Kompanija Yasui Architects koristi vizuelne podatke zgrade kako bi pomogla klijentima da optimizuju operacije

U ovom članku:
Kompanija Yasui Architects koristi vizuelne podatke zgrade kako bi pomogla klijentima da optimizuju operacije

Kompanija Yasui Architects and Engineers’ iz Tokija sa svojom BuildCAN BIM platformom pomaže klijentima da vizuelizuju podatke o zgradi radi optimizacije operacija i održavanja.

  • Troškovi rada i održavanje zgrade su približno četiri puta veći od troškova izgradnje.
  • Ako su podaci o zgradi jednostavni za vizuelizaciju i analizu, vlasnici se angažuju da bolje upravljaju troškovima rada i održavanja.
  • BuildCAN platforma za upravljanje zgradama kompanije Yasui Architects & Engineers iz Tokija, integriše informacije iz senzora životnu sredinu sa informacijama iz BIM modela, koje se mogu videti u 3D prikazivaču na veb pretraživaču.
  • Vizuelizacijom informacija u realnom vremenu integrisanih sa upravljanjem operacijama i održavanjem, vlasnici mogu da optimizuju udobnost za stanare i korišćenje energije.

Ako pogledamo cenu životnog ciklusa zgrade, faze rada i održavanja koštaju približno četiri puta više od izgradnje. Ali ukoliko se podaci o objektu mogu lako analizirati i učiniti informativnim i vizuelnim, klijenti i vlasnici zgrade dobijaju alate za bolje upravljanje troškovima.

Kompanija Yasui Architects & Engineers, koja će 2024. godine proslaviti stotu godišnjicu, predstavila je 2007. godine BIM (building information modeling) sa jasnom vizijom da od njega napravi osnovu za informacije i komunikaciju, od koje će imati koristi klijenti i lokalna zajednica.

Kompanija koristi BIM kao alat za poboljšanje kvaliteta projekata i poslovnih operacija i da generiše kvalitetne informacije o zgradama. Proširenje takvih pogodnosti smatra se jednom od društvenih misija projektnih firmi.

„Postoje jasne koristi od upotrebe BIM tehnologije u fazama projektovanja i izgradnje, već je postala nezamenljiv alat za arhitekte koje prave crteže i istovremeno izvode vizuelizaciju i simulaciju“, kaže Kazujuki Šigeto, direktor odbora i generalni direktor za ICT/Upravljanje podacima u kompaniji Yasui Architects & Engineers.

„Klijentima i vlasnicima zgrada, međutim, to moramo povezati sa njihovim koristima. Radimo na proširenju BIM tehnologije od projekovanja, nadzora i izgradnje do celog životnog ciklusa zgrade.“

Šigeto daje pet tačaka korišćenja BIM tehnologije za rad i održavanju zgrade:

1. Projektovanje i planiranje izgradnje koje uzima u obzir faze rada i održavanja.
2. Razvoj BIM smernica i BIM plana izvršenja.
3. Standardizacija i deljenje građevinskih komponenti za upravljanje objektom.
4. Korišćenje BIM tehnologije kao baze podataka zgrada nakon završetka izgradnje.
5. Upravljanje BIM modelima tokom njihovog životnog ciklusa.

2018. godine kompanija Yasui Architects & Engineers je predstavila platformu BuildCAN koja je razvijena za upravljanje zgradom tokom njenog životnog ciklusa. BuildCAN vizualizuje ekološke informacije sa IoT (Internet of Things) senzora za temperaturu, vlažnost, osvetljenje i ugljen dioksid u BIM modelima.

Ova usluga je zasnovana na principu Building Information Management System koji je prvobitno razvila laboratorija Yasunobu Ohnishi Univerziteta u Kumamotu i koja je osvojila nagrade Japan Facility Management Grand Prize i Technology Award. Dodavanjem znanja iz stvarnih operacija upravljanja zgradama, platformu BuildCAN Yasui može da koristi za faze projektovanja, izgradnje, rada i održavanja.

„Tehnologije kao što su BIM, veliki podaci, Internet stvari (IoT), veštačka inteligencija, XR i blokčejn su od suštinskog značaja za inovaciju i digitalnu transformaciju koja se odvija u različitim oblastima i podržaće digitalizaciju i informatizaciju zgrada i gradova u budućnosti“, kaže Šigeto. „Digitalni blizanci postaju stvarnost tako što pomoću senzora prikupljaju informacije o životnoj sredini, zemljotresima, uslovima rada i povezuju te informacije sa BIM modelima.“

 

Izvucite maksimum iz BIM modela

BuildCAN koristi Autodesk Forge platformu za vizuelizaciju BIM tehnologije i omogućava korisnicima da vide BIM modele u 3D prikazivaču ili veb pregledaču.

„Pomoću platforme BuildCAN, sa više zgrada se može upravljati kao sa grupom i može se postići centralizovano upravljanje, uključujući postojeće zgrade koje nemaju BIM modele“, kaže Šigeto. „Korišćenjem tableta za inspekciju objekata, platforma BuildCAN takođe podržava operacije održavanja i upravljanja, kao što su digitalizacija inspekcijskog rada i automatizacija izveštaja o inspekcijama.“

Funkcije upravljanja ambijentom prikazuju lako razumljive vizuelizacije temperature, vlažnosti, osvetljenja, CO2 i ostalih informacija koje pružaju IoT senzori životne sredine na BIM modelu. Informacijama iz senzora mogu da ustanove nivo udobnosti i status uštede energije, a funkcija „savetnik za prirodnu ventilaciju“ obaveštava korisnike kada se klimatizacija može zaustaviti jer bi ventilacija spoljašnjim vazduhom efikasnija.

Grafikon za status uštede energije ima funkciju da smanji i optimizuje potrošnju energije upoređivanjem predviđene potrošnje sa stvarnom potrošnjom energije na osnovu informacija dobijenih sa IoT senzora.

Informacije o osvetljenju, temperaturi i vlažnosti mogu lako da se podele, a udobni prostori se lako stvaraju preciznim rukovanjem klima uređajem. Optimizacija nivoa CO2 u zatvorenom prostoru i raspored prostora takođe mogu da poboljšaju zdravlje ljudi i koncentraciju na radu.

Inicijalni testovi su pokazali da platforma BuildCAN može da smanji troškove održavanja za 10%–20% (na osnovu procene kompanije koja se bavi upravljanjem zgradama). Potvrđeno je da uvođenje IoT informacija o životnoj sredini i prirodnoj ventilaciji dnevno smanjuju za 60% potrošnju energije za klimatizaciju (na osnovu praćenja savetnika za prirodnu ventilaciju).

Upravljanje održavanjem u BIM projektima

Nova zgrada kompanije ABC Trading, koju je dizajnirala kompanija Yasui Architects & Engineers, ima temu „Zeleno mesto povezano sa sledećom generacijom.“

Ima staklenu fasadu visokih performansi koja odražava zelenilo susednog hrama Hiei, blistavu klimatizaciju koja koristi prostor ispod poda, sistem prirodne ventilacije koji koristi stepenište i atrijum i proizvodnju solarne energije. Platforma BuildCAN se koristi za rad i održavanje ove zgrade od njenog završetka 2020. godine.

Senzori na svakom spratu zgrade mere temperaturu, vlažnost i koncentraciju CO2 u realnom vremenu kako bi povećali udobnost i smanjili troškove rada.

Kompanije Yasui Architects & Engineers, Nippon Kanzai i ABC Trading rade zajedno na utvrđivanju efikasnosti BIM tehnologije i analiziranju problema tokom faza rada i održavanja ove zgrade. Ona predstavlja standardnu poslovnu zgradu u Japanu. Ima oko 5.300 kvadratnih metara površina i upravljanje objektom bez osoblja. Objekat je odabran kao BIM projekat od strane japanskog ministarstva za zemljište, infrastrukturu, saobraćaj i turizam.

Inicijativa za fiskalnu 2021. godinu fokusira se na dobrobiti za klijenta. Ispituje kako BIM za upravljanje održavanjem može da stvori kratkoročne i dnevne koristi kada se upotrebljava kao alat za integraciju informacija o popravci, upravljanje održavanjem, vizuelizaciju informacija i poboljšanje operacija zgrade. Takođe ispituje i kako bi to motivisalo klijenta da uvede BIM za upravljanjem održavanjem na osnovu kratkoročnih i dnevnih koristi.

Projekat za 2022. godinu je vođen iz perspektive konsultanata za životni ciklus i sakupljene su informacije iz senzora za životnu sredinu, a zatim napravljena prediktivna analiza, procena udobnosti i predlog za poboljšanja rada klima uređaja radi veće uštede energije i udobnosti. Za BIM model se razmatra dodavanje prikaza lokacije daljinskih upravljača, podešavanja temperature, zona klimatizacije i drugih informacija.

Budućnost sa manje ugljenika i više udobnosti

U jeku globalne pandemije, smanjenje CO2 i zdravlje postali su glavna briga društva, građevinske industrije i vlasnika zgrada. Kako se Japan kreće ka svom cilju ugljeničke neutralnosti do 2050. godine, neophodno je smanjiti upotrebu energije i optimizovati rad klimatizacije u zgradama. HVAC sistemi su postali složeniji zbog ovih zahteva za efikasnom upotrebom energije i izvorima energije koji ne emituju ugljenik.

Ali do sada nije bilo komunikacije između projektantskih firmi i kompanija za upravljanje zgradama nakon predaje zgrade na korišćenje – informacije o radu klima uređaja iz faze projektovanja se ne prenose, pa se energetska efikasnost ne može postiću kako je prvobitno planirano.

„Trenutno je teško potpuno automatizovati operacije klimatizacije, tako da smatramo da je neophodno omogućiti da digitalni blizanac podstakne na akciju sa „Udobnost nije narušena čak i ako se temperatura malo poveća“ ili „Sada je bolje ventilirati zbog veće koncentracije CO2“, kaže Šigeto. „Kao polaznu tačku za ovo, napravili smo ciklus za analizu operativnog statusa koji upoređuje podatke o radu, stvarne podatke o spoljašnjoj temperaturi i električnoj energiji, a zatim kreira operativni plan i daje povratne informacije vlasniku zgrade.“

Nova zgrada kompanije ABC Trading poboljšala je energetsku efikasnost analizom prikupljenih podataka i radom zasnovanom na ovoj analizi. 3D oblici i informacije o opremi u BIM modelima se takođe mogu primeniti na digitalne građevinske priručnike koji navode puteve korišćenja i evakuacije i ukazuju na opasna područja. U ovom modelu projekta, testirana je evakuacija-vežba korišćenjem jezgra za igre.

Razvoj platforme BuildCAN je u toku. Pošto je interesovanje za smanjenje CO2 veoma veliko, posebno među vlasnicima javnih objekta, kompanije traže načine da se od faze projektovanja meri CO2 i njegov uticaj na zdravlje, isto kao što je analiziranje količine CO2 povezano sa proizvodnjom i odlaganjem kako bi se izabrali zeleniji materijali i metode izgradnje.

Takođe se nastavlja sa proučavanjem načina na koji se pravilno saopštavaju namere vezane za projekat zgrade njenim vlasnicima i menadžerima.
„Zgrade i gradovi se sastoje od toliko informacija, pa ljudima koji su u njih uključeni ili proizvođačima nije lako da izgrade pojedinačne sisteme“, kaže Šigeto. „Da bismo rešili probleme sa kojima se japansko društvo suočava i stvorili nove usluge, verujemo da je važno da vlada i industrija rade ruku pod ruku na izgradnji otvorene infrastrukture i platforme koja je korisna za društvo.“

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp