Gašenje Autodesk BIM 360 Team platforme je 30.9.

U ovom članku:
Gašenje BIM 360 Team-a

Autodesk je, na zahtjev korisnika platforme BIM360 Team, produžio životni vijek trajanja platforme do 30.09.2024. godine kako bi korisnici imali više vremena da prebace svoje fajlove.

Autodesk je još u septembru 2021. godine najavio kraj životnog vijeka ove platforme i prelazak korisnika na novu platformu Autodesk Construction Cloud – platforme namenjenu za AEC (Architecture, Engineering and Construction) kolaboraciju. 

U nastavku su dati ključni datumi:

 • 30. jun 2024. godineDesktop Connnector se neće više povezivati sa platformom BIM360 Team i A360 Team. Svi fajlovi na platformi BIM360 Team će se prebaciti na opciju read-only i biće omogućene opcija download i kopiranje istih preko aplikacije Autodesk Replication Tool do 30. septembra 2024. godine.
 • 31. septembar 2024. godine – Svi BIM360 Team ili A360 Team servisi će biti onemogućeni. Neće biti moguć više pristup fajlovima na platformi BIM360 Team i svi BIM360 Team web servisi i mobilne aplikacije će biti uklonjene.

Iako će platforma BIM360 Team biti zvanično ukinuta u septembru, savetujemo sve korisnike ove platforme da što prije krenu sa prebacivanjem fajlova.

Kako kopirati fajlove sa platforme BIM360 Team?

Sve fajlove je moguće preuzeti sa platforme BIM360 Team ili A360 Team i sačuvati ih u Autodesk Docs-u (platforma Autodesk Construction Cloud) ili lokalno.  

Ukoliko korisnici imaju pretplatu na Autodesk Docs, preko aplikacije Autodesk Replication Tool moguće je preuzeti sve fajlove sa BIM360 Team i sačuvati ih lokalno ili kao Autodesk Docs projekat. Ova aplikacija ima određena ograničenja. Za više informacija o aplikaciji pogledajte Help | Autodesk

Ukoliko korisnici nemaju pretplatu na Autodesk Docs, postoji opcija da sve svi fajlovi sa platforme BIM360 Team preuzmu ručno i sačuvaju lokalno na računaru.

Kako prebaciti Revit Cloud Worksharing (RCW) model sa platforme BIM360 Team na novu platformu Autodesk Construction Cloud?

Prije samog prebacivanja modela sa jedne na drugu platformu, neophodno je da imate: 

  • BIM Collaborate Pro licencu 
  • Aktiviran Autodesk Construction Cloud ili BIM360 (sljedeća generacija) nalog 
  • Projekat mora biti podešen za prijem migriranih datoteka
  • Projekat mora biti podešen za servis Design Collaboration 
  • Pobrinite se da novi projekat ima iste članove kao i stari projekat, jer će u suprotnom vaši timovi biti poremećeni 

Prebacivanje RCW modela: 

  • Otvoriti model u određenoj Revit verziji preko stare platforme (npr. otvoriti model u Revit 2018 sa BIM360 Team platforme) 
  • Projekat (Model) sačuvati lokalno preko opcije ˝Save As˝ 
  • Otvoriti Revit model u verziji Revit softvera koji je dostupan preko nove platfome (npr. otvoriti u verziji Revit 2023) 
  • Model će da bude ažuriran u noviju verziju Revita 
  • Sa kartice ˝Collaborate˝ pristupiti komandi ˝Collaborate in Cloud˝ 
  • Odabrati određeni nalog i projekat sa nove platforme (Autodesk Construction Cloud ili BIM360) 
  • Odabrati željeni folder i sačuvati model

Izvor: TeamCAD

Tekst pripremila: Aleksandra Bajin, AEC Medior Application Engineer (TeamCAD)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp