4 ključne stvari za sadašnjost i budućnost predizvođenja [deo 5/5]

U ovom članku:
Sada građevinske firme mogu iskoristiti sve prednosti i karakteristike boljih IT rešenja, koja su prethodno bila finansijski nedostupna.

Poslednji tekst iz serije na temu predizvođenja osvrće se na 4 glavne komponente na koje je potrebno obratiti pažnju, sada i u budućnosti, kako bi celokupan proces doneo najbolje moguće rezultate.

S obzirom da sve više kompanija usvaja proces predizvođenja, važno je nastaviti sa “pročišćavanjem” ovog procesa. Počnimo sa 4 glavne komponente:

1. Premeštanje podataka na cloud

Svaki projektni tim mora stremiti ka tome da sve informacije budu dostupne na cloud-u. Mnogo grešaka na samom gradilištu nastaje zato što neko od učesnika nije imao pravu informaciju u pravo vreme.

Građevinska industrija tradicionalno kasni za ostalim industrijama koje se zasnivaju na najboljim praksama deljenja podataka. Građevinske firme, male i srednje veličine, često nisu u mogućnosti da ozbiljno investiraju u moderne digitalne tehnologije jer im nedostaju resursi za implementaciju kvalitetne informacione infrastrukture. Ovo je razlog zašto su jeftinija, centralizovana skladišta podataka zasnovana na cloud tehnologiji koja omogućavaju laku saradnju i deljenje dokumenata i modela, idealan izbor. Nemaju potrebu za skladištenjem podataka, fizički, u okviru firme. Zato sada građevinske firme mogu iskoristiti sve prednosti i karakteristike boljih IT rešenja, koja su prethodno bila finansijski nedostupna.

2. Kreiranje povezanog radnog procesa

Kreiranje digitalnih skladišta na cloud-u čini informacije dostupnim adekvatnim timovima. Projektna dokumentacija, podaci o materijalima, rokovi, između ostalih informacija, nalaze se u okviru istog povezanog sistema.

U okviru povezanog radnog procesa, podaci u cloud-u postaju korisni, obezbeđujući da se, ažuriranja, promene, komentari i dodatne informacije, vide i odobre u onom trenutku kada su i napravljene. Procene troškova su prisutne tokom prikupljanja ponuda, angažovanja podizvođača, nabavke materijala, dok su sve promene materijala i troškova zabeležene i lako ih je referencirati. Promene u projektnoj dokumentaciji su trenutne, projektna pitanja su dokumentovana i moguće ih je pretraživati, što na kraju dovodi do eliminacije ponavljanja pitanja. Važne promene u procesu predizvođenja su sačuvane i dostupne radnicima na terenu, što smanjuje vreme potrebno za traženje prave informacije.

3. Korišćenje cloud-a za upravljanje mrežom podizvođača

Povezani radni procesi su važni za vođenje uspešnih projekata, međutim izgradnja pouzdane mreže građevinskih saradnika može biti iskorišćena za angažovanje adekvatnih saradnika za adekvatne poslove i dugoročno održavanje profitabilnosti. Bez cloud platforme za upravljanje ljudskim resursima i odnosima koja obezbeđuje tačne podatke, veličina mreže nije bitna. Dobro vođena, profesionalna mreža građevinskih saradnika uvodi odgovornost i eliminiše rizike, olakšavajući niz radnih tokova koji pravim talentima daju pristup delovima projekta za koje su najstručniji.

4. Prihvatite automatizaciju

Pravi radni procesi i rešenja mogu pomoći timovima da automatizuju manuelne procese, što rezultira smanjenjem troškova i vremena za građevinske projekte. Prelazak na robotiku i veštačku inteligenciju (AI) nije proces ukidanja poslova već uklanjanje nepotrebnih uskih grla, oslobađanje podizvođača i partnera na projektu od zamornih zadataka i omogućavanje da pravi podaci budu dostupni u pravim konverzacijama. Na ovaj način projektni timovi mogu donositi pametnije odluke i pomoći da se svaka faza završi u roku. Stručnjaci veruju da će automatizacija učiniti radnike efikasnijim i produktivnijim i da će vremenom zapravo napraviti više građevinskih poslova.

Veštačka inteligencija može olakšati radne tokove predizvođenja automatskim ažuriranjem materijala i ponuda na osnovu promena dizajna, i to sve u realnom vremenu. Timovi ne bi trebalo da troše vreme izračunavajući količine ručno, a zatim da te podatke ponovo unose u predmer. Kada obavljanje ovih zadataka bude automatizovano, timovi u okviru procesa predizvođenja mogu primeniti veštine kritičkog mišljenja na strateške projektne probleme. Automatizacija će osloboditi celokupan tim od trošenja vremena i novca na naporne aktivnosti.

Izvor: TeamCAD

Prevod i adaptacija: Neda Lazić, Anđelija Sandić, Marko Kozlica

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp