Architecture, Engineering & Construction collection (AEC) predstavlja komplet softverskih alata koji svoju primenu nalaze u arhitekturi, građevinarstvu, izgradnji i infrastrukturi. Kolekcija pruža dizajnerima, inženjerima i izvođačima set BIM i CAD alata koji podržavaju projekte od idejnog rešenja do same izgradnje uz mogućnosti:

  • kreiranja visokokvalitetnog dizajna zgrada i infrastrukturnih mreža visokih performansi pomoću konceptualnih i detaljnih alata za dizajn;
  • optimizacija projekata pomoću integrisane analize, generativnog dizajna i alata za vizualizaciju i simulaciju;
  • poboljšanje predvidljivosti na terenu pomoću alata koji povećavaju konstruktivnost i koordinaciju projekata.

AEC kolekcija sadrži:

Revit – mogućnosti planiranja, projektovanja, konstruisanja i upravljanja projektima zgrada pomoću multidisciplinarnog BIM softvera specijalizovanog za različite oblasti: Revit Architecture, Revit Structure i Revit MEP,

AutoCAD – rešenje za projektovanje i izradu tehničke dokumentacije u 2D i 3D verzijama sa specijalizovanim alatima: AutoCAD Architecture, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Raster Design, AutoCAD Electrical, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Mechanical i AutoCAD MEP;

Civil 3D – BIM rešenje za niskogradnju pomoću kojeg je moguće izraditi tehničku dokumentaciju, 3D vizualizaciju, predmer materijala i predračun troškova;

InfraWorks – GIS i BIM platforma za konceptualno projektovanje i analizu fizičke infrastrukture;

Navisworks Manage – mogućnost otkrivanja sukoba i napredna koordinacija, 5D analiza i softver za simulaciju;

Autodesk Docs – mogućnost upravljanja projektnim informacijama u zajedničkom okruženju podataka zasnovanom na cloud-u;

Advance Steelsoftver za 3D modelovanje detalja čeličnih konstrukcija;

Insight – dodatak za Revit koji omogućava analizu energetskih performansi zgrada;

ReCap Pro softver za obradu i manipulaciju podataka sa 3D skenera;

FormIt Pro  aplikacija za 3D skiciranje sa matičnom Revit-ovom interoperabilnošću;

Robot Structural Analysis Professional – napredni BIM integrisani alat za analizu strukture i verifikaciju usklađenosti koda;

3ds Maxsoftver za 3D modelovanje, animaciju i prikaz za vizualizaciju dizajna;

Vehicle Trackingsoftver za analizu kretanja vozila na saobraćajnicama;

Autodesk Renderingbrzo prikazivanje visoke rezolucije u cloud-u;

Farbication CADmep – MEP softver za detalje i dokumentaciju;

Dynamo Studio – softver za stvaranje vizuelne logike za dizajniranje tokova posla i automatizaciju zadataka;

Structural Bridge Desing – softver za analizu konstrukcije mostova;

Autodesk Drive – mogućnost skladištenja podataka u oblaku za pojedince i male timove sa CAD-om.