Plan realizacije BIM modela

U ovom članku:
Plan realizacije BIM modela

Building Information Modeling (BIM) predstavlja tehnologiju i proces koji mijenja način na koji se projektuju, grade i održavaju zgrade i infrastruktura. BIM omogućava stvaranje digitalnih prikaza fizičkih i funkcionalnih karakteristika objekta. Da bi se osigurala uspešna BIM implementacija u građevinskim projektima, neophodno je razviti detaljan plan realizacije BIM modela. 

Svrha Plana Realizacije BIM Modela

Plan realizacije BIM modela je dokument koji detaljno opisuje kako će se BIM tehnologija koristiti u konktetnom projektu.

Njegova svrha je da: 

  1. Definiše ciljeve i očekivanja
  2. Osigura jasnu komunikaciju i koordinaciju
  3. Standardizuje procese i metodologije
  4. Optimizuje resurse i alate
  5. Omogućava praćenje i kontrolu kvaliteta
  6. Podržava donošenje odluka zasnovano na podacima
Ključni Koraci za Plan Realizacije BIM Modela
 1. Definisanje ciljeva i opsega projekta
  • Identifikacija ključnih ciljeva projekta, kao što su povećanje efikasnosti, smanjenje troškova, poboljšanje kvaliteta i vrijemena izgradnje.
  • Definisanje opsega rada i specifičnih zahteva za BIM model.
  • Korišćenje dokumenta BIM Use Case (Namena BIM modela): Ovaj dokument pomaže u identifikaciji specifičnih scenarija korišćenja BIM-a u projektu i definisanju očekivanih ishoda.  
 1. Izrada BIM strategije i plana:
  • Razvijanje strategije koja uključuje korišćenje BIM tehnologija, softvera i standarda.
  • Definisanje uloga i odgovornosti svih učesnika u projektu. 
 
 1. Formiranje BIM tima:
  • Identifikacija i angažovanje ključnih članova tima, uključujući BIM menadžere, koordinatora i modelara. 
  • Obuka i edukacija tima u korišćenju BIM alata i metodologija. 

 

 1. Izbor softvera i alata:
  • Odabir odgovarajućeg BIM softvera i dodatnih alata koji će podržati projektne ciljeve.
  • Osiguravanje potrebne tehničke opreme i infrastrukture. 

 

 1. Izrada BIM standarda i procedura:
  • Definisanje standarda za izradu, razmenu i upravljanje BIM modelima.
  • Razvijanje procedura za kolaboraciju, reviziju i verifikaciju modela.
  • Korišćenje dokumenta Modeling Guidelines: Ovaj dokument sadrži smijernice za izradu modela, standarde za imenovanje datoteka, slojeva i drugih elemenata modela. 

 

 1. Izrada početnog BIM modela:
  • Prikupljanje postojećih podataka, kao što su CAD crteži, 2D planovi i dokumentacija.
  • Kreiranje početnog 3D modela koji uključuje osnovne elemente projekta. 

 

 1. Razmena i kolaboracija:
  • Uspostavljanje kolaborativnog okruženja gde svi učesnici mogu pristupiti i doprinjeti BIM modelu. 
  • Redovna koordinacija i komunikacija između članova tima. 

 

 1. Verifikacija i validacija modela:
  • Provjera tačnosti i usklađenosti modela sa definisanim standardima i specifikacijama.
  • Identifikacija i ispravka grešaka ili neslaganja u modelu.
  • Korišćenje dokumenta BIM Checklist: Ovaj dokument sadrži kontrolne liste za verifikaciju i validaciju modela, obezbeđujući da su svi potrebni kriterijumi ispunjeni. 

 

 1. Izrada detaljnog BIM modela:
  • Dodavanje detalja kao što su MEP (mehanički, električni, i vodovodni) sistemi, strukturalni elementi i završni materijali.
  • Integracija različitih disciplina i aspekata projekta u jedinstven model. 

 

 1. Izrada i analiza izveštaja:
  • Generisanje izveštaja o količinama materijala, troškovima i vremenskim rasporedima na osnovu BIM modela.
  • Analiza performansi zgrade, uključujući energetske analize i simulacije. 

 

 1. Upravljanje promenama i ažuriranje modela:
  • Praćenje i dokumentovanje svih promena u projektu. 
  • Redovno ažuriranje BIM modela kako bi odražavao trenutni status projekta. 

 

 1. Predaja i implementacija modela:
  • Predaja završnog BIM modela klijentu i drugim relevantnim stranama.
  • Osiguravanje da su svi potrebni podaci i dokumentacija uključeni u završni model. 

 

 1. Održavanje i korišćenje modela:
  • Korišćenje BIM modela za operativno upravljanje i održavanje zgrade nakon završetka izgradnje.
  • Ažuriranje modela tokom životnog ciklusa zgrade kako bi se odrazile sve promene i renovacije. 

Implementacija ovih elemenata u sveobuhvatan plan realizacije BIM modela ključna je za postizanje uspeha u korišćenju BIM tehnologije i ostvarenje prednosti koje ona donosi u građevinskim projektima.

Izvor: TeamCAD

 

Autor: Vuk Vukanić, Tehnički direktor, Autodesk AEC Application Engineer, Autodesk Certified Instructor – Gold (TeamCAD)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp