogu da podele. Ovo omogućava arhitektama da zajedno rade na projektu bez prisustva na istoj fizičkoj lokaciji. Ovo drastično smanjuje količinu vremena i novca protraćenog na putovanja.

Smanjenje uticaja na životnu sredinu

Jedan od ključnih načina na koji veštačka inteligencija i virtualne stvarnost utiču na arhitekturu je smanjenje uticaja koji zgrade imaju na životnu sredinu. Na primer, veštačka inteligencija stvara 3D modele građevine da bi pomogle da građevinski projekti budu precizniji.

To znači da će biti manje materijalnog otpada. Dodatno, manji uticaj na životnu sredinu znači da će biti manje zagađenja i zgrade će ostavljati manji ugljenični otisak, poboljšavajući tako životno okruženje.

Optimizovanje marketinških napora

Na kraju, veštačka inteligencija i virtualna stvarnost menjaju način na koji arhitekte reklamiraju svoje usluge. Na primer, virtualna stvarnost može da napravi virtualne prezentacije za potencijalne klijente. Onda, jednom kada su ovi projekti završeni, arhitekte mogu da ih pokažu potencijalnim klijentima. Ovi projekti pomažu da se potencijalnim klijentima pruži bolje razumevanje toga šta dobijaju i pomaže im da zaključe više prodaja.

Završavanje projekta

Kao što vidite, veštačka inteligencija i virtualna stvarnost menja arhitekturu na nekoliko načina. Od smanjenja građevinskog otpada do poboljšanja odnosa sa klijentima, ove tehnologija značajno utiču na način na koji arhitekte posluju.

U budućnosti čak možemo da očekujemo još više promena kako ove tehnologije nastavljaju da evoluiraju. Na ovaj način, veštačka inteligencija i virtualna stvarnost pomažu da arhitektura i građevinska industrija bude efikasnije, održivije i uspešnije.

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp