Šta je i zašto je važan BIM

U ovom članku:
Uvod u BIM, šta je BIM i zašto je važan

Verovatno ste do sada čuli više različitih mišljenja šta je to BIM. Jedno od najčešćih objašnjenja je da je BIM u stvari 3D Model, BIM jednako Revit, BIM je softver, BIM služi samo za arhitekte i još mnogo drugih netačnih i nepotpunih informacija.

Šta je BIM?

Building Information Modeling (BIM) je veoma opšti pojam, ali skraćeno možemo reći da je BIM modelovanje informacija o zgradama, odnosno to je pojam koji opisuje proces kreiranja i upravljanja digitalnim informacijama tokom životnog ciklusa projekta.

BIM predstavlja kolaborativni proces koji omogućava svim učesnicima na projektu – arhitektama, inženjerima, investitorima, izvođačima, proizvođačima da zajedno rade na planiranju, projektovanju i izgradnji projekata kroz pametan 3D model. Pruža realne informacije u realnom vremenu u svakoj fazi procesa.  

BIM, u celini, obuhvata proces u kojem svi učesnici na projektu međusobno sarađuju i dele jednu jedinstvenu bazu podataka.

Prava snaga BIM-a zasniva se upravo na informacijama

Jedan od ključnih rezultata BIM metodologije je Informacioni Model (IM) koji predstavlja digitalan opis elemenata od kojih se objekat sastoji. 

Sve informacije priklupljene od početka planiranja projekta do samog završetka, nisu samo skladištene informacije, ne predstavljaju samo bazu podataka.

Ovakva baza podataka omogućava invenstitorima, menadžerima, inženjerima i drugim zainteresovanim stranama da donose unapred odluke zasnovane na podacima pre i nakon završetka izgradnje objekta.

Na dijagramu su jasno prikazani BIM nivoi koji trenutno postoje. Svaki od ovih akronima, 2D, 3D, 4D, 5D i 6D na dijagramu vrstu neposredno dostupne informacije u projektu.

Informacije u projektu generalno možemo da dobijemo na dva načina – posrednim putem što predstavlja klasičan, uobičajen način ili neposrednim putem koji je karakterističan za BIM. Ključna stvar vezana za BIM je da dolazimo do određenih informacija neposrednim putem kroz BIM model 

Iz ovoga možemo da zaključimo da BIM skala opisuje stepen međusobne povezanosti informacija u projektu i pruža nam uvid upravo u određenu vrstu informacija – neposredno dostupnu vrstu informacija.  

Zašto je BIM važan?

Pre svega BIM unapređuje i poboljšava kolaboraciju i komunikaciju između učesnika na projektu, poboljšava vizualizaciju i preciznost projektovanja, povećava efikasnost i produktivnost, uključuje mogućnost detekcije sudara između različitih komponenti zgrade. BIM metodologija omogućava i efikasno upravljanje resursima.  

Uopšteno, BIM pruža niz prednosti koje mogu unaprediti efikasnost i preciznost građevinskih objekata. Pristupom zajedničkoj platformi koja je dostupna svim zainteresovanim stranama i deljenjem informacija o projektu, BIM doprinosi smanjenju grešaka i unapređenju komunikacije i kolaboracije. Takođe, unapređenjem preciznosti i efikasnosti, BIM ima ulogu i u smanjenju troškova građevinskih objekata. 

Prema statistici, primena BIM-a u građevinskoj industriji dovodi do smanjenja troškova za 10%, smanjenja verovatnoće grešaka u budžetiranju za 40% i skraćuje vreme izgradnje objekata za više od 10%. Implementacijom procesa BIM-a ukupno vreme za izradu projekata može da se smanji za 20-50%.

U budućnosti, BIM i građevinska industrija će nastaviti da se razvijaju kako bi odgovorele na zahteve vezane za povećanu efikasnost i održivosti inovacija. Najveći izazov svakako će biti usvajanje BIM tehnilogija i konstantno unapređivanje saradnje među različitim zainteresovanim stranama. Takođe, sve veća primena novih tehnologija kao što su veštačka inteligencija i virtualna realnost odigraće ključnu ulogu u unapređenju BIM metodologije, u cilju maksimiziranja ciljeva ovog revolucionarnog pristupa.

Izvor: TeamCAD

Autor: Aleksandra Bajin, Master inženjer građevinarstva, Autodesk Medior AEC Application Engineer.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp