Trendovi u građevinarstvu za 2023. godinu (deo 1/3)

U ovom članku:
rendovi u građevinarstvu za 2023. godinu (deo 1/3)

Protekla godina je u najmanju ruku bila interesantna za zaposlene u građevinarstvu. Prošla 2022. godina imala je snažan početak sa četiri uzastopna meseca povećane potrošnje u izgradnji. Međutim, uska grla u lancima nabavke, inflacija i nedostatak radne snage ostaju značajni izazovi za građevinsku industriju. Studija iz 2022. godine koju su sproveli Udruženje građevinskih izvođača Amerike (AGC) i kompanija Autodesk otkrila je da 93% građevinskih firmi ima nepopunjena radna mesta.

Izazovi će se svakako pojavljivati u naredenoj godini, ali ima dosta razloga za optimizam. Da bismo stekli bolji uvid u uzbudljive mogućnosti i transformacije koje nas očekuju godini pred nama, pitali smo više od 20 lidera i insajdera građevinske industrije da podele sa nama svoje mišljenje o trendovima i predviđanjima.

Ove godine smo njihove uvide podelili u 3 oblasti na koje treba obratiti pažnju:

  • Industrijska transformacija: značajne ekonomske i globalne promene
  • Budućnost poslovanja: promene u građevinskoj radnoj snazi
  • Napredne inovacije: evolucija podataka i tehnologije

Hajde da pogledamo šta imaju da kažu.

Prvo trendovi za 2023. godinu:

  •  Transformacija građevinske industrije 

„Građevinska industrija razume da kompanije moraju da nastave da prihvataju digitalne tehnologije u 2023. godini kako bi uvele više predvidljivosti, profitabilnosti i bezbednosti u svoje procese. Ostaje mnogo važnih stvari da se uradi – ali je građevinska aktivnost indikator kašnjenja. S obzirom da preti potencijalna recesija, očekujem da građevinske kompanije kontraintuitivno povećaju svoje napore da uvode inovacije kako bi pronašle nove načine da isplativije isporuče projekte.

Ova inovacija će biti promišljena i direktna, posebno usmerena na rešavanje mučnih problema i izazova na gradilištu, kao što su potrebe za radnom snagom i praćenje materijala. Takođe očekujem porast interesovanja za korišćenjem podataka za ranije identifikovanje i predviđanje problema, kao i za pružanje ključnih saznanja i uvida, kako na nivou projekta, tako i na poslovnom nivou.

Štaviše, rastući pritisak na životnu sredinu i pritisak vlade, kao i zahtevi odgovornih vlasnika navešće industriju do toga da donosi bolje, informisanije odluke koje se tiču održivijih materijala i metoda.

Konkretno, videćete porast upotrebe kalkulatora ugrađenog ugljenika koji će pomoći projektnim timovima da odrede uticaj emisije koju generišu materijali korišćeni tokom izgradnje. Takođe, očekujem da ovaj pritisak dovede do naglog povećanja DfMA i drugih modularnih modela.

Osim što će pomoći boljem upravljanju uticaja izgradnje, modularne građevinske metode će poboljšati produktivnost na projektu, brže će se isporučivati objekte, bolje će se upravljati oskudnim resursima i poboljšati sigurnost na gradilištu.“ – Džim Linč, Senior Vice President & General Manager, Autodesk Construction Solutions.

  • Novi poslovni modeli

„Tradicionalni industrijski poslovni modeli će se okrenuti podacima koji će se zaista vrednovati kao sredstvo koje omogućava ponudu novih usluga i nove poslovne modele za industriju i društvo.“ – Adam Plunket, Group Manager – Business Technology & Planning, John Holland


„Hibridni rad i veća usmerenost pažnje na održivost i smanjenje ugljeničnog otiska stvoriće prilike za inovacije i korišćenje prefabrikacija i modularizacije više nego ikada ranije. Trend kao što je masovno drvo promeniće načine na koji projektujemo, gradimo i upravljamo zgradama. Građevinska tehnologija će nastaviti da ubrzano menja industriju sa fokusom na povezivanje gradilišta, korišćenje podataka i međusobno povezivanje kako bi se povećali produktivnost, kvalitet i bezbednost.

Dodatno, videćemo sve više prilika da automatizujemo radne tokove korišćenjem rešenja sa malo ili nimalo kodova, sa veštačkom inteligencijom i robotikom.“ – Danijel O’Konel, Sr. Director, Emerging Technology, Skanska USA Building Inc.

  • Kruženje u građevinarstvu

„Sa klimatskim promenama i nepovratnom štetom koja je naneta životnoj sredini, treba i da se preispitamo da li želimo ovako da nastavimo.

Treba da smanjimo korišćenje resursa i emisiju CO2. Ovo nije jednostavno jer su naši trenutni poslovni modeli orijentisani na rast. Korišćenjem tehnologije, možemo da prilagodimo način na koje su stvari projektovane, izgrađene i kako funkcionišu. Ali pravila igre moramo da promenimo iz korena. Kako bismo smanjili pritisak na planetu, treba da transformišemo poslovne modele upravljanja kompanijama, mreže za isporuku, lance nabavke, ekosisteme i čitavu industriju. I to hitno.“ – Olivier Lepinoj, Global Business Development, Autodesk

  • Usmerenost na kvalitet

„Tokom proteklih nekoliko godina, mi kao kompanija smo uvideli da se kvalitetu posvećuje sve veća pažnja. Pre toga, industrija je prvenstveno bila usmerena na što brže i jeftinije završavanje posla.

Ali sada počinjemo da primećujemo veliku promenu u načinu razmišljanja usmerenu ka kvalitetu. Rukovodioci su voljni da više plate za sredstva boljeg kvaliteta jer shvataju vrednost koju dobijaju tokom njegovog celog životnog ciklusa. Ako ga iz prvog puta napravimo kako treba, ne samo da ćemo videti eksponencijalan rast produktivnosti i kvaliteta, već ćemo uštedeti vreme, novac i drastično smanjiti otpad na gradilištu.

Tokom 2023. godine, mislim da ćemo videti da vlasnici unapred više ulažu u ono što će im doneti kvalitetnije izvršenje projekta. U međuvremenu, i igra ugovaranja počinje da se menja. Vlasnici postaju voljniji da sednu sa izvođačima kada iskrsne problem i razgraniče koja rešenja funkcionišu, a koja ne.“ – Valid Zafar, Mission Critical Director, XYZ Reality

  •  Uticaj na zajednicu

„Nedavno sam bila na čelu projekta Costco Santa Fe, u Meksiku. U pitanju je Costco skladište na više nivoa u centru velikog grada, ali je sakriven ispod ogromnog zelenog krova i sportskog objekta koji obuhvata teren za fudbal i dva terena za košarku. Vidim povećanje broja skladišta sa više nivoa u gradskim okruženjima koja povezuju zajednicu i postaju deo susedstva. Projektovanje, inženjering i izgradnja su bili jedinstveni, složeni i izazovni. Očekujem i radujem se da bude mnogo ovako uzbudljivih napora u sledećoj deceniji.“ – Maribel F. Barba, Associate, MG2

  • Širenje investicija

„Povećanje tehnoloških investicija – Tehnološke investicije u građevinarstvu će biti ogromne tokom sledeće decenije. Ovo će na različite načine pomoći poboljšanju produktivnosti timova, kada se uzme u obzir korišćenje robotike, veštačke inteligencije i mašinskog učenja u ovoj oblasti. Ovo će pomoći u daljinskom vizuelnom praćenju napretka projekta.

Akcenat je na prikupljanju podataka, istraživanju i upravljanju – Sa napretkom tipova softvera za izgradnju, metodologije prikupljanja i korišćenja podataka koje su u vezi sa predizgradnjom i operacijama, pomažu u načinu na koji licitiramo projekte i predviđamo proizvodnju na projektima. Ovo će biti od velike pomoći u određivanju budžeta za buduće programe s obzirom na određene relevantne parametre.

Poboljšano istrađivanje lanaca nabavke – Usmeravanje pažnje na robusne metode nabavke i na istraživanje lanaca nabavke biće jedani od glavnih ciljeva koji se zasnivaju na svim problemima sa kojima se industrija suočila nakon pandemije. Ovo će sigurno biti još jedno tržište koje vredi istražiti u građevinskoj tehnologiji tokom sledeće decenije.“– Sučajita (Sue) Batačari, Director of Preconstruction, Herrero Builders.

„Po mom mišljenju, tehnologija je ključ svega.“ Tokom proteklih nekoliko godina dosta kompanija je sporo usvajalo nove tehnologije ili sisteme. Smartam da će transformacija sledeće decenije biti u prihvatanju i korišćenju tehnologije.“
– Landon Arciero, Senior Project Manager, Largo Concrete Inc

Izvor: teamCAD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp