Naučite opciju „Bridge“ za Autodesk Construction Cloud

U ovom članku:
Naučite opciju „Bridge“ za Autodesk Construction Cloud

Opcija „Bridge“ u Autodesk Construction Cloud-u omogućava timovima da dele podatke preko naloga kako bi se poboljšala saradnja između različitih timova, smanjile dorade i bolje kontrolisalo vlasništvo informacija o projektu.

Zamislite da imate 3 ili 4 konsultanta i svaki ima svoje zajedničko okruženje za podatke. Oni rade sa glavnim izvođačem koji takođe ima svoje zajedničko okruženje za podatke. Veza između njih treba da bude sveobuhvatna i pametna. To je ono što „Bridge“ nudi preko Autodesk Construction Cloud platforme.

Bridge je opcija koja je bez dodatnih troškova uključena u Autodesk Docs i Build. Međusobnim povezivanjem projekata za automatizovanu razmenu podataka između projektanata, glavnog izvođača i podizvođača na inteligentan način. 

Zašto učestvovati?

Glavni izvođač: Zbog toga što glavni izvođač treba da lako deli informacije širom eksternih timova i potrebna mu je istorijska evidencija čitave dokumentacije.
Podizvođač: Zato što treba lako da podeli svoje informacije sa glavnim izvođačem dok istovremeno zadržava vlasništvo nad podacima o projektu.
Projektant: Zbog toga što su projektanti zaštitnički nastrojeni prema svom radu i žele da budu sigurni da građevinski timovi rade na pravim verzijama i podržavaju nameru dizajna.
Vlasnici: Zato što vlasnici žele jasan uvid u to kako se projekat izvodi i žele pristup građevinskoj dokumentaciji koja može biti relevantna za operacije.

Ključne opcije:

Bridge je organizovan u 4 kartice koje možete koristiti da pogledate informacije o listovima i datotekama koje se dele van vašeg projekta i koje dolaze u njega:

 • Incoming – prikazuje listove i datoteke koje je ovaj projekat primio od drugih projekata.
 • Outgoing – prikazuje listove i datoteke koje se iz ovog projekta dele u druge projekte.
 • Automations – prikazuju bilo kakva automatska ažuriranja podešena za deljenje listova u projektu.
 • Bridged Projects – prikazuje projekte koji su premošćeni sa drugim projektima.

Deljenje datoteka između različitih projekata

Izaberite datoteku koja treba da se podeli sa drugim nalogom. Kliknite 3 tačke, pa onda Share.

Na drugoj strani od Sheet u build Modulu…izaberite željeni list da biste ga prebacili u drugi projekat, a onda napišite naslov paketa i odaberite željeni projekat.

Napomena: Opcija Automatically New Sheet Versions vam omogućava da se ažuriraju listovi svaki put kada postoje nova ažuriranja.

 • Posle opcije Sharing files, pronaćićete New Package novom odabranom projektu u jezičku Bridge
 • Iz jezička Automation možete da kontrolišete automatizovane pakete, kao i da pojedinačno kontrolišete svaki fajl.
 • U jezičku Bridged Project, možete videti projekte povezane sa vašim projektom, dodati nove i kontrolisati ih.

Pozitivni poslovni ishodi: 

 • Smanjenje dupliranja / prerada
 • Poboljšanje saradnje širom timova
 • Ušteda vremena
 • Poboljšana kontrola i vidljivost projektnih informacija
 • Kompanije zadržavaju vlasništvo nad svojim podacima, definišu svoje procese i mogu da čuvaju sve svoje podatke o projektu na platformi.

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp