Razumjevanje digitalne transformacije u modernoj proizvodnji

U ovom članku:
Autodesk Fusion u modernoj proizvodnji

Istražite digitalnu transformaciju u kontekstu proizvodnje, uključujući tekuće trendove i načine za prevazilaženje prepreka.

U protekloj deceniji došlo je do značajnih tehnoloških pomaka i razvijanja zahtjeva tržišta koji su navodili proizvodni sektor ka digitalnim rješenjima. Vjerovatno ste do sada čuli za termin „digitalna transformacija“, jer predstavlja prelazak cjelokupne industrije sa zastarjelih, izolovanih alata na sveobuhvatna, moderna „sve u jednom“ rješenja.

Ovaj članak će istražiti šta digitalna transformacija znači u kontekstu proizvodne industrije, tekuće trendove koji podržavaju potrebu za potpunom digitalnom promjenom i kako prevazići uočene prepreke digitalnoj transformaciji pomoću odgovarajućih alata. 

Šta digitalna transformacija znači za proizvodnu industriju?

Digitalna transformacija u proizvodnji uključuje integraciju digitalne tehnologije u sve poslovne oblasti, suštinski mjenjajući način na koji se sprovode operacije i isporučuje vrijednost. Ova promjena obuhvata usvajanje digitalnih alata i procesa u proizvodnim linijama, radionicama, upravljanju lancem snabdevanja i interakcije sa kupcima. Krajnji cilj je poboljšanje efikasnosti, povećanje fleksibilnosti i pružanje dubljeg operativnog uvida, što omogućava proizvođačima da donose informisane odluke i efikasnije unose inovacije.

Digitalna transformacija je usko povezana sa industrijom 4.0, koja predstavlja četvrtu industrijsku revoluciju. Ova revolucija je obilježena fuzijom tehnologija koje brišu granice između fizičke i digitalne sfere. Industriju 4.0 pokreću međusobno povezani inteligentni sistemi kao što su Internet stvari (IoT), vještačka inteligencija (AI), robotika i cloud računarstvo. Ove tehnologije zajedno podižu proizvodni proces kroz do sada neviđenu povezanost i automatizaciju, čineći proizvodnju inteligentnijom, efikasnijom i prilagodljivijom. Kao takva, digitalna transformacija je temeljna promjena koja omogućava Industriju 4.0, pripremajući proizvođače da efikasno odgovore na trenutne zahtjeve i buduće izazove. 

Digitalni „trendovi“ u proizvodnji koji su tu da ostanu

U posljednjih 18 mjeseci, vidjeli smo tehnološka izdanja koja su eksponencijalno napredovala. Može biti teško proći kroz stalne inovacije i napredak da biste odredili koje ćete primjeniti u svom poslu. Međutim, kada se posmatraju mogućnosti koje su već fundamentalno digitalno transformisale preduzeća, jasno je da se četiri trenda ističu kao laka za implementaciju, a podižu vrijednost. 

1. Automatizacija

Napredak u robotici i vještačkoj inteligenciji proširio je opseg automatizovanih zadataka, protežući se od jednostavnih funkcija za montažnu liniju do složenih procesa donošenja odluka. Ali nisu vam potrebne robotske ćelije i najnoviji AI alati da biste primenili automatizaciju u svakodnevnoj praksi. Možete da automatizujete zadatke male ili bez dodatne vrijednosti u softveru na desetine načina.

Razmislite koliko puta u radnoj nedelji operater na mašini mora da primjeni isti radni tok na desetak dijelova. Ponavljanje je gubljenje vremena za vještog operatera, koje bi se moglo bolje potrošiti na rješavanje problema negde drugde. Dodatak CAM Assist za Autodesk Fusion automatizuje strategije kretanja putanje alata i lako se integriše sa postojećim podešavanjima. Koristi AI tehnologiju za procenu 3D modela i primjenjuje 3-osne putanje alata skraćujući vrijeme putanje alata do 80%. Ovo omogućava radnicima da se fokusiraju na složene dijelove koje je teško obrađivati, a koji su neophodni u današnjem razvoju proizvoda.

Inteligentnom ugradnjom automatizacije u naš softver možete smanjiti vrijeme ciklusa, preraditi i povećati operativni protok. Automatizacija poboljšava operativnu efikasnost, smanjuje ljudsku grešku, povećava kvalitet proizvoda i smanjuje troškove proizvodnje, čime se preoblikuju proizvodni podovi.

2. Saradnja

Uspon alata za digitalnu saradnju transformisao je interakcije u velikim i malim proizvodnim kompanijama duž njihovih lanaca snabdevanja. Ovi alati olakšavaju dijeljenje podataka i komunikaciju u realnom vremenu, omogućavajući sinhronizovane operacije i brzo donošenje odluka – kritične mogućnosti na globalnom tržištu koje se brzo razvija.

Razmislite na trenutak koliko ste puta radili na jednoj datoteci samo da biste otkrili da je novija verzija sa različitim ograničenjima ubačena u ciklus. Autodesk Fusion je zasnovan na cloud tehnologiji, što omogućava timovima da rade jedni sa drugima i ostavljaju povratne informacije u istom modelu u realnom vremenu. Pored toga, kontrola verzija znači da sve zainteresovane strane uključene u projekat imaju pristup najnovijoj verziji modela u svakom trenutku.

Eliminisanje loše saradnje u procesu dizajna i izrade proizvoda je najjednostavniji način da digitalno transformišete svoj radni proces, posebno kada radite u različitim vremenskim zonama, mogućnostima i sa potencijalnim jezičkim barijerama.

3. Otpornost lanca snabdevanja

Nedavni globalni događaji, uključujući pandemije i geopolitičke tenzije, istakli su važnost agilnosti lanaca snabdevanja u proizvodnji. Kako proizvodnja funkcioniše globalno, na nju direktno utiču ovi scenariji. Napredne digitalne tehnologije poboljšavaju transparentnost i otpornost lanca snabdevanja pružanjem potpune vidljivosti na nivou modela. 

Fusion Operations je softver za upravljanje i praćenje proizvodnje koji omogućava pristup analitici proizvodnje u realnom vremenu. Omogućava upravljanje, praćenje i analizu celokupne putanje proizvodnje od zakazivanja do administracije timova, opreme i materijala. 

Ova dodatna vidljivost omogućava vrhunsko praćenje materijala, brzo prilagođavanje poremećajima i optimizovane procese. Takva poboljšanja takođe poboljšavaju sveukupno upravljanje lancem snabdevanja i osiguravaju da proizvođači mogu brzo i efikasno da odgovore na dinamične globalne uslove, održavajući kontinuitet rada i efikasno ispunjavajući zahtjeve kupaca.

4. Prilagođavanje i personalizacija

Digitalni alati su omogućili proizvođačima da efikasnije zadovolje rastuće zahtjeve potrošača za prilagođenim i personalizovanim proizvodima. Kupci sve više traže proizvode koji zadovoljavaju njihove specifične potrebe i svjesniji su gde provode svoje vrijeme i kako troše resurse. Napredna analitika podataka i alati za digitalni dizajn omogućavaju brzu izradu prototipa i modifikacije, čime se skraćuje vrijeme izlaska na tržište i povećava zadovoljstvo kupaca.

Uspešno prilagođavanje se oslanja na agilne procese. Konfiguracije u Fusion proizvodnom radnom prostoru pomažu operaterima na mašinama u višestrukim scenarijima za rad na dijelovima koji se konstantno razvijaju. Ova sposobnost osigurava proizvođačima da mogu da odgovore na potražnju kupaca tempom koji je ranije bio nedostižan u potrošačkim proizvodima i proizvodnji. Sposobnost brzog prilagođavanja zadovoljavanje i predviđanje želja kupaca, nudi značajnu konkurentsku prednost na današnjem tržištu koje se brzo razvija.

 

Prepreke digitalnoj transformaciji

Uprkos jasnim prednostima, prepreke mogu ometati usvajanje digitalne transformacije u proizvodnji. Kao i svaka promjena, ona zahtjeva da se razmotre njeni uticaji. Međutim, uvedeni alati i metode su dizajnirani da pojednostave operacije, što znači da se uočene prepreke i izazovi mogu prevazići usvajanjem. 

Na primer, iako može postojati značajan jaz između digitalnih vještina dostupnih u okviru organizacije i onih potrebnih za efikasno korišćenje novih tehnologija, ciljani programi obuke i partnerstva sa dobavljačima tehnologije mogu efikasno premostiti ovaj jaz. Takve inicijative mogu brzo da unaprijede osoblje, obezbeđujući da oni mogu da upravljaju novim tehnološkim alatima i da imaju koristi od njih.

Pored toga, digitalizacija zastarelih sistema može da izazove zabrinutost u vezi sa komplikovanjem procesa i izazivanjem značajnih zastoja. Međutim, strategije implementacije u fazama mogu da postepeno integrišu nove digitalne alate, osiguravajući da prilagođavanja ne preplave postojeće sisteme. 

Kada se razmatraju ove prepreke, bitno je prepoznati da digitalna transformacija u osnovi uključuje efikasno upravljanje procesima i podacima kako bi se dodala vrijednost preduzećima. Ova promjena načina razmišljanja je ključna za prevazilaženje početnog otpora i ostvarivanje potencijalnih prednosti digitalne transformacije.

Mogućnosti i poslovne koristi

Sada kada smo se otkrili nekoliko prepreka digitalnoj transformaciji, hajde da istražimo prednosti u kojima uživaju oni koji kroz nju prođu. Digitalna transformacija pruža nekoliko prilika za dobrobit preduzeća, znatno nadmašujući uočene izazove. Prednosti prihvatanja digitalnih tehnologija protežu se kroz različite aspekte proizvodnje, nudeći transformativne uticaje koji unose revoluciju u operacije. Evo četiri ključne mogućnosti koje vam odmah padaju na pamet:

    1. Povećana operativna efikasnostDigitalni alati pojednostavljuju operacije, značajno smanjuju otpad, povećavaju brzinu proizvodnje i smanjuju zastoje kroz predviđanje održavanja i nadgledanje u realnom vremenu.
    2. Bolja inovacija proizvoda: Napredna analitika i digitalno modeliranje ubrzavaju ciklus inovacija, omogućavajući brže iteracije i predstavljanje proizvoda koji efikasnije zadovoljavaju potrebe tržišta u razvoju.
    3. Zadovoljstvo kupaca: Digitalna integracija omogućava veću prilagodljivost proizvoda i brže vrijeme odziva, što dovodi do većeg zadovoljstva i zadržavanja kupaca.
    4. Agilan lanac snabdevanja: Poboljšana vidljivost podataka i analitika dovode do osjetljivijeg i otpornijeg lanca snabdevanja, sposobnog da se brzo prilagođava promjenama i poremećajima.

Ove mogućnosti pomažu u prevazilaženju početnih izazova i pozicioniranju proizvođača tako da se ističu na konkurentnom globalnom tržištu, poboljšavajući mogućnosti u pogledu efikasnosti, inovacija i angažovanja kupaca. 

Transformativni potencijal za digitalnu za transformaciju preoblikuje sliku proizvodnje, nudeći opipljive prednosti koje se protežu dalje od neposrednih operativnih poboljšanja do dugoročnih strateških prednosti na globalnom tržištu.

Autodesk Fusion i njegov Fusion Industry Cloud su u centru industrije 4.0, gde se spajaju vještačka inteligencija, napredna proizvodnja, automatizacija i podaci. Oni ponovo osmišljavaju radne tokove životnog ciklusa proizvoda, pojednostavljuje pristup informacijama i olakšava besprekornu povezanost podataka u čitavim organizacijama, što ih čine idealnim rješenjem za proizvođače koji žele da se modernizuju.

Izvor: TeamCAD

Prevod i adaptacija: Hristina Antić (TeamCAD) i Marko Kozlica (TeamCAD)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp