Najbolji BIM clash detection softveri (deo2/2)

U ovom članku:
Najbolji BIM clash detection softveri (deo2/2)

Iako je BIM clash detection nesumnjivo sve promenila za profesionalce u građevinarstvu, i dalje postoji prostor za poboljšanje, posebno u pogledu upravljanja sukobima.

Danas BIM menadžeri obavljaju mnogo posla na sastancima na kojima okupljaju ceo projektni tim da diskutuje i rešava probleme. Ipak, mnogi od tih sastanaka pažnju usmeravaju na manje značajna pitanja – npr. popravljanje jednostavnih sukoba i dvostruko proveravanje da li su prethodni problemi rešeni. Iako je ovaj nivo detalja neophodan, timovi moraju da razviju hibridni pristup upravljanju sukobima – onaj koji uključuje neprekidnu koordinaciju modela između inženjera, arhitekata i zanatlija.

Da bi se ovo postiglo, potrebno je da se promeni način razmišljanja i praksi. To znači uključivanje celog tima u pronalaženje sukoba i obezbeđivanje se da tokom čitave nedelje sarađuje na detektovanju, sprečavanju i popravljanju konflikta i neusklađenosti.

Kada se problemi stalno rešavaju, na sastancima pažnja može da se usmeri na pitanja od veće važnosti, oslobađajući BIM menažere da posvete svoju praksu rešavanju značajnijih izazova. Ovo optimizuje svačije vreme i obezbeđuje proaktivniji, efikasniji, kolaborativniji pristup upravljanju BIM sukoba. Sve to govori da vam pojednostavljen pristup upravljanju sukobima omogućava da otkrijete pun potencijal BIM tehnologije, kako biste vi i vaši timovi mogli dalje uspešno da vodite projekte.

Najbolji softveri

Kada govorimo o pojednostavljivanju upravljanja BIM sukoba, najbolji način da omogućite efikasnost svojim procesima je da koristite clash detection softver — idealno onaj koji je zasnovan na cloud tehnologiji.

Odgovarajući alati automatizuju zadatke koji se ponavljaju, skraćujući skoro sasvim vreme za postavku, a radeći sa alatom koji ljudi svakodnevno koriste. Tako timovi mogu da troše manje vremena na ručno traženje konflikta i više energije posvete rešavanju sukoba.

Pogledajte najbolje clash detection softvere za vaše građevinske projekte.

Navisworks

Navisworks je jedan od najmoćnijih alata na tržištu za koordinaciju građevinskih projekata. Sa svojim naprednim mogućnostima za detekciju sukoba i alatima za određivanje količine, Navisworks pomaže korisnicima da obezbede modele spremne za izgradnju.

Iz perspektive rasporeda i budžeta, Navisworks 4D i 5D simulacije vam omogućavaju da animirate i imate interakciju sa objektima i kreirate rasporede direktno iz modela. Takođe možete da uvezete rasporede i stavke troškova iz aplikacija trećih strana za upravljanje projektima kako biste obezbedili besprekornu koordinaciju svih komponenti projekta.
Pored samog otkrivanja sukoba, omogućava timovima da potvrđuju i sarađuju na predloženim rezolucijama u zajedničkom okruženju.

Autodesk BIM Collaborate

Koordinirajte timovima i modelima sa jednog mesta korišćenjem softvera Autodesk BIM Collaborate. On omogućava članovima projektnih timova je da uvezu modele, pronađu sukobe i reše probleme u realnom vremenu. Uživajte u neograničenom prostoru za projekte i dokumenta, budite mirni saznajući da vaše informacije su sigurne i dostupne.

A sa alatima pogodnim za korišćenje preko mobilnog telefona, zainteresovane strane mogu da pogledaju modele sa bilo kog mesta, pa se odluke mogu donositi brže i efikasnije.

Navisworks + Autodesk BIM Collaborate = savršen par

Navisworks i Autodesk BIM Collaborate su moćni alati koji čak rade bolje kada se koriste zajedno. Kombinovano, ova rešenja mnogo koriste višečlanim timovima i zainteresovanim stranama tokom životnog ciklusa projekta.

Hajde da počnemo sa BIM menadžerima. BIM menadžeri mogu da koriste Navisworks dodatak Coordination Issue kako bi pratili status, odgovornosti i rezolucije u svakom problemu širom različitih projekata. A pošto se fajlovi čuvaju u cloudu, korisnici softvera Navisworks mogu istovremeno da rade na tim fajlovima negujući saradnju u realnom vremenu i promovisanju besprekornih tokova rada, od otkrivanja sukoba do rezolucije.

Autodesk BIM Collaborate takođe dopušta korisnicima da isključe clash detection u određenimin koordinisanim prostorima. Ova opcija nudi brzi pristup složenim fajlovima u softveru Navisworks, dok obezbeđuje zainteresovanim stranama da na mreži koriste važne tokove rada kao što su Issue Management i Model Aggregation.

Štaviše, BIM menadžeri mogu da kreiraju prilagođene prikaze u softveru Autodesk BIM Collaborate, što znači da mogu da razviju prikaze za pojedinačne objekte, discipline, kategorije ili tipove iz više modela. Ovo VDC timovima pruža više kontrole nad projektnim informacijama, pa mogu da isporuče najvažnije građevinske podatke zainteresovanim stranama na terenu i drugim kompanijama.

U softverima Autodesk BIM Collaborate i Navisworks, sukobi mogu biti organizovani u grupe omogućavajući korisnicima da brzo pregledaju i generišu seriju problema iz ovih grupnih sukoba. Ove grupe služe kao šabloni za sukobe koji dele slične atribute podstičući korisnike da istovremeno reše više grešaka.

A najbolji deo? Sve se to nalazi na Autodesk platformi. Pored toga što nude jedan izvor informacija, zainteresovane strane u projektu mogu da sarađuju u zajedničkom okruženju, omogućavajući besprekornu komunikaciju, poboljšanu koordinaciju i brže donošenje odluka tokom životnog ciklusa projekta. 

Iskusite budućnost mogućnosti BIM clash detection

BIM clash detection je ključan u modernom građevinarstvu, omogućavajući projektnim timovima da prepoznaju i reše hvala sukobe u projektu pre nego što izgradnja počne.
A korištenjem BIM clash detection alata kao što su softveri Navisworks i Autodesk BIM Collaborate, profesionalci u građevinarstvu mogu da pojednostave proces otkrivanja sukoba uštede vreme, smanje troškove i povećaju ukupni kvalitet projekta.

 

Prvi tekst iz ove serije nalazi se ovde

Izvor: TeamCAD

Prevod i adaptacija: Hristina Antić, Marko Kozlica

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp