TeleCAD-GIS (TCG) 2024: Šta je novo?

U ovom članku:
Šta je novo u TCG 2024?

Dragi korisnici, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o najnovijim novinama i unapređenjima koje donosi TeleCAD-GIS verzija 2024.

U verziji TeleCAD-GIS 2024 ćete pronaći:
  • Jednostavan i brz uvoz podataka
  • Automatizovan proces klasterizacije
  • Automatizovan proces polaganja i vezivanja infrastrukture
  • Automatizovan proces označavanja svih elemenata mreže
  • Jednostavan i brz izvoz podataka i priprema za štampu
U verziji 2024 poboljšali smo i učinili jednostavnijim:
  • Dijagram optičke mreže
  • Dijagram mikro cevi
  • Automatsko vezivanje vlakana
  • Digitalizacija trase
  • Uvoz u TCG
  • Izvoz iz TCG
  • Prilagođeni modovi rada za izabranog operatora 
  • Numeracija elemenata u skladu sa modom rada
  • Izveštavanje u skladu sa modom rada
Nešto sasvim drugacije u verziji 2024

Nova verzija Android aplikacije koja omogućava jednostavan rad za sve na terenu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp